Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kort demo af processen BA Leisure Management BA International Sales

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kort demo af processen BA Leisure Management BA International Sales"— Præsentationens transcript:

1 Kort demo af processen BA Leisure Management BA International Sales
Problemformulering Kort demo af processen BA Leisure Management BA International Sales

2 Baseret på Ib Andersen Guide to Problem Formulation
På engelsk ISBN-13: Pris: 75 dkr På dansk ISBN-13: Pris 65 dkr

3 1. Introduktion En problemformulering bør indeholde:
En beskrivelse af det problem du vil undersøge Et antal udforskende spørgsmål, der præciserer de emner/ koncepter/ variabler du ønske at undersøge

4 Åbne eller lukkede spørgsmål?
Åbne Spørgsmål: Hvad, hvordan, hvem, hvorfor og med hvilke konsekvenser? ”Hvorfor havde denne beslutning disse konsekvenser?” Lukkede spørgsmål: Antagelser, hypoteser, påstande ”Min påstand er, at denne beslutningsproces vil…”

5 Kombinationen af åbne og lukkede
Det vil ofte være en fordel at kombinere Åbne spørgsmål i begyndelsen – som du prøver at give Svar på eller forslag til (i form af lukkede spørgsmål) efterhånden som processen skrider fremad

6 Kombinationen af åbne og lukkede
Ofte vil du give svar i de enkelte kapitler i den endelige rapport (ofte i form af antagelser eller påstande (lukkede)) Disse kombineres i konklusionen, hvor de holdes op mod problemformuleringen (der ofte er et åbent spørgsmål)

7 2 Hvorfor skal vi have en problemformulering (PF)?
PF skal være rettesnor for det metodologiske valg gennem hele projektet Vi kan ikke organisere undersøgelsesprocessen i projektet uden at vide hvad det egentlig er vi skal undersøge!

8 3. Hvordan er PF processen bygget op?
Identificer interessenter Afgrænsning- hvilke problemer skal inkluderes og hvilke skal ekskluderes Argumenter for dine valg Vær opmærksom på dine for-forståelser Denne proces er IKKE lineær – du må igennem dem igen og igen!

9 Slut med Ib Andersen! Start på koncept med redskaber.
Vi slutter gennemgangen af Ib Andersens booklet her. Vi tager punkterne fra sidste slide og processen med os - Og supplerer med redskaber til Interessentanalyse Afgrænsning af problem, og Argumentationsteknik

10 Oversigt Over PF-processen se www.staunstrup.net
Problemformulering Beskrivelse Egne formuleringer 1. Identificer interessenter Redegør for hvilke personer (fx opgaveløser, vejleder, interviewede), organisationer eller krav der øver indflydelse på udformningen af problemformuleringen (tegn en interessentmodel) 2. Afgrænsning Dvs. tag en beslutning om hvilke elementer der skal inkluderes i projektet og hvilke der skal ekskluderes (tegn en Spencer-Brown) 3. Argumentation Argumenter for jeres valg af de elementer der er inkluderede og som bygger op om problemformuleringen. Brug den overordnede argumentatiom fra Spencer-Brown modellen punkt 4 som udgangspunkt. (tegn en Toulmin-model) (se PowerPoint om argumentationsteknik) 4. Forforståelser Forforståelser rummer de forståelser for emnet, som du/I har inden i går i gang. I hvor høj grad er disse forforståelser en belastning for jeres objektivitet? (objektivitet skal ses som et relativt begreb)

11 1. Identificer interessenterne
Problemformulering Beskrivelse Egne formuleringer 1. Identificer interessenter Redegør for hvilke personer (fx opgaveløser, vejleder, interviewede), organisationer eller krav der øver indflydelse på udformningen af problemformuleringen (tegn en interessentmodel)

12 1 Projektets interessenter ( se filen: Interested_Parties)
Forskeren (dig selv) Studieordningen Projektet Personer og organisationer der undersøges Projekt- vejlederen

13 1 Projektets interessenter Trin 1
Studieordningen Projektet Læs studieordningen og projektmanualen grundigt inden du går i gang. Sørg for at få afklaret evt. spørgsmål fra starten!

14 1 Projektets interessenter Trin 2
Forskeren (dig selv) Studieordningen Projektet Ud fra studieordningens beskrivelse må du som forskeren søge relevante problemstillinger – som samtidig også kan være engagerende for dig

15 1 Projektets interessenter Trin 3
Forskeren (dig selv) Studieordningen Projektet Personer og organisationer der undersøges Trin 3 er at opsøger organisationer og/eller personer som du tænker kan være vigtige at inddrage i dit projekt Sørg for at få afklaret om de siger god for deltagelse inden du starter!

