Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”De bedste arbejdspladser” kan rekruttere, fastholde og kompetenceudvikle tilfredse medarbejdere – men hvordan? Personalepolitisk Messe 2010 – Bella Center.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”De bedste arbejdspladser” kan rekruttere, fastholde og kompetenceudvikle tilfredse medarbejdere – men hvordan? Personalepolitisk Messe 2010 – Bella Center."— Præsentationens transcript:

1 ”De bedste arbejdspladser” kan rekruttere, fastholde og kompetenceudvikle tilfredse medarbejdere – men hvordan? Personalepolitisk Messe 2010 – Bella Center Den 12. januar 2010 v. Ulla Sloth

2 Aalborg Sygehus ca 5000 ansatte

3 Initiativets Mål  At tydeliggøre betydningsfulde initiativer omkring rekruttering og fastholdelse  At tydeliggøre initiativer og virkemåder, der fremmer nye fordelinger af opgaver

4 Formål og fokusområder  At åbne nye veje for samarbejde på tværs af afdelinger, faggrupper og centre  De rigtige opgaver i de rigtige hænder  Forsvarlig og realistisk opgavefordeling  At fremme muligheder for at fastholde og nytænke

5 ORGANISERING AF INITIATIVET STYREGRUPPE Vibeke Deding (formand)Henrik Larsen Ulla Sloth (projektleder)Merete Kjeldgaard Carl-Otto Gøtzsche Dorthe Pedersen Uffe NiebuhrBirgitte Ussing Christensen Jan NielsenHans Einsbohr Poulsen Susanne Sørensen PERMANENT & AD HOC ARBEJDSGRUPPE Ulla Sloth Kent Gregersen Dorthe Pedersen 13 repræsentanter fra centre og afdelinger HOVED- OG HJERTECENTER LOKAL ARBEJDSGRUPPE MEDICINSK CENTER LOKAL ARBEJDSGRUPPE KRÆFT- OG DIAGNOSTIKCENTER LOKAL ARBEJDSGRUPPE BØRNE- OG KIRURGICENTER LOKAL ARBEJDSGRUPPE SERVICECENTER LOKAL ARBEJDSGRUPPE Sektor MED Center MED

6 TIDS- OG HANDLINGSPLAN FASE 1 Design og idé Januar - marts 2009 FASE 2 Analyse April - maj 2009 FASE 3 Forløb og implