Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danske Indholdsproducenter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danske Indholdsproducenter"— Præsentationens transcript:

1 Danske Indholdsproducenter
FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL

2 Menu Hvorfor en ny rapport? Hvordan har vi udarbejdet den?
Relevant for andre kreative industrier Hvad er de vigtigste nye informationer? Hvordan kan vi bidrage til den politiske diskussion? Hvad mangler der information om?

3 Baggrund Vækstforum skrev i 2007 ’Erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden’ og identificerede film- og spilbranchen som ét af regionens primære strategiske indsatsområder for tiltrækning af investeringer og udvikling af kompetencedrevne virksomheder. Samtidigt pegede både Erhvervsfremmestyrelsen og Vækstfonden på film og spil som kompetenceklynger med internationalt potentiale. Copenhagen Entertainment blev etableret på den baggrund; med en målsætning om at styrke film- og spilindustrien via netværksdannelse, kompetenceudvikling, videndeling og udvikling af forretningsmodeller.

4 Om Copenhagen Entertainment
Copenhagen Entertainment er et klyngeudviklingsprojekt forankret i Copenhagen Capacity, som er Region Hovedstadens officielle investeringsfremmeorganisation. Copenhagen Entertainment skal udvikle og implementere en tiårs strategi for vækst og arbejdspladser i regionen, inden for området film og computerspil. Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, samt af partnerkredsen som består af Producentforeningen, DI – ITEK, Vækstfonden, Forskerparken CAT, Copenhagen Filmfestival PIX, CBS, Aalborg Universitet København og Copenhagen Capacity.

5 Om Copenhagen Entertainment
Målsætning: Copenhagen Entertainment skal medvirke til at gøre film- og videogame-branchen så succesfuld i hovedstadsregionen, at der over de næste 10 år skabes nye job i eksisterende og nye virksomheder.

6 Om Copenhagen Entertainment
Målsætning: Copenhagen Entertainment skal medvirke til at gøre film- og videogame-branchen så succesfuld i hovedstadsregionen, at der over de næste 10 år skabes nye job i eksisterende og nye virksomheder. Er det lidt eller meget?

7 Om Copenhagen Entertainment
Målsætning: Copenhagen Entertainment skal medvirke til at gøre film- og videogame-branchen så succesfuld i hovedstadsregionen, at der over de næste 10 år skabes nye job i eksisterende og nye virksomheder. Er det lidt eller meget? Hvor mange er der i dag?

8

9 Sammensætning af Ekspertgruppen
Aalborg Universitet, Jan Vang Producentforeningen, Hannes Jakobsen DFI, Claus Hjort Vækstfonden, Stine Kruse Copenhagen Capacity, Ann Faber Ginness CBS, Jesper Strandgaard Pedersen Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi, Søren Würtz Styrelsen for Bibliotek og Medier, Erik Nordahl Svendsen Danmarks Statistik, Kaj Kammer Madsen Copenhagen Entertainment, Henrik Søndergaard Opstartmøde den 28. august 2009

10 Hvorfor en ny rapport? Kreative industrier som vigtige vækstmotorer
Traditionel industriproduktion udflages R&D er nu også begyndt at flytte udenlands Lande og regioner hvor den kreative industri er blandt de vigtigste industrier Mangelfuldt datagrundlag Svært at identificere relevante politiske initiativer Svært at monitorere/evaluere effekter

11 Ny metode - relevant for andre?
Ny metode (Produktmetoden) Normalt branchekoder Upræcise tal, gamle tal Produktmetoden er mere præcis og mere aktuel Benytter registre over udgivne PRODUKTER Identificerer producenterne på basis af disse Ekspertvalideres Producenternes CVR numre samles DST momsstatistik og ATP til nye nøgletal

12 Definition af vores klynge

13 Definition af vores klynge
Branchen er Entertainment. Kategorien er teknologibaseret oplevelsesøkonomi Underkategorien er indholdsproduktion til skærme 0,5 meter 1 meter 3 meter +10 meter

14 Fokus på to klynger Game (video game, computerspil, AAA, mobiltelefonspil, serious games, MMOG, Internet games etc.) Film (Spillefilm, kort- og dokumentar, tv-drama, undervisning, natur, sport,, kommerciel, reklame, etc.)

15

16 Klyngedefinition Kernevirksomheder Støttefunktioner
Kategorisering af branchens virksomheder og organisationer. Klyngens virksomheder og organisationer kategoriseres i fire lag – se nedenfor. Modellering på virksomhedsniveau (ikke på personniveau). Kun interessenter med en aktiv rolle i klyngen fremgår. Kernevirksomheder Støttefunktioner Organisationer og institutioner Infrastruktur

17 Vigtigt! Analysen omhandler kun kernevirksomheder (indholdsproducenter) Spillefilm-, dokumentar- og kortfilmproducenter TV-producenter Reklamefilmproducenter Computerspilproducenter Analysen inkluderer ikke: Støttevirksomheder (bl.a. distributører) DR, TV2 (herunder regionerne) Corporate filmproducenter Reklamebureauer som ikke har reklamefilm som hovedaktivitet Producenter af film som ikke er vist i massemedier o.lign.

18 Vigtigste tal Antal firmaer (inkl. virksomhedsstørrelse) Omsætning
Eksport Antal ansatte (ATP) Direkte afledt effekt (køb hos støttefirmaer) Geografisk koncentration af aktiviteterne Meget relevant for andre brancher, men metoden kræver udgivelsesregistre af god kvalitet Kræver tilpasning til brancherne Manual i rapporten

19 Vigtigste nye informationer (2009)
For alle brancherne: Samlet omsætning på 2.2 milliarder kroner Eksport 350 millioner kroner Små 2000 ansatte Ca. 250 virksomheder Rapporten har også 2008 tal

20 Filmproducenterne Omsætning på 800 millioner kr.
Fald i omsætningen fra 2008 Eksport på 30 millioner kr. Massivt fald i eksporten fra 2008 527 ansatte 95 firmaer

21 TV-producenterne Omsætning på 736 millioner kr. vækst
Eksport på 45 millioner kr. Mindre eksport 700 ansatte 110 firmaer

22 Reklamefilmproducenterne
Omsætning på 272 millioner kr. Fald Eksport på 17 millioner kr. 127 ansatte 32 firmaer

23 Bidrag til politisk diskussion
Stadig brancher af en begrænset størrelse Behov for politisk bevågenhed for at udnytte deres potentiale Behov for målrettede initiativer til at forhindre at vigtige aktiviteter ikke går tabt p.g.a. den økonomiske krise Reduceret økonomisk aktivitet i kerne-virksomhederne har store konsekvenser, da aktiviteten har en meget stor afledt effekt Dvs. mange andre firmaer vil blive negativt berørt

24 Bidrag til den politiske diskussion
Behov for specielle initiativer som fokuserer på kernevirksomhedernes potentiale Branchespecifikke initiativer som reducerer sårbarhed (stor eksportsårbarhed for games, for eksempel) Ikke mindst klyngeinitiativer som kan understøtter synergi-effekter Branding af Danmark som ’mekka’ for spil og film Initiativer skal evalueres løbende og af forskere

25 Talmangel? Behov for opdatering af vores tal for at identificere strukturelle problemer Pt. kun to snaps-shots (2008/2009) Analysen opdateres efter 2012 af Pro-f Behov for data til evaluering af politiske initiativer Behov for data for andre industrier

26 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
Rapporten og manual kan findes på:


Download ppt "Danske Indholdsproducenter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google