Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

COMPUTEREN SOM MEDIE Medier og Kommunikation 12-03-2004.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "COMPUTEREN SOM MEDIE Medier og Kommunikation 12-03-2004."— Præsentationens transcript:

1 COMPUTEREN SOM MEDIE Medier og Kommunikation 12-03-2004

2 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 2 OVERSIGT Status Interaktivitet Licklider og Taylor E-utopier IT og klassisk kom-teori Synopser

3 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 3 STATUS 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Kanyleteori Mass society-teori Uses and gratification Ideologikritik Modtagerstudier Kritisk teori/offentlighedsteori Medium theory

4 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 4 STATUS Medium Theory Mediet er budskabet (formen er det væsentlige) Mediernes form har stor betydning for samfundets struktur og udvikling (og for individernes mentalitet) Teknologisk determininistisk(?) Udenfor den teoretiske mainstream Se evt. Finnemann’s ”Modernity Modernised” i Mayer

5 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 5 STATUS Processkolen (Shannon og Weaver) Semiotikskolen (Pierce og Saussure) Interesseret i overførsel af information Interesseret i betydning og betydningsdannelse Inspiration fra positivismeInspiration fra hermeneutik Modtageren er ”passiv”Modtageren er aktiv Står stærkt i tekniske videnskaber Står stærkt i humanistiske discipliner

6 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 6 STATUS 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Kunstig intelligens (bred forstand) Human-Computer Interaction Matematik/logik Augmentation research Computer-medieret kommunikation Tekniske videnskaber Humaniora/design Samfundsvidenskab Computeren som maskine Computeren som medie

7 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 7 STATUS Kunstig intelligens Augmentation research Computeren som maskine Computeren som medie Metaforer former udviklingen

8 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 8 STATUS ”Computeren som medie” står stærkt Sammenfald med udvikling fra moderne til postmoderne (dream society, branding, storytelling, æstetisk ledelse etc.)

9 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 9 OVERSIGT Status Interaktivitet Licklider og Taylor E-utopier IT og klassisk kom-teori Synopser

10 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 10 INTERAKTIVITET  Kommentarer til Jensen? (styrker/svagheder)  Hvor vigtige er definitioner?  Interaktivitet er et buzzword, tilknyttet en række ideologiske bibetydninger  Interaktivitet er et multi-diskursivt begreb  Sociologi: The relationship between two or more people who, in a given situation, mutually adapt their behaviour and actions to each other.  Medievid.: The actions of an audience or recipients in relation to media content.  Informatik: The process that takes place when a human user operates a machine.

11 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 11 INTERAKTIVITET  Tre tilgange til definition: Prototype, kriterier, kontinuum (eks. ’visuelle medier’).  Flerdimensionelle tilgange: Langt mere rimelige, men mindre brugbare (kortet større end terrænet).  Ender med: A measure of a media’s potential ability to let the user exert an influence on the content and/or form of the mediated communication (opdelt på fire dimensioner) Tekst Tekst 1 Tekst 2 Tekst 3 Tekst- maskine Gamle medier Hypertekst Dynamisk responsivt system

12 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 12 OVERSIGT Status Interaktivitet Licklider og Taylor E-utopier IT og klassisk kom-teori Synopser

13 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 13 LIDCKLIDER OG TAYLOR ”In a few years, men will be able to communicate more effectively through a machine than face to face”  Lægger afstand til processkolen (”To communicate is more than to send and to receive”).  Fokus på ”modeller” (mærkværdigt)  Forudsigelse 1: ”You will seldom make a purely business trip, because linking consoles will be so much more efficient.” (???)  Forudsigelse 2: Vi vil have digitale agenter til at hjælpe os (???)  Utopisk: Givet visse forudsætninger ”surely the boon to humankind would be beyond measure.”

14 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 14 OVERSIGT Status Interaktivitet Licklider og Taylor E-utopier IT og klassisk kom-teori Synopser

15 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 15 E-utopier Interaktivitet  De ”nye” medier (især WWW) passede til moderne postmoderne idealer: Fri adgang til information, mulighed for aktiv deltagelse, delvis afskaffelse af tid og rum  Men også til postmoderne idealer: Intet centrum, kaos, mange stemmer, aktive modtagere  Eco: Åbne tekster  Fiske: ”[The writerly text] requires us, the readers, to participate in the production of meaning and thus of our own subjectivities, it requires us to speak rather than be spoken and to subordinate the moment of production to the moment of reception.”  Og dermed var begge fronter på linie med den industrielle retorik  Problemer?

16 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 16 E-utopier Frigørelse (modernistisk) Menneskets frihed og fornuft er hæmmet af fysiske begrænsninger, herunder krop, køn og landegrænser. Med disse begrænsninger følger fordomme, hæmninger og sociale konventioner, der står i vejen for lighed og fri dialog. Kunne man ophæve disse begrænsninger ville man kunne interagere frit til fælles fortjeneste.  Problemer?

17 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 17 E-utopier Effektivitetsforøgende Vi behøver ikke længere være fysisk sammen/til stede Vi kan arbejde hjemmefra Vi kan følge undervisning uden at mødes et sted Problemer?

18 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 18 OVERSIGT Status Interaktivitet Licklider og Taylor E-utopier IT og klassisk kom-teori Synopser

19 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 19 IT OG KLASSISK KOM-TEORI Uklart om ”nye” medier kræver ny teori Selvom de ikke er reelt nye kan mængden af information/samtaler osv. slå over i kvalitative forandringer Mange interaktive medier har ikke ’budskaber’ i samme forstand som gamle medier ”Magten” er anderledes, langt vanskelligere at lokalisere Det er ikke oplagt hvad de nye mediers ”essentielle karakteristika” er Generelt set: New media compared with ’old’ have a capacity to be more interactive, have more social presence, be more private, give more autonomy Overordnet er det fornuftigt at antage at den gamle teori kan anvendes (for nemt og forkert at smide 100 års samfundsteori ud af vinduet, f.eks.)

20 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 20 OVERSIGT Status Interaktivitet Licklider og Taylor E-utopier IT og klassisk kom-teori Synopser

21 COMPUTEREN SOM MEDIE MEDIER OG KOMMUNIKATION, F2004 21 SYNOPSER Har som formål at demonstrere et vist overblik og lægge op til eksamen (oplæg og diskussion). To overordnede tilgange: Et spørgsmål fra kursets litteratur (f.eks. ”Semiotik og nye medier”, ”Computerens mulighed for at bestå Turing-testen”, ”Postmoderne IT- æstetik”). Udgangspunkt i ”case” eller undersøgelse (f.eks. ”There.com som socialt rum”, ”Sammenligning af 3 chatfora”, ”Danske dagblades dækning af computerspil”, ”Opfattelse af brugeren i Windows XP”, ”ITU-studerendes forståelse af computeren”). Stil: Kan være som en kort opgave (med almindelige overskrifter) eller mere essayistisk.


Download ppt "COMPUTEREN SOM MEDIE Medier og Kommunikation 12-03-2004."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google