16 1 Projektets interessenter Trin 4
Forskeren (dig selv) Studieordningen Projektet Personer og organisationer der undersøges Projekt- vejlederen Trin 4 er at fremlægge det for din vejleder for at få en indikation af om retningen i projektet ser fornuftig ud og kan overholde de stillede krav

17 2. Afgrænsning 2. Afgrænsning
Problemformulering Beskrivelse Egne formuleringer 2. Afgrænsning Dvs. tag en beslutning om hvilke elementer der skal inkluderes i projektet og hvilke der skal ekskluderes (tegn en Spencer-Brown)

18 2 Tegn en Spencer-Brown Det er et spørgsmål om FORM!
Spencer-Brown er matematiker og beskæftiger sig med formteori ”Man må kende hele formen – ydersiden og indersiden – for at kunne udtale sig” Man kan med andre ord ikke udtale sig om indersiden uden også samtidig at kende til ydersiden. Man må kende til inklusion og eksklusion

19 2. Eksempler på former

20 2. Eksempler på former

21 2. Eksempler på former

22 ┐ 2. Tegn en Spencer-Brown Spencer Brown anvender et matematisk tegn
der angiver en skelnen mellem indersiden og ydersiden – det er dette tegn vi i daglig tale kalder for ”en Spencer-Brown”

23 2. Tegn en Spencer-Brown Vi antager at I har en idé om at observere publikums adfærd ved en koncert på Gimle Det er jeres udgangspunkt, efter at I har tjekket jeres tanker med vejlederen – som netop vist ovenfor under punktet: 1 Projektets interessenter Trin 4

24 2. Tegn en Spencer-Brown se filen: Inklusion_eksklusion_Spencer-Brown)
Systemets omverden Systemets inderside Momenter: Elementer: Argumenter for at gøre elementet til et moment: Nodalpunkt: Som nodalpunkt (knudepunkt) indsættes problemformuleringen i version 1

25 Argumenter for at gøre elementet til et moment:
Systemets omverden Systemets inderside Momenter: Elementer: Argumenter for at gøre elementet til et moment: Nodalpunkt: Event, Gimle, Publikum, Adfærd Som nodalpunkt (knudepunkt) indsættes problemformuleringen i version 1

26 Argumenter for at gøre elementet til et moment:
Systemets omverden Systemets inderside Momenter: Elementer: Argumenter for at gøre elementet til et moment: Nodalpunkt: Event, Gimle, Publikum, Adfærd Foretag nu en brainstorm af de elementer, der kunne tænkes at have betydning for jeres problemformulering, og skriv elementerne her

27 Argumenter for at gøre elementet til et moment:
Systemets omverden Systemets inderside Momenter: Elementer: Argumenter for at gøre elementet til et moment: Sociale aktiviteter Nodalpunkt: Event, Gimle, Publikum, Adfærd Foretag nu en brainstorm af de elementer, der kunne tænkes at have betydning for jeres problemformulering, og skriv elementerne her

28 Argumenter for at gøre elementet til et moment:
Systemets omverden Systemets inderside Momenter: Elementer: Argumenter for at gøre elementet til et moment: Sociale aktiviteter Besøg i baren Nodalpunkt: Event, Gimle, Publikum, Adfærd Foretag nu en brainstorm af de elementer, der kunne tænkes at have betydning for jeres problemformulering, og skriv elementerne her

29 Argumenter for at gøre elementet til et moment:
Systemets omverden Systemets inderside Momenter: Elementer: Argumenter for at gøre elementet til et moment: Sociale aktiviteter Besøg i baren Aktiviteter mens musikken spiller Nodalpunkt: Event, Gimle, Publikum, Adfærd Foretag nu en brainstorm af de elementer, der kunne tænkes at have betydning for jeres problemformulering, og skriv elementerne her

30 Argumenter for at gøre elementet til et moment:
Systemets omverden Systemets inderside Momenter: Elementer: Argumenter for at gøre elementet til et moment: Sociale aktiviteter Besøg i baren Aktiviteter mens musikken spiller Påklædning Nodalpunkt: Event, Gimle, Publikum, Adfærd Foretag nu en brainstorm af de elementer, der kunne tænkes at have betydning for jeres problemformulering, og skriv elementerne her

31 Argumenter for at gøre elementet til et moment:
Systemets omverden Systemets inderside Momenter: Elementer: Argumenter for at gøre elementet til et moment: Sociale aktiviteter Besøg i baren Aktiviteter mens musikken spiller Påklædning Sangstemme Nodalpunkt: Event, Gimle, Publikum, Adfærd Foretag nu en brainstorm af de elementer, der kunne tænkes at have betydning for jeres problemformulering, og skriv elementerne her

32 Argumenter for at gøre elementet til et moment:
Vurder derefter elementerne et for et. Hvis I finder argumenter, der synes rimelige for at medtage elementet som en del af det felt, der fokuseres på med problemformuleringen, skrives elementet i kolonnen momenter Systemets omverden Systemets inderside Momenter: Elementer: Argumenter for at gøre elementet til et moment: Sociale aktiviteter Besøg i baren Aktiviteter mens musikken spiller Påklædning Sangstemme Nodalpunkt: Event, Gimle, Publikum, Adfærd

