Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygehus perspektiv Afgiftning og motivation af misbrugere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygehus perspektiv Afgiftning og motivation af misbrugere."— Præsentationens transcript:

1 Sygehus perspektiv Afgiftning og motivation af misbrugere.
Anders Meinert, lægefaglig direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark

2 Somatisk og psykiatrisk sygehus. Budskaber fra rapporten. Antal.
Hovedparten af de komplicerede afrusninger/afgiftninger varetages af sygehusene, (somatik og psykiatri). 50 % af afrusninger/afgiftninger gennemføres i døgnregi. Sygehusenes psykiatriske og somatiske afdelinger gennemfører langt hovedparten af disse.

3 Somatisk og psykiatrisk sygehus. Budskaber fra rapporten. Henvisning 1
Der er henvises årligt patienter/ borgere primært til sygehusene i RSD. Sygehusene i RSD gennemfører årligt ca afrusninger. (Hvilket er knap 40% af samtlige) Dvs. at ca. halvdelen af afrusningerne foretaget i sygehuse kommer ind uden henvisning.

4 Somatisk og psykiatrisk sygehus. Budskaber fra rapporten. Henvisning 2
Der efterlyses mære klare instrukser for henvisning til sygehus, specifikt til psykiatrien. (Skal patienter fx. ud over alkohol/abstinens behandlings behov også have en psykiatrisk diagnose for at blive behandlet i psykiatrien?) Der efterspørges en klarere definition af hvornår en afrusninger/afgiftninger er så kompliceret at den kræver en døgn behandling. (Fx på sygehus).

5 Somatisk og psykiatrisk sygehus. Budskaber fra rapporten. Henvisning 3
”Et nåleøje at få henvisningen igennem, især til de psykiatriske afdelinger” ”Uenighed mellem henviser og modtagende afdeling om patientens behov for indlæggelse” Sundhedslov? Sundhedsstyrelsens specialevejledning?

6 Somatisk og psykiatrisk sygehus. Budskaber fra rapporten. Behandling
Enighed om at: Den gode afrusning/afgiftning er lægestyret og udmunder i videre behandlingsplan. Dernæst omfatter den gode behandling Medicinsk udredning Psykologisk screening/ psykiatrisk udredning Terapeutisk/samtalebaseret motivationsbehandling I rapporten noteres, at på nær i psykiatrien tilbydes motiverende individuel samtale. Dog fremgår det også at i 4 af de samlede 6 besvarelser fra psykiatrien er man overvejende/helt enig i at tilbuddet bør omfatte motiverende samtalebehandling Den sidste dot kan udgå, medtaget for at du er opmærksom på problematikken.

7 Aktuelt har vi bl.a. gang i
Etablering af FAM. Samarbejdsaftale mellem somatisk og psykiatrisk sygehus om akutte patienter. Psykiatrien, ensartet og evidens baseret behandling af akut alkoholmisbrug, herunder også motivations skabende samtale og henvisning til kommunal tilbud. Etableret 2010. Det er koblingen mellem institutionernes tilbud, der er udfordringen for at kunne skabe et sammenhængende tilbud bestående af afrusning/afgiftning og abstinensbehandling OG den opfølgende behandling, som kan skabe varige ændringer i relation til misbrugsproblemet.

8 Fremadrettet… Inddrage psykiatriens og somatikkens samordningsfora.
Udbygge og udbrede indholdet i ”Sundhedsaftale på psykiatriområdet vedr. behandling af sindslidende med misbrugsproblemer på Fyn” til hele Regionen. Foreslå at supplere med en samarbejdsaftale lig den der findes på demensområdet. Tydeliggøre henvisnings kriterier. Alt i alt: Rapporten er en øjenåbener, der kalder på handling. Sundhedsaftalen fremhæves i rapporten.


Download ppt "Sygehus perspektiv Afgiftning og motivation af misbrugere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google