Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Speciallæger i front Superviseret gennemgang i akutmodtagelsen Et prisvindende tiltag i Medicinsk afdeling O og Akutmodtagelsen, Herlev Hospital Sif.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Speciallæger i front Superviseret gennemgang i akutmodtagelsen Et prisvindende tiltag i Medicinsk afdeling O og Akutmodtagelsen, Herlev Hospital Sif."— Præsentationens transcript:

1 Speciallæger i front Superviseret gennemgang i akutmodtagelsen Et prisvindende tiltag i Medicinsk afdeling O og Akutmodtagelsen, Herlev Hospital Sif Gudbrandsdottir, 1. reservelæge, PhD Medicinsk afdeling O, Herlev Hospital

2 Hvad er en superviseret gennemgang?
Traditionel arbejdsgang: Modtagende sygeplejerske har delegeret ordinationsret til blodprøver For/mellemvagt skriver journal og ordinerer øvrige parakliniske undersøgelser, evt opstartes akut behandling Gennemgang og behandlingsplan lægges af bagvagt når journalen foreligger Superviseret gennemgang: Gennemgangen integreres i modtagelsen af patient og behandlingsplan lægges i samarbejde mellem for/mellemvagt og bagvagt Sygeplejerskerne har delegeret ordinationsret til blodprøver og rtg thorax i henhold til kontaktårsagskort

3 http://region-hovedstaden-ekstern. 23video

4 Formål at nedbringe tiden indtil patienten ses af en senior læge efter akut indlæggelse at forkorte patientens indlæggelsestid i akutmodtagelsen at styrke uddannelsen af yngre læger ved direkte klinisk supervision

5 Flowchart

6 Udførsel af superviseret gennemgang
For/mellemvagt fremlægger problemstilling inklusive forslag til behandlingsplan Ny objektiv undersøgelse i fællesskab (bedside supervision) Fælles gennemgang af medicinliste og parakliniske undersøgelser Behandlingsplan fastlægges og journalføres af for/mellemvagt

7 Behandlingsplan Diagnose (foreløbig)
Plan for yderligere undersøgelse af patienten, herunder laboratorieundersøgelser, røntgenundersøgelser eller særlige observationer Plan for behandlingen, herunder: ordinationer af medicin i medicinmodul; insulin-, gentamycin- og marevanskema; iltbehandling; væskebehandling Om der er informeret samtykke Tidspunkt for revurdering af planen. Angivelse af hvilket afsnit patienten kan overflyttes til

8 Klinisk implementering
Superviseret gennemgang blev indført i december 2012 Implementeret i samarbejde med plejepersonalet i Akutmodtagelsen Evalueret foråret 2014 ved mini-audit samt spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingens læger

9 Sygeplejerskernes synspunkter før implementering
Forventede fordele: Hurtigere behandlingsplan større flow Behandlingsplan af højere kvalitet Færre parakliniske efterordinationer Forventede ulemper: Ændrede arbejdsgange miste dialog under blodprøvetagning

10 Sygeplejerskernes synspunkter efter implementering
Fordele: Hurtigere behandlingsplan større flow Behandlingsplan af højere kvalitet Færre parakliniske efterordinationer Fokus på patienten fremfor på instrumentel handling Ulemper:

11 Mini-audit Generelt set udbredt brug af superviseret gennemgang
Ikke alle følger afdelingens vejledning, særligt i forhold til plan for videre undersøgelser og behandling Eksempler på at abnorme blodprøver ikke er kommenteret Eksempler på at medicin ikke er afstemt i medicinmodulet

12 Spørgeskemaundersøgelse:
I alt 41 besvarelser fra 55 læger, alle har benyttet sig af superviseret gennemgang (SGG) 27 (66%) kender afdelingens instruks for SGG, 23 følger den Antal SGG deltager pr vagt? (42 svar på 41 skemaer) 0-1 : 8 (20%) 2-4 : 30 (71%) >4 : 4 (10%)  Årsager til ikke at lave SGG: Mangel på tid : (10%) Glemmer at det findes : 2 (5%) Føler mig ikke kompetent til at lave SGG : 0 (0%) Andet: FV/MV er meget travle, Grundigere med regelret GG, Prøvesvar ikke klar, Paraklinik mangler

13 Hvilket tidspunkt på dagen er det bedst at lave SGG?
60 svar på 41 skemaer

14 Svar fra FV/MV

15 Svar fra BV

16 Udvalgte forslag til forbedringer:
Opdater Cetrea-tavlen så SGG fremgår som at både primærjournal og gennemgang er "i gang/dikteret” Den tid bagvagten sparer, kunne bruges til at hjælpe med på primærjournaler Hvis bl pr svar og rtg foreligger hurtigt er der bedre mulighed for superviseret gennemgang Primærjournal kan dikteres og gemmes lokalt i MIRSK til endelig diktering når superviseret gennemgang er gået Mere synlig vejledning. Muligvis kittelcards Sikre at nyansatte yngre kolleger introduceres til og forstår begrebet SGG

17 Resultat af spørgeskemaundersøgelse
Vi benytter os af SGG, de fleste får lavet 2-4 pr vagt FV/MV angiver at BV ikke er så gode til at gennemgå medicinlister i EPM Vigtigt at følge afdelingens instruks for SGG

18 Fremtidige evalueringer
Bliver der ordineret flere parakliniske undersøgelser efter indførslen af kontaktårsagskort? Hvor mange SGG bliver der lavet pr vagt? Patienttilfredshedsundersøgelse

19 Konklusion SGG bringer speciallægen i front i Akutmodtagelsen til gavn for patienterne SGG muliggør mesterlære og styrker kvaliteten af uddannelsen af yngre læger på vagt SGG er afhængig af hurtige svar på parakliniske undersøgelser Vigtigt at følge instruksen for SGG inklusiv at opdatere medicinlister i medicinmodulet

20

21 Speciallæger i front, Akutmodtagelsen og Medicinsk Afdeling O Herlev Hospital Vinder af Region Hovedstadens Kvalitetspris 2014


Download ppt "Speciallæger i front Superviseret gennemgang i akutmodtagelsen Et prisvindende tiltag i Medicinsk afdeling O og Akutmodtagelsen, Herlev Hospital Sif."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google