33 Argumenter for at gøre elementet til et moment:
Vurder derefter elementerne et for et. Hvis I finder argumenter, der synes rimelige for at medtage elementet som en del af det felt, der fokuseres på med problemformuleringen, skrives elementet i kolonnen momenter – samtidig skrives argumenterne i kolonnen yderst til venstre Systemets omverden Systemets inderside Momenter: Elementer: Argumenter for at gøre elementet til et moment: Sociale aktiviteter Besøg i baren Aktiviteter mens musikken spiller Påklædning Sangstemme Nodalpunkt: Event, Gimle, Publikum, Adfærd

34 Argumenter for at gøre elementet til et moment:
Vurder derefter elementerne et for et. Hvis I finder argumenter, der synes rimelige for at medtage elementet som en del af det felt, der fokuseres på med problemformuleringen, skrives elementet i kolonnen momenter – samtidig skrives argumenterne i kolonnen yderst til venstre Systemets omverden Systemets inderside Momenter: Elementer: Argumenter for at gøre elementet til et moment: Del af oplevelse Sociale aktiviteter Besøg i baren Aktiviteter mens musikken spiller Påklædning Sangstemme Nodalpunkt: Event, Gimle, Publikum, Adfærd

35 Argumenter for at gøre elementet til et moment:
Vurder derefter elementerne et for et. Hvis I finder argumenter, der synes rimelige for at medtage elementet som en del af det felt, der fokuseres på med problemformuleringen, skrives elementet i kolonnen momenter – samtidig skrives argumenterne i kolonnen yderst til venstre Systemets omverden Systemets inderside Momenter: Elementer: Argumenter for at gøre elementet til et moment: Del af oplevelse Sociale aktiviteter Musik eller fest? Besøg i baren Aktiviteter mens musikken spiller Påklædning Sangstemme Nodalpunkt: Event, Gimle, Publikum, Adfærd

36 Argumenter for at gøre elementet til et moment:
Vurder derefter elementerne et for et. Hvis I finder argumenter, der synes rimelige for at medtage elementet som en del af det felt, der fokuseres på med problemformuleringen, skrives elementet i kolonnen momenter – samtidig skrives argumenterne i kolonnen yderst til venstre Systemets omverden Systemets inderside Momenter: Elementer: Argumenter for at gøre elementet til et moment: Del af oplevelse Sociale aktiviteter Musik eller fest? Musik som Besøg i baren Aktiviteter mens oplevelse? musikken spiller Påklædning Sangstemme Nodalpunkt: Event, Gimle, Publikum, Adfærd

37 Argumenter for at gøre elementet til et moment:
Vurder derefter elementerne et for et. Hvis I finder argumenter, der synes rimelige for at medtage elementet som en del af det felt, der fokuseres på med problemformuleringen, skrives elementet i kolonnen momenter – samtidig skrives argumenterne i kolonnen yderst til venstre Systemets omverden Systemets inderside Momenter: Elementer: Argumenter for at gøre elementet til et moment: Del af oplevelse Sociale aktiviteter Musik eller fest? Musik som Besøg i baren Aktiviteter mens oplevelse? musikken spiller Påklædning Sangstemme Nodalpunkt: Event, Gimle, Publikum, Adfærd

38 Argumenter for at gøre elementet til et moment:
Systemets omverden Systemets inderside Momenter: Elementer: Argumenter for at gøre elementet til et moment: Del af oplevelse Sociale aktiviteter Musik eller fest? Musik som Besøg i baren Aktiviteter mens oplevelse? musikken spiller Påklædning Sangstemme Nodalpunkt: Event, Gimle, Publikum, Adfærd Afgrænsning

39 Vurdering af argumenter
Systemets omverden Systemets inderside Momenter: Elementer: Argumenter for at gøre elementet til et moment: Del af oplevelse Sociale aktiviteter Musik eller fest? Musik som Besøg i baren Aktiviteter mens oplevelse? musikken spiller Påklædning Sangstemme Nodalpunkt: Event, Gimle, Publikum, Adfærd Afgrænsning

40 Problemformulering ver.2
Systemets omverden Systemets inderside Momenter: Elementer: Argumenter for at gøre elementet til et moment: Del af oplevelse Sociale aktiviteter Musik eller fest? Musik som Besøg i baren Aktiviteter mens oplevelse? musikken spiller Påklædning Sangstemme Nodalpunkt: Afgrænsning Hvordan indvirker musik på oplevelsen af sociale relationer ved en event på Gimle?


Download ppt "Kort demo af processen BA Leisure Management BA International Sales"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google