Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

sammen om sundhed Sundhedsforum

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "sammen om sundhed Sundhedsforum"— Præsentationens transcript:

1 sammen om sundhed Sundhedsforum 27.11.2012
Sundhedspolitik sammen om sundhed Sundhedsforum

2 Implementering Sundhedsprofilen 2010 ”hvordan har du det?”
Usundt kostmønster: 14 % Daglige rygere: 23% Alkoholindtag: 21% (lavrisiko) Fysisk inaktivitet: 17% Uddannelsesniveau (ingen / lav) & beskæftigelse -> Ulighed i sundhed Sundhedspolitik

3 Implementering Sundhedspolitik ”mål og værdier”

4 Implementering Sundhedspolitik Arbejder tværgående
Inddrager & samarbejder Vurderer sundhedskonsekvens Anvender dokumenteret viden Sikrer opfølgning Synliggør

5 Implementering Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

6 Implementering Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
Styrke folkesundheden Kvalitetsudvikling Planlægning og prioritering Samarbejde på tværs Reducere ulighed i sundhed UNDERSTØTTER SUNDHEDSPOLITIKKEN! Kvalitetsudvikling – viden i forhold til at skabe en systematisk og effektiv forebyggelsesindsats i en dansk kontekst. Systematisk=at der arbejdes efter samme overordnede mål og metoder i hele lande, og at implementering og kvalitetssikring af indsatserne er en del af driften i kommunerne. Effektiv=sammensat så der er størst sandsynlighed for at opnå den ønskede positive effekt på borgernes sundhed. Prioritering og sætte mål. Ud fra kommunens sundhedsforhold, muligheder og erfaringer – fx de største sundhedsudfordringer, risikofaktorer og målgrupper, hvilke målsætninger… Kvalitetsudvikling – anbefalingerne bygger på lovgivning, evidens, nationalt og internationale anbefalinger, forebyggelsespotentiale, fremme lighed i sundhed.

7 Implementering KL’s anbefaling til kommunerne (fra KL’s høringssvar):
”På baggrund af behovet for at målrette forebyggelsesindsatserne har KL efterfølgende anbefalet alle kommuner at påbegynde implementeringen af de foreslåede indsatser på grundniveau fra Det er bestemt ikke en lille opgave for kommunerne, da den berører de politisk vedtagne sundhedspolitikker og de dertil hørende prioriteringer. Prioriteringer, som skal gennemgås med henblik på eventuelt at udfase indsatser, vurdering af behov for iværksættelse af kompetenceudvikling, mv. ” ”KL’s anbefaling til kommunerne er fortsat at implementere alle forebyggelsespakkerne på sigt, men set i lyset af det fokus, der er på at forebygge kronisk sygdom, så vil indeklima i skoler og hygiejne formodentlig ikke være de forebyggelsespakker, som kommunerne først tager fat på at implementere. Det betyder ikke at områderne ikke er vigtige, og opmærksomheden på fx håndhygiejne og dårligt indeklima er jo eksisterende i kommunernes institutioner og de ansvarlige forvaltninger. Udfordringen handler derfor også i høj grad om at begynde at medtænke disse områder i sundhedspolitikken.”

8 Implementering Forebyggelsespakker Alkohol Fysisk Aktivitet Tobak
Seksuel sundhed Mental sundhed Hygiejne Mad og måltider Solbeskyttelse Indeklima på skoler Stoffer Overvægt

9 Implementering Forebyggelsespakker
Grundniveau (styrker på kort sigt kvaliteten i forebyggelsesarbejdet, veldokumenterede indsatser, kommunale erfaringer, kan løftes indenfor eksisterende rammer) Udviklingsniveau (udvikle indsatser på længere sigt, begrænset viden om indsatsen, færre kommunale erfaringer, brug for udvikling af kompetencer, nye partnerskaber) Indsatser Rammer: kommunale planer og politikker Tilbud: rådgivning, træning, behandling af borgere Information: oplysning, markedsføring af kommunale tilbud, understøttelse af nationale initiativer Tidlig opsporing: screening og opsporing (kontakt i anden sammenhæng, på tværs) Inspiration til handling

10 Implementering Forankring & ansvar Chef & direktionsmøde:
Nedsættelse af tværgående chefgruppe (en parallel til Sundhedsforum) Esben Krægpøth, Morten Madsen, Dorthe Dalstrup, Peter Nielsen, Tommy Bach & MB Kommissorium, mødekontinuitet, planlægning & dannelse af ”udførende arbejdsgrupper”….etc… Første møde

11 (dugfrisk) Indsigt

12 Et forslag til anbefaling
-          Sundhedsforum anbefaler at den administrative styregruppe vedr. implementeringen af sundhedspolitikken udarbejder plan for implementering af sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, således at disse – for at øge folkesundheden - er implementeret i Assens Kommune på grundniveau med udgangen af Som også KL anbefaler. -          Sundhedsforum anbefaler, at de respektive fagudvalg tiltræder anbefalingen i fagudvalgenes møder i januar.


Download ppt "sammen om sundhed Sundhedsforum"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google