Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Reform og digitale læremidler Thomas Illum Hansen, ph. d

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Reform og digitale læremidler Thomas Illum Hansen, ph. d"— Præsentationens transcript:

1 Reform og digitale læremidler Thomas Illum Hansen, ph. d
Reform og digitale læremidler Thomas Illum Hansen, ph.d., videncenterleder

2 Vi skal sørge for, at der bliver udviklet flere digitale læremidler i en høj kvalitet til folkeskolen. De nye læremidler skal være med til at skabe en ny undervisningskultur, hvor pædagogisk it og nye læringsformer bliver styrket og i langt højere grad integreres i de enkelte fag. Christine Antorini 2012

3 Til at inddele Lærestoffet, give Eleverne det paa en synlig Måde, og gjøre Læregangen anskuelig, bruger man Læremidler. De bidrage saaledes baade til at gjøre Under-visningen interessantere og fatteligere for Børnene og til at vinde Tid for Lærerne. G.P. Brammer 1838

4 Praksis-stilladserende
Input Modifikatorer Effekter Skoletype Elevgrundlag Land/by Region Skolekultur Konservativ Prøvende Integrerende Innovativ Infrastruktur Netværk Båndbredde Computere Tavler Organisation LMS IT-support Pæd. Support Teamstruktur Digitale læremidler Repetitive Faglige Formidlende Skolekontekst Pædagogiske Stilladserende Undervisningsmiljø Tidsmæssige Praksis-stilladserende Lærertype Linjefag it-didaktiske kompetencer Typiske roller UV-former Formidling Øvelse & refl. Undersøgelse Projekt Fagforståelse Basisfaglig Redskab Kompetence Dannelse Elevtype Engagement Grad af selv- stændighed IT-komp. Bundsgaard og Hansen 2012

5 Didaktiske digitale læremidler
Repetitive læremidler Formidlende læremidler Stilladserende læremidler Praksis-stilladserende læremidler Træning Transport Tilegnelse Deltagelse Adfærds-regulering Overførsel af viden Konstruktion af viden Samkonstruktion af viden Stimuli-respons Brugerkontrol Manipulation Praksis-fællesskab Historiefaget.dk Filmlinjen.dk ABCity.dk Kosmos Lego mindstorm Dansk. gyldendal Ekstra Bladet Redaktionen ElevLab iLitt.dk emat.dk Sæt skrivespor Kampagnekontoret Future City På banen Naturens univers Drabsag Melved Mingoville School Mingoville World

6 Repetitive læremidler
Læremidler til træning af simple rutiner, procedurer og fakta

7 Formidlende læremidler
Læremidler til formidling af viden inden for et fag, fagligt område eller tværfagligt tema, fx historie, litteratur eller danske dyr.

8 Stilladserende læremidler
Stilladserende læremidler støtter elever og bygger et stillads op om deres refleksive erfaringer med et indhold inden for et fag, et fagligt område eller et tværfagligt tema. Karakteristika Elevcentreret stilladsbygning Konstruktion af viden Problemorienterede forløb Dialogiske/eksperimentelle Afgrænset omfang

9 Praksisstilladserende læremidler
Praksisstilladserende læremidler støtter elever i at samarbejde og bygger et stillads op om løsning af virkelighedsnære problemer i et praksisfællesskab.

10 Reform og digitale læremidler
Repetitive læremidler Formidlende læremidler Stilladserende læremidler Praksis-stilladserende læremidler Træning Transport Tilegnelse Deltagelse Adfærds-regulering Overførsel af viden Konstruktion af viden Samkonstruktion af viden Stimuli-respons Brugerkontrol Manipulation Praksis-fællesskab Teamsamarbejde Fagopdelt undervisning Åben skole Lektiecafé Ud-af-skolen-aktiviteter Understøttende undervisning

11 Intranet Ledelsessystemer
Didaktiske/semantiske læremidler Kommercielle (forlag…) Brugergenererede (repositorier…) Gratis (museer, virksomheder…) Funktionelle læremidler Betalingsprogrammer Indirekte betaling (tilkøb/reklame) Open source Eksterne elevdata Test og afgangsprøver Overgangsportfolio Trivsel, sundhedsdata m.m. Intranet Integrative platforme Ledelsessystemer Kommunikation Distribution Forfatterværktøj Undervisning Elevens udvikling Ressourcestyring Sammenhæng og genbrugelighed Videndeling og samarbejde Big data og education intelligence Brugervenlighed og tilgængelighed Inklusion og undervisningsdifferentiering Adm. Systemer: ressourcestyring (økonomistyring), kompetencestyring og rapportering (KIS…) Afvikling IWB/projektor (fælles & offentlig) PC (fordybelse & bearbejdning) Tablet (multifunktionel) Smartphone (info & indsamling) Smarte briller (info & indsamling) Opsamling Ledelse-dashboard Lærer-dashboard Elev-dashboard Elevportfoilo Forældre-dashboard

12

13

14 Fagligt inklusionsbarometer Socialt inklusionsbarometer
Learning rating scale Fagligt inklusionsbarometer Socialt inklusionsbarometer

