Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Appendix A

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Appendix A"— Præsentationens transcript:

1 Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Appendix A
Nogle udbredte økonomistyringsværktøjer Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

2 Activity Based Costing
Formål: Så vidt muligt at henføre omkostningerne til aktiviteten der forårsager dem Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

3 Activity Based Costing
Omkostningsarter Omkostningsformål Costpools Aktiviteter Cost objects Aktivitetsudvalg Cost driver ”Udløsere” Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

4 Activity Based Costing
Ressourceart (Cost pool) Aktivitet Cost driver Object Kvalitetskontrol, personale Stikprøve på kvalitet af en tilfældig enhed Antal emner pr. serie for produkt A Kvalitetsomkost-ning pr. produktenhed af produkt A Løn til produktionsplan-læggere Ugentlig planopdatering i tid Antal procesfaser pr. serie for produkt B Planlægnings-omkostning på produkt B Gager i regnskabsafdeling Tidsforbrug på fakturakontrol Antal fakturalinier på produkt C Fakturerings-omkostning på produkt C Husleje for færdigvarelager Kvadratmeter til lagring af produkt D Kvadratmeter til lagring af stk. af produkt D Lagerleje for produkt D Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

5 Economic Value Added (EVA)
Formål: At beregne en virksomheds værditilvækst set primært ud fra investorernes synsvinkel Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

6 Economic Value Added (EVA)
Residualindkomsten (RI) beregnes som: RI = I − (k ∙ A) = (ROA − k) ∙ A hvor I er det regnskabsmæssige overskud (dvs. periodens indtægter − omkostninger) k er kapitalforrentningskravet A er værdien af de bogførte aktiver ROA er "Return On Assets", eller afkastningsgraden, dvs. I:A Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

7 Zero Based Budgeting (ZBB)
Aktivitetsniveau - + Tærskelblok Falde bort-grænse Marginalblokke Eksistensminimum Nulbase Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

8 Zero Based Budgeting (ZBB)
Virksomhedens aktiviteter planlægges under et Ledelsen definerer den finansielle budgetramme – kaldet ”Falde-bort grænsen” – som virksomheden totalt set har til rådighed for at gennemføre sine aktiviteter Virksomhedens funktioner beskriver og prioriterer de aktivitetsblokke, som ønskes gennemført Herunder defineres den basale aktivitetsblok, ”Tærskel blokken”, som repræsenterer det livsnødvendige aktivitetsminimum, som en virksomhed må udføre for overhovedet at kunne eksistere Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

9 Zero Based Budgeting (ZBB)
Ovenpå tærskelblokken tilføjes efter prioritering de marginale aktivitetsblokke, som ønskes gennemført, uden skelen til om der er tale om gamle veletablerede aktiviteter eller nyudviklede aktiviteter Blokkene gennemføres ud fra deres prioritering, og i det omfang de ligger indenfor falde-bort grænsen Aktivitetsblokke, der ligger udenfor falde-bort grænsen, elimineres ud fra det økonomiske argument, at virksomheden ikke har råd til dem Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

10 Performance Management
Figur B.2.1  Design, oversættelse og anvendelse: Fra strategidesign, målstyringsmodel, indikatorer, målinger, ledelseskommunikation, styringsadfærd til styringseffekter Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

11 Enterprise Risk Management
Den generiske risikostyringsproces (Henriksen & Uhlenfeldt, 2006) Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

12 Enterprise Risk Management
Risk mapping som beskrivelsesform Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

13 Total Quality Management (TQM)
Søger med kunden i centrum offensivt og systematisk at udvikle og effektivisere alle virksomhedens funktioner og processer gennem løbende måludvikling, organisering, evaluering og synliggørelse af kundetilfredshed og kvalitetsudviklings-tiltag Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

14 Total Quality Management (TQM)
EFQM-modellens evalueringskriterier og målebegreber Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

15 Balanced Scorecard Formål: at bygge bro mellem virksomhedens mål, strategier og medarbejdernes daglige handlinger Strategien gøres operationel BSC skal skabe forståelse for de processer, der skaber værdi i virksomheden Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

16 Balanced Scorecard Virksomhedens strategi nedbrydes i mål og målestokke (Kilde: Allan Hansen, 2000) Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

17 Den generelle begrebsramme i BSC
Balanced Scorecard   Den generelle begrebsramme i BSC Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

18 Balanced Scorecard For hvert perspektiv udarbejdes: Mål
Konkrete initiativer til at nå disse mål Rapporteringssystem så man kan se om målene er blevet indfriet Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

19 Et eksempel på en BSC-model fra en elektronikvirksomhed
Balanced Scorecard   Et eksempel på en BSC-model fra en elektronikvirksomhed Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

20 Eksempel Perspektiv målformulering målvariabel måltal tiltag
Finansielle Vækst i aktivitet og overskud Geografisk ekspansion Lønsomhed Omsætning Overskud -Forrentning af aktiver + 15% + 10% 15% Kvalitetsstyring Aktivitetsbaseret omkostningsstyring Kunde Opfyldelse af kundebehov Markedsandel Hverve nye kunder kundetilfredshed Leveringsoverholdelse kundevækst 95% Sælgertræning Markedsundersøgel-ser Reorganisation Tidsbaseret kon-kurrence Interne Nye produkter Fokus på kerneom-råder Valg af leverandør Andel af omsætningen Procesgennemløbstid Antal leverandører 10% 1 uge - 10% Produktudviklings-projekt Just-in-time ’partner’-programmer Innovation og læring Ansættelse og udvikling af medarbej-dere jobrotation Medarbejdertilfredshed Overskud pr. medarb. Antal forfremmelser 90% Ansættelsessystem Uddannelsessystem forfremmelsessystem Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

21 LEAN Formålet er at skabe en ressourcebevidst organisation, som lever op til markedets konkurrencevilkår Dette skal ske gennem bred mobilisering af medarbejdernes indsigt, erfaringer og samspil. Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

22 En trappemodel over LEAN-konceptets 5 udviklingstrin
Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

23 Udviklingslaboratorier
  Udviklingslaboratorier mod bedre lederskab – en konstruktiv leg med virkeligheden og fremtiden Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

24 Udviklingslaboratorier
Organisering og programmering Mission og målklarhed Styret fra centralt hold, funktionalistisk, instrumentel og teknologi- og konceptdrevet Styret fra lokalt hold. Aktør- proces- og læringsdrevet Målrettet og afgrænset i tid og rum Økonomisk test af kendte styringsmetoder (prototyping) Styringsprojekt til design af kendt koncept (f.eks. rapportform) Bruger-/med­ar­bej­der­drevet innovation af kvalitetsrapporter (praksisrelevans evalueres) Åben tværgående, fortløbende Åben innovation af styringskoncept (f. eks. frikommuneforsøg) Målstyret tværgående organisationsudvikling inden for udstukne rammer (f.eks. heldagsskolen i X-købing) Åbne relations- og aktionsdrevne forsøg på tværs af niveauer og funktioner. Kreativ identitets- og kulturskabelse gennem improvisation og leg i inciterende rum (social engineering)   Forskellige former for innovativ forsøgsvirksomhed med forskellig programmering og afgrænsning i tid og rum Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander


Download ppt "Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Appendix A"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google