Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landdistriktspolitik i Mariagerfjord kommune - En vision for fremtidens landsbyer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landdistriktspolitik i Mariagerfjord kommune - En vision for fremtidens landsbyer."— Præsentationens transcript:

1 Landdistriktspolitik i Mariagerfjord kommune - En vision for fremtidens landsbyer

2 Program

3

4 Tidsplan

5 Politikkens indhold Indledning ved Borgmester H.C.Maarup Indledning: Beskrivelse af baggrund og arbejdsgrundlag Byrådets Vision for Mariagerfjord kommune - Visionscirkel Landdistriktsvisionen Målsætninger for landdistrikterne Indsatsområder / temaer – konkrete handlinger Lokalområdernes status, idenditet og udviklingspotentialer

6 Indledning Mariagerfjord kommune er et af Danmarks mest attraktive bosætningssteder – kendetegnet ved kvalitet, kreativitetet og frihed. Vækst og udvikling er i højsædet, baseret på lokale værdier som omsorg for mennesker og natur borgerinddragelse, fritid unikke oplevelser et godt miljø En kommune hvor det er sjovt og rart at være, og hvor der kan lades op.

7 Visionen for kommunen

8 Vision for Landdistrikterne Dialog – Samarbejde -Udvikling – Lokalt engagement Det er byrådets vision:  at støtte en fortsat udvikling af landdistrikterne i kommunen  at udviklingen skal tage udgangspunkt i de lokale ressourcer og værdier  at udviklingen skal bygge på det lokale engagement og initiativ for at sikre ejerskab i lokalområdet.  at dialog og samarbejde er et vigtigt element for en fortsat udvikling i landdistrikterne

9 Fra vision til mål Et godt sted at bo betyder:  at der er forskellige, attraktive bomiljøer i landsbyerne  at der er kvalitet i de servicetilbud, som lokalområderne er tilknyttet – bl.a. skoler, daginstitutioner, ældreomsorg m.v.  at der er en god, stabil og fremtidsikret energiforsyning med attraktive priser  at det fysiske miljø skaber stolhed omkring lokalsamfundet

10 Fra vision til mål Et godt sted at arbejde betyder:  der et varieret udbud af arbejdspladser indenfor en rimelig geografisk afstand  at der en god infrastruktur, der forbinder lokalområder med hovedfærdselsåre  at den kollektive trafik er tilpasset hurtig og hyppig transport til større byer, og målrettet specifikke brugergrupper bl.a. skoleelever, studerende og ældre medborgere.  at der er gode vilkår for iværksætteri, bl.a. gennem en veludbygget it- infrastruktur.  at der er en god dialog mellem beboere og erhvervsliv i lokalområderne

11 Fra vision til mål Et godt sted at leve betyder:  at der er gode fritidstilbud til alle aldersgrupper  at der er let adgang til rekreative naturområder  at der forefindes attraktive mødesteder i lokalområderne  at der er en god ”sammenhængskraft” i landsbyer/lokalområder

12 Fra mål til indsatsområder Byrådet i Mariagerfjord kommune ønsker med udgangspunkt i vision og mål for landdistrikterne at sætte specielt fokus på flg. indsatsområder/temaer i perioden 2010 -2013: Infrastruktur  Infrastruktur Sikre hurtige og gode forbindelser mellem by og land IT-forbindelser optimeres By og Områdefornyelse  By og Områdefornyelse Sikre et fysisk miljø, der fremmer fastholdelse og øget bosætning Gode Mødesteder  Gode Mødesteder Sikre drift og udvikling af landsbyernes uformelle og formelle mødesteder Det gode liv for børn, unge og ældre  Det gode liv for børn, unge og ældre Sikre et godt og varieret foreningsliv og kvalitet i den offentlige service i lokalområderne

13 Fra indsatsområde til konkrete handlinger Infrastruktur:

14 Fra indsatsområde til konkrete handlinger By og områdefornyelse:

15 Fra indsatsområde til konkrete handlinger Mødesteder:

16 Fra indsatsområde til konkrete handlinger Det gode liv:

17 ByrollerEgnshovedby Hobro Egnsby Hadsund Områdebyer Mariager og Arden Byzonelandsbyer Als-Assens-Astrup-Hvilsom*-Rostrup- Sdr.Onsild, Skelund-Valsgård-Vebbestrup-Veddum- Ø.Hurup Større landzonebyer Døstrup-Handest-Hvornum-Hørby-Norup-Oue* Rold-Skrødstrup-Snæbum-Visborg-Vive-Ø.Doense Mindre Landzonebyer Ajstrup-Lystrup-Fladbjerg-Dania-Brøndum-Helberskov-Hou- Kielstrup Stinesminde-Tisted-True-V.Tørslev-Nr.Onsild-Hannerup Skjellerup-Hem-Sem-Svenstrup-Lille Arden-St.Arden Multifunktionsbyer

18 Hovedbyer Hobro – Hadsund – Arden - Mariager  mange servicefunktioner  uddannelsessteder  bosætning  erhvervsudvikling  kulturelle tilbud

19 Byzonelandsbyer  servicefunktioner (skole, daginstitution m.v.)  Nulvækst med undtagelser  byudvikling  mindre erhverv  mange foreninger  ca. 600 – 2000 indb. (området)

20 Større landzonelandsbyer  få servicefunktioner  negativ vækst  sammenhængskraft  enkelte byggegrunde  forfaldne boliger  ca. 300 – 600 indb.

21 Mindre landzonelandsbyer  ingen servicefunktioner  stor negativ vækst  stigende aldersprofil  ingen byggegrunde  delvist forfaldne boliger  Ca. 75 – 300 indbyggere

22 En landsby


Download ppt "Landdistriktspolitik i Mariagerfjord kommune - En vision for fremtidens landsbyer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google