Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektstyring dag 2.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektstyring dag 2."— Præsentationens transcript:

1 Projektstyring dag 2

2 Interessentanalyse Interessenterne er:
”de personer eller persongrupper, som har en interesse i dit projekt, bliver påvirket af det eller som kan have indflydelse på dets resultat”

3 Interessenter - fremgangsmåde
Identificere nøgleinteressenter. Klarlægge interessenternes indflydelse. Klarlægge interessenternes succeskriterier.

4 Hvem kan være interessenter
Opdragsgiver – kunden – leverandører – projektleder – slutbruger – ledelsen – styregruppen - controllere – referencegruppe – samarbejdspartnere – konsulenter – sælgere osv. osv.

5 Eksempel - Produktionschef

6 Gruppeopgave I arbejder i en større virksomhed som arbejder med at opførelse af specialdesignede huse. I er med i starten af et projekt hvor en familie har bestilt et nyt hus i Hørsholm. Her i starten af projektet skal I lave en interessentanalyse.

7 PAUSE

8 SWOT

9 Styrker/svagheder – interne forhold

10 Strategisk analyse af interne forhold

11 Strategisk analyse af interne forhold

12 Strategisk analyse af interne forhold

13 Strategisk analyse af interne forhold

14 Strategisk analyse af interne forhold

15 Strategisk analyse af interne forhold
Det nye

16 Strategisk analyse af interne forhold

17 Strategisk analyse af interne forhold

18 Strategisk analyse af interne forhold

19 Muligheder/trusler – eksterne forhold

20 Strategisk analyse af eksterne forhold

21

22 Strategisk analyse af eksterne forhold

23 Strategisk analyse af eksterne forhold

24 Strategisk analyse af eksterne forhold

25 Strategisk analyse af eksterne forhold

26 Strategisk analyse af eksterne forhold

27 Strategisk analyse af eksterne forhold

28 Strategisk analyse af eksterne forhold

29 Strategisk analyse af eksterne forhold

30 Strategisk analyse af eksterne forhold

31 Strategisk analyse af eksterne forhold

32 Strategisk analyse af eksterne forhold

33 PAUSE

34 Mål for projektet Som udgangspunkt skal der formuleres nogle mål for projektet. Målene skal være dokumenteret og godkendte af styregruppen, projektgruppen og nøgleinteressenterne. Målene har flere formål blandt andet: 1. At anskueliggøre hvad projektet skal resultere i. 2. Skabe en fælles forståelse for hvad hensigten med projektet er. 3. Fungere som retningslinje for planlægningsarbejdet og opfølgningen. 4. Skabe motivation.

35 Krav til mål Målene skal være målbare.
Det skal være muligt at vide hvornår målet er nået. Målene skal tilsammen udgøre effektmålene. Målene skal ligge inden for projektets handlemuligheder. Målene skal udtrykke de konkrete resultater af projektet. Resultatmålene skal godkendes af styregruppen. Resultatmålene skal være lette at formidle.

36 Projektplanlægningen
Formålet med planlægningen er at få lavet en oversigt over de aktiviteter og det ressourcebehov, der skal anvendes for at projektet kan nå sit mål. Projektplanen bør indeholde følgende: En oversigt over de aktiviteter, der skal udføres i projektet. Et grundlag til at afsætte ressourcer ud fra. Et grundlag som kan anvendes til at disponere mandskab og opgaver ud fra. Et grundlag til at identificere potentielle risikomomenter. Et grundlag for opfølgning.

37 Først udvælges en projektstrategi
Org. Nedsættes, tids og budgetrammer etableres Krav til færge, biler, dybde den stikker etc. Færgen designes Færgen bygges på skibsværft Søsættes og testture Sættes i rutefart

38 Anden model Foranalyse Analyse
Bruges ofte hvor der er meget eksperimenteren, hvis resultat giver anledning til nye eksperimenter etc. Vanskelig at planlægge

39 Tidsestimering ”Hvis du ikke ved, hvad du skal lave, så ved du heller ikke, hvor lang tid det tager” Estimeringsdisciplinen kan være vanskelig speciel fordi den i sagens natur, er behæftet med en del usikkerhed. Generelt kan man dog sige, at et estimat er et skøn, hvor der er lige så stor sandsynlighed for, at det rammer over som under det faktiske resultat. Hvis alle aktiviteterne i projektet overholder denne ”formel”, vil projektet samlet resultatet blive omtrent det estimeret.

40 For eksempel Hvis alle aktiviteterne har et estimatet på 15% usikkerhed for at ramme over og 15% for at ramme under, vil netto resultatet være ”noget i retning af” lige mange over og lige mange under og hvis alle aktiviteterne har samme størrelse vil estimatet passe med det faktiske resultat.

41

42 Når man estimere….. ….er det vigtigt:
At estimaterne bygger på en sund faglig vurdering. At argumentationen i estimaterne er synlig. At estimaterne er lette at revidere. At forudsætningerne som estimaterne bygger på, er kendte.

43 ganttproject ganttprojekt er et gratis program til projektstyring.
Programmet kan hentes på adressen:


Download ppt "Projektstyring dag 2."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google