Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Databehandling og afrapportering Jesper Bak DMU/TERI.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Databehandling og afrapportering Jesper Bak DMU/TERI."— Præsentationens transcript:

1 Databehandling og afrapportering Jesper Bak DMU/TERI

2 Antal databaser, niveau af integration Datamodel, kodelister Udvekslingsformater / Indlæsningsværktøj Indberetningsterminer / Kvalitetssikring Adgang til data

3 Antal databaser

4 Datamodel, kodelister Fælles datamodel - der understøtter relationsdatabaser - fleksibel - skalerbar STANDAT kodelister, hvor de findes - andre baseret på NCC, UNECE, EUNIS

5 Udvekslingsformat Fælles database web service / fil: ftp, email, post STANDAT / XML Standard for dataudveksling Datamodel Kodelister Filformat Organisation til vedligeholdelse af standard

6 STANDAT Filformat - ascii baseret - header, definition, data Kodelister - emne, type, kobling, værdi-kodelister

7 STANDAT kodelister Emnekodelisten hvilke emner (datagrupper), der kan udveksles ved hjælp af STANDAT. Typekodelisten de oplysninger, der kan indgå i et emne. Med oplysningstyperne fastlægges rammerne (koderne) for de typer af oplysninger, et emne kan omfatte, samt evt værdimængden Koblingskodelisten for hvert emne i emnekodelisten beskriver koblingskodelisten de oplysningstyper, emnet indeholder. Denne kodeliste består af to felter: Emnenummer og typenummer. Værdikodelister hvilke værdier, udvalgte oplysningstyper kan antage.

8 STANDAT fil Specification: An example: HEADER STANDAT Version number V1.1 Code set DS/ISO 646 Date format YYYYMMDD Sender Institution Roskilde County Sender Municipality No. 025 Sender Name Lise Hansen Recipient Institution Danish EPA Recipient Municipality No. 101 Recipient Name Dept. of Chemistry Date of extract 19951201 Hour of extract 09 Minute of extract 30 Coordinate System UTM Geographical Zone 32 Remarks Data on Bathing Water Quality, 1995. END HEADER

9 STANDAT fil DEFINITION GROUP 00000000 DAT FIELD 00000001 FIELD 00000002 FIELD 00000003 END GROUP END DEFINITION DEFINITION GROUP... END GROUP GROUP... END GROUP END DEFINITION DATA GROUP 00000000 257 3 END GROUP GROUP 00000000 257 3 GROUP 00000200 04222323 Hugo Rasmussen END GROUP GROUP 00000000 257 3 GROUP 00000200 04222323 Hugo Rasmussen1 END GROUP GROUP 00000200 04222324 Hugo Rasmussen2 END GROUP END DATA

10 Hvad er så XML eXtended Markup Language er en udvidelse af HTML mhp. at lette overførelse af data mellem web applikationer I modsætning til HTML, der anvender definerede tags, defineres XML tags af sender / modtager - det svarer til et sprog, hvor alfabet og syntaks er definerede, medens ordene skal aftales mellem afsender og modtager - meddelelsen kan genkendes som XML af alle, men lettest læses af dem, der har ordbogen. XML: - Tove Jani Reminder Don't forget me this weekend!

11 257 3 257 3 04222323 Hugo Rasmussen GROUP 00000000 257 3 04222323 Hugo Rasmussen1 04222324 Hugo Rasmussen2

12 Og hvordan bruger vi det? Standat i trekantede paranteser - muligt, men hvorfor? Mere interessant: visning og manipulation af XML dokumenter: XML embedded in HTML as Data Islands Binding XML data to HTML elements - overførsel af data Displaying XML with CSS With CSS (Cascading Style Sheets) you can add display information to XML Transforming and displaying XML with XSL XSL (the eXtensible Stylesheet Language) is far more sophisticated than CSS. One way to use XSL is to transform XML into HTML before it is displayed Access to the XML DOM The XML Document Object Model (DOM) is a programming interface for XML documents. It defines the way an XML document can be accessed and manipulated. Java - XML

13 Indberetningsterminer / kvalitetssikring Dataindberetningen er en proces, der involverer en dialog mellem afsender og modtager. Kvalitetssikringsproceduren omfatter: Databehandling og -rapportering i amtet Check af rapporteringsformat Check af data - format, intervaller Check af data - tidsserier og spatial variation Databehandling og -rapportering i staten Det vil være mest effektivt ressourcemæssigt at koncentrere kvalitetssikringen til få filer og få indberetningsterminer Evt. separate terminer for naturtyper og arter

14 Offentlighedens adgang til data Vi er forpligtigede til at stille data til rådighed for offentligheden - men vi vil naturligvis også gerne Den fremtidige afrapportering vil tildels blive indikatorbaseret - denne proces vil kunne automatiseres med automatisk generering af kurver, kort mv. Rådata kan stilles til rådighed på nettet. Det simpleste vil nok være en ren tekst / HTML baseret løsning, men XML kan måske tilføje ekstra funktionalitet

15 Konklusion Egentlig ingen - der bliver nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde videre med datamodel, afrapporteringsformat mv. Arbejdet skal forløbe forholdsvis hurtigt for at vi kan være på plads med det nødvendige programmel og procedurer før afrapporteringen næste år Der vil meget hurtigt blive udsendt retningslinjer for rapportering af kortlægningen Ressourcemæssige hensyn vil naturligvis skulle inddrages, både for den amtslige rapportering og for arbejdet i fagdatacentret.


Download ppt "Databehandling og afrapportering Jesper Bak DMU/TERI."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google