Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Delprogrammets resultater Status over blivende resultater 2013-2014 27-01-2015GD2 - Adresseprogrammet1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Delprogrammets resultater Status over blivende resultater 2013-2014 27-01-2015GD2 - Adresseprogrammet1."— Præsentationens transcript:

1 Delprogrammets resultater Status over blivende resultater 2013-2014 27-01-2015GD2 - Adresseprogrammet1

2 27-01-2015GD2 - Adresseprogrammet2

3 DAGI – Danmarks Administrative, Geografiske Inddeling 27-01-2015GD2 - Adresseprogrammet3  DAGISYS er etableret  Datamodel følger ”Modelregler”  Temaer lagt ind: Sogne, kom­muner, regioner, retskredse, politi­kredse, opstillingskredse og postnumre  Nyt DAGI tema: Gadepostnumre  Prototyper: afstemnings­områder, supplerende bynavne  Udstilles på Kortforsyningen i gl. og ny datamodel

4 DS – Danske Stednavne 27-01-2015GD2 - Adresseprogrammet4  DSSYS er etableret  Datamodel følger ”Modelregler”  150.000 stednavne er lagt ind  Pilottest påbegyndt  Drift planlagt til april 2015  Flere data fra eksterne kilder

5 DAR – Danmarks Adresseregister 27-01-2015GD2 - Adresseprogrammet5  Godkendt løsningsarkitektur  To støtteværktøjer til kommunerne: web-baseret ”ADK 0.9” og desktop GIS-baseret ”AdresseLink”  Information om hvem der bruger adressen: adressebrug.dkadressebrug.dk  Klargøring af BBR til udbud pågår  Kravspecifikation af DAR 1.0 pågår

6 AWS – Adressetjenester 27-01-2015GD2 - Adresseprogrammet6  Publiceret AWS 4 Suiten – en bred vifte af frie adressetjenester  System til system, download, korttjenester (GIS), AutoComplete …  Opdater lokal adressekopi  Super-friske: 2-3 minutter, 24/7  Pt. ibrugtaget af > 100 it-løsninger > 1 mio. forespørgsler

7 Supplerende adresser 27-01-2015GD2 - Adresseprogrammet7  Taskforce etableret (3+3+1 pers.)  Kommunale pilotprojekter  Opgaven afgrænset og tilrettelagt  Indsatsområder udpeget for kommunerne inkl. hjælpemateriale (kogebøger, værktøjskasse mm.)  Udrullet i tre bølger: maj, juni, okt.  Vejledning, workshopdeltagelse og monitering pågår

8 Lovgivning og regler 27-01-2015GD2 - Adresseprogrammet8  Ny bekendtgørelse om vejnavne og adresser  Tilhørende illustreret vejledning  Dialog med interesseorganisationer, beredskab, GPS og myndigheder  OBS-spot DR1 og TV2 Regioner  Pt. ingen negative reaktioner  Lovarbejde pågår koordineret med GD1

9 Adresseanvendelse til virksomhedsregistrering – CVR, SKAT/ER, DSt/ESR 27-01-2015GD2 - Adresseprogrammet9  CVR-systemets ”adressekomponent”, database og distribution er forberedt til de autoritative adresser/AWS  Enkelte systemer, fx RUT, har allerede ibrugtaget AWS 4  Indberetningsløsninger afventer supplerende adresser og SKAT/DST  Samlet løsningsarkitektur for CVR, SKAT og DSt erhvervsregistrering er under udarbejdelse

10 Adresseanvendelse til folkeregistrering, CPR 27-01-2015GD2 - Adresseprogrammet10  Grundig forberedende analyse igangsat  Sam­spil DAGI – DAR – CPR inkl. DAF beskedfordeler detailspecificeres pt.  Løsningsarkitektur og -design følger herefter


Download ppt "Delprogrammets resultater Status over blivende resultater 2013-2014 27-01-2015GD2 - Adresseprogrammet1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google