Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gudenå og Randers Fjord Udvikling og tilstand

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gudenå og Randers Fjord Udvikling og tilstand"— Præsentationens transcript:

1 Gudenå og Randers Fjord Udvikling og tilstand
Peter Kaarup Projektkoordinator

2

3 Mål i regionplanerne afløses af fremtidige mål i vandplanerne:
Høj økologisk tilstand. Ingen eller kun meget ubetydelige menneskeskabte ændringer God økologisk tilstand. Kun svage menneskeskabte ændringer Moderat økologisk tilstand. Mindre tegn på ændring som følge af menneskelig aktivitet og væsentligt mere forstyrrede end under forhold med god tilstand Ringe økologisk tilstand. Større tegn på ændringer, og væsentligt afvigelser fra, hvad der normalt gælder for den pågældende type overfladevandområde under uberørte forhold. Dårlig økologisk tilstand. Tegn på alvorlige ændringer, og store dele af de relevante biologiske samfund mangler.

4 Grænsen mellem faunaklasse 5 og 4
Danske forslag til mål Regionplanmål Danmarks forslag EU forslag Vandløb God tilstand Dansk vandløbsfauna indeks (DVFI) Faunakl. 5- 7 for basis­mål­satte og højt­målsatte vandløb; Faunakl. 4 for vand­løb med lempet målsætning Grænsen mellem faunaklasse 5 og 4 som grænse mellem god og moderat tilstand Faunaklasse 5 for god tilstand Søer Dybe søer: klorofylindhold i søvand 4-27 µg/l (27 overvågningssøer) 12-15 µg/l 8-12 µg/l Lavvandede søer: klorofylindhold i søvand 6-56 µg/l 22-28 µg/l 21-25 µg/l Kystvande Dybdegrænse for ålegræs: afvigelse i pct. fra reference­tilstand 7-60 % (12 kystvandsområder) 25-30 % 26% for åbne kyster

5 Vandløbene Lilleå ved Hadsten

6 Vandløbstilstanden DVFI Gudenå systemet 2003-2207

7 Påvirkninger vandløb Fysiske forhold, spærringer, spildevand

8 275 spærringer i Gudenåens vandløb

9 Stoftransport Randers Fjords opland Fosfor

10 Stoftransport Randers Fjords opland Kvælstof


Download ppt "Gudenå og Randers Fjord Udvikling og tilstand"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google