Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lærings- og praksisfortælling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lærings- og praksisfortælling"— Præsentationens transcript:

1 Lærings- og praksisfortælling
Analyse og Refleksionsredskab Hvilke temaer indgår af de pædagogiske læreplans temaer: Lærings- og praksisfortælling Værdipolitikken: Respekt for dig selv, respekt for andre og respekt for andres ting. (respekt for naturen) naturfænomener Fisketur til lille bådehavn. Vores traditionelle fisketur efter haletudser, ender ved den lille bådehavn. Børnene må deles om fiskenettene, forstørrelsesglas, syltetøjsglas, bøtter og spande. Vi husker, at hver gang vi har brugt en af delene, skal de ligges der hvor vi tog dem, ved ”basen”. Hver gang vi fandt noget gik vi tilbage til ”basen”, og undersøgte (så og mærkede), kiggede i forstørrelsesglas, talte med de voksne om hvordan og hvorledes, samtidig med det blev studeret i bøger. Vi snakkede om, hvad det var for et slags dyr/plante. Hvor levede det henne? Hvad spiste det og hvordan behandler man det. Interessen var stor og undrende, både for børn og voksne, kan der virkelig leve snegle i vand? Hvordan trækker de vejret? Børnene gik i små grupper sammen med de voksne, hvor alle forsøgte og afprøvede de forskellige ting vi havde med. Stor interesse fra vennernes side, når man havde fanget noget. Vi fangede ikke så mange haletudser, men tog de 2 vi fandt med hjem sammen med 3 vandsnegle. Vi lagde dem i et lille akvarium til stor glæde for både børn og voksne. Forældrene blev hevet ind og fik fortalt om alt det, som de voksne havde fortalt børnene. Sociale kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling Analyse og refleksion – hvad ser vi? Nogle børn der er super gode om at deles om tingene og lytte til hinanden. Spørge ind til undren og optager svarene og giver dem videre. Glade børn i naturen der lære noget af engageret voksne. Hvad har vi lært? Vi fortsætter med denne tradition, da børnene glæder sig til den, det betyder meget at de voksne er forberedt og engageret i de emner man vil arbejde med børnene i. At børnene sagtens kan dele. Hvilke mål i forhold til vores læreplaner kan vi formulere på baggrund af fortællingen: At børnene lærer at respektere naturen, for alt hvad den indebærer og samtidig lære at begå sig i større eller mindre grupper. De tilegner sig viden, som de viderebringer. De lærer at respektere sig selv og andre ved at vente på tur og deles om tingene. Ved at afl. Tingene v/basen passer vi på dem.

2 Lærings- og praksisfortælling
Analyse og Refleksionsredskab Mål og temaer fra den pædagogiske læreplan Lærings- og praksisfortælling Krop og bevægelse. Mariehønejagt Børnene går sammen i små grupper, alle udstyret med en spand + en oversigtplakat med mariehøns på. De går rundt på legepladsen for at finde så mange mariehøns, som de kan. Børnene bevæger sig meget rundt på legepladsen, de går op og ned ad bakkerne. De kravler i træer, og de løfter sten og træstykker. Børnene indsamler de mariehøns de kan finde, og de rører også ved dem. Der opstår helt konkurrence om det at finde flest mariehøns, og om at finde de mere sjældne typer. Det bliver lidt som en skattejagt. Børnene er glade, interesserede og ivrige. De voksne fungerer som igangsættere for jagten, og hjælper de børn, der har behov for hjælp til at komme i gang. Efter et stykke tid samles vi og finder ud af, hvor mange forskellige slags mariehøns, og hvor mange af hver slags, vi har indsamlet. Vi taler om, hvor mariehønsene lever, hvad de spiser, hvilke slags der er sjældne. Vi snakker også om forurening og hvilken indflydelse den kan have for insekterne. Da vi kommer ind sætter vi oversigtsplakaten op og laver en resultattavle, hvor vi beskriver jagtens forløb. Natur og naturfænomener Sociale kompetencer. Analyse og refleksion – hvad ser vi? Vi ser meget engagerede børn, børn der bliver nysgerrige på og har lyst til at vide mere om det, de oplever. Voksne som har arbejdet anerkendende og videregivet engagement, entusiasme og viden. Børnene har været så optagede af aktiviteten, at vi efterfølgende har været på ture, hvor vi har ledt efter mariehøns, dette bragte os videre til også at omhandle biller og snegle m.m. Hvad skal vi fokusere på fremover? (læreplanstemaer/dele af temaerne) Vi vil arbejde videre med børnene omkring naturen og miljøet. Vi vil gøre vores legeplads mere insektvenlig, kan handle om beplantning af krat eller lignende. Hvad har vi lært? Børnene har lært at arbejde sammen. De har lært om mariehøns, larver og insekters levesteder. De har lært om forurening, som er skyld i at nogle af mariehønsene ser anderledes ud ( er sjældne) Voksne har lært, hvordan man kan gøre børnene interesserede og klogere på naturen/insekter/forurening. - Vi har fået indsigt i insekter/forurening.


Download ppt "Lærings- og praksisfortælling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google