Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fakta Handlemuligheder Politisk prioritering fremadrettet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fakta Handlemuligheder Politisk prioritering fremadrettet"— Præsentationens transcript:

1 Fakta Handlemuligheder Politisk prioritering fremadrettet
Lejetab Ældre- plejeboliger Fakta Handlemuligheder Politisk prioritering fremadrettet april 2017

2 Lejetab Ældre- plejeboliger
Fokuspunkt Budget 2011: Kan en samlet administration af ældreboliger/udlejningsboliger give en økonomisk gevinst – enten i privat eller kommunalt regi? Udfordringer ældre- plejeboliger: Tomgangslejeudgifter / udlejningsvanskeligheder 2008 ca. ½ mio., 2009 ca , 2010 ca Pr. 8. dec ,0 mio. Stigende problem i det meste af landet Lejerne stiller andre krav til beliggenhed Lejerne stiller andre krav til indretningen Lejerne stiller større krav til størrelsen December 2011

3 I alt 294 ældreboliger i alt 190 plejeboliger
Lejetab Ældre- plejeboliger I alt 294 ældreboliger i alt 190 plejeboliger December 2011 3

4 Lejetab Ældre- plejeboliger
Tomgangsleje nov. + dec. Stevns Ældreboligselskab - Smedevænget 3, 19 og 21 (Magleby) - Krogshøj 8 og 18 (Holtug) - Elverhøjparken 14 og 18 (Hellested) Stevns Kommune - Rolighedsvej , (Strøby) - Vallørækken 9 (Vallø) - Præstemarken 23(Hårlev) I alt 11 ledige lejemål pt. December 2011 4

5 Lejetab Ældre- plejeboliger
Fordeling på byer: Ældreboliger Plejeboliger Store Heddinge 48 30 Rødvig 37 26 Klippinge 12 28 Hellested 8 Holtug 6 Lyderslev Magleby 10 Hårlev 60 66 Strøby E 58 40 Strøby 34 Valløby Varpelev 9 294 190 Excl. de nye boliger Bjælkerupvej 32 og Vestergade 13, Store Heddinge December 2011 5

6 Kommunalbestyrelsesmedlemmernes rolle
Lejetab Ældre- plejeboliger Kommunalbestyrelsesmedlemmernes rolle Medlem af Kommunalbestyrelsen – overordnet ansvar, tilsyn Medlem af Økonomiudvalget – overordnet økonomisk ansvar Medlem af Social- og sundhedsudvalget – udlejning Medlem af Plan- og teknikudvalget – budgetansvar Medlem af boligorganisationens bestyrelse – reelt ansvar Inhabilitet?? april 2017

7 Kommunale ældreboliger
Handlemuligheder Kommunale ældreboliger Udleje til anden personkreds Ommærkning Overdrage anvisningsretten til en boligorganisation Overdrage boligerne til en boligorganisation Nedlægge Anden kommunal anvendelse Salg Nedrive april 2017

8 Kommunale ældreboliger
Handlemuligheder Kommunale ældreboliger Kommunalbestyrelsen træffer beslutning Anvendelse fremover? Opsigelse og genhusning Indestående belåning Kommunal grundkapital Beboerindskud april 2017

9 Kommunale ældreboliger
Handlemuligheder Kommunale ældreboliger Strøbyhjemmet, konklusion Nedrivning vil koste 8,2 – 8,8 mio. kr. Afhændelse til ikke kommunale formål er meget vanskeligt Overdragelse til en boligorganisation må anses for teoretisk april 2017

10 Kommunale ældreboliger
Handlemuligheder Kommunale ældreboliger Vallørækken, konklusion Nedrivning vil koste 6,2 – 6,6 mio. kr. Afhændelse til ikke kommunale formål er meget vanskeligt Overdragelse til en boligorganisation må anses for teoretisk april 2017

11 Ældreboliger tilhørende en boligorganisation
Handlemuligheder Ældreboliger tilhørende en boligorganisation Hovedproblemstilling for kommunen er: Anvisningsretten som medfører betalingspligt for uudlejede boliger m.v. april 2017

12 Ældreboliger tilhørende en boligorganisation
Handlemuligheder Ældreboliger tilhørende en boligorganisation Kommunens handlemuligheder er meget begrænset Dialog Udleje til anden personkreds Ommærkning Overdragelse af anvisningsretten til en boligorganisation Nedlæggelse af boliger april 2017

13 Ældreboliger tilhørende en boligorganisation
Handlemuligheder Ældreboliger tilhørende en boligorganisation Boligorganisationen har intet incitament for at foretage sig noget! Ingen problemer med huslejeindtægter! Ingen problemer med uudlejede boliger! april 2017

14 Lejetab Ældre- plejeboliger
Kommunalt ejede, handlemuligheder Boligorganisation, begrænset handle- mulighed December 2011 14

15 Lejetab Ældre- plejeboliger
Politisk prioritering fremadrettet: Driftsenhedernes størrelse og placering Udlejning til anden side Reduktion af antal (kommunale boliger) Dialog med boligorganisationerne Organisatorisk placering april 2017


Download ppt "Fakta Handlemuligheder Politisk prioritering fremadrettet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google