15

16 Intranet Ledelsessystemer
Didaktiske/semantiske læremidler Kommercielle (forlag…) Brugergenererede (repositorier…) Gratis (museer, virksomheder…) Funktionelle læremidler Betalingsprogrammer Indirekte betaling (tilkøb/reklame) Open source Eksterne elevdata Test og afgangsprøver Overgangsportfolio Trivsel, sundhedsdata m.m. Intranet Integrative platforme Ledelsessystemer Kommunikation Distribution Forfatterværktøj Undervisning Elevens udvikling Ressourcestyring Sammenhæng og genbrugelighed Videndeling og samarbejde Big data og education intelligence Brugervenlighed og tilgængelighed Inklusion og undervisningsdifferentiering Adm. Systemer: ressourcestyring (økonomistyring), kompetencestyring og rapportering (KIS…) Afvikling IWB/projektor (fælles & offentlig) PC (fordybelse & bearbejdning) Tablet (multifunktionel) Smartphone (info & indsamling) Smarte briller (info & indsamling) Opsamling Elevportfoilo Elev-dashboard Lærer-dashboard Ledelse-dashboard Forældre-dashboard

17 Næste generation af læremidler
1. Fleksibilitet mikrobetaling metadatering og søgbarhed digitale læringsmål 2. Kreativitet og samarbejde online samarbejde og videndeling udvidede brugs- og redaktionsrettigheder 3. Stilladsbygning interaktive assistenter og procesværktøjer simulerings- og modelleringsværktøjer 4. Augmented reality 3D-interaktivitet objektgenkendelse lokationsbasering

18 Hvad er augmented reality
Kendetegn kombinerer det virkelige og det virtuelle er interaktivt i realtid opfattes i 3D Betydning udvidet virkelighed forstærket virkelighed

19

20

21 Kilde: http://www.arined.org

22 AR-teknologier

23 Projektionsbaseret AR-læremiddel
Kilde: Dillenbourg m.fl. (2013)

24 Lokationsbaseret AR

25 Lokationsbaseret læremiddel

26 Billedbaseret AR

27 Billedbaseret AR

28 Billedbaseret læremiddel

29 Hvordan fungerer AR? Computer 4. Virtuelle input Film & billeder
Lyd og bevægelse Tekst & modeller 1. Reale input GPS, ur, kompas, gyroskop & accelerometer Kamera, mikrofon og bevægelsesteknologi Objektgenkendelse & tracking (Cloud) Computing Computer 3. Repræsentation Skærm & projektion Højtaler Vibrator 4. Output Forstærket virkelighed 3D-opfattelse Interaktivitet i realtid

30 AR i folkeskolereformen
AR i ud-af-skolen-aktiviteter Stedsbestemmelse og objektgenkendelse skal bruges til at skabe situeret og undersøgelsesorienteret undervisning i skolens omverden. AR i faglokaler Projektion og bevægelsesteknologi skal bruges til at simulere problemstillinger, der på én gang er faglige og virkelighedsnære. Lokationsbaseret AR Skole Omverden Projektionsbaseret AR

31 Litteratur Azuma , Ronald T. : ”A Survey of Augmented Reality”, In Presence: Teleoperators and Virtual Environments 6, 4 (August 1997), Bodnar, Nathan, Mobil Baseret Augmented Reality, 2010 Bundsgaard, J. & Hansen, T. I. (2013): Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler, Lokaliseret d. 5.januar 2014 på uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/I-fokus/Oeget-anvendelse-af-it-i-folkeskolen Elinich, K. J. (2011). Augmented hands-on: An evaluation of the impact of augumented reality technology on informal science learning behavior., Pepperdine University, Malibu, CA. Gynther, K. (2005): Blended Learning, Unge pædagoger Hansen, T.I. (2014). ”Digitale læremidlers rolle i folkeskolereformen”, i.p. , Kognition og pædagogik Kerawalla, L., Luckin, R., Seljeflot, S., & Woolard, A. (2006). „„Making it real‟‟: exploring the potential of Augmented Reality for teaching primary school science. Virtual reality(10), Koschmann, T. (1996a): Paradigm shifts and instructional technology. In T. Koschmann (Ed.), CSCL: Theory and practice of an emerging paradigm (1-23). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Papert, S. (1980): Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas, Basic Books Pea, R. (2004): ”The Social and Technological Dimensions of Scaffolding and Related Theoretical Concepts for Learning, Education, and Human Activity”, The journal of the Learning Sciences, 13 (3), Shaffer, D. W. (2006): “Epistemic frames for epistemic games”, Computers & Education 46(3), Sawyer, K. (2006). “Introduction” I: Sawyer, K. (red.): The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. Cambridge: Cambridge University Press Tabak, I. (2004): ”Synergi: A complement to emerging patterns of distributed scaffolding”, The journal of the Learning Sciences, 13 (3),


Download ppt "Reform og digitale læremidler Thomas Illum Hansen, ph. d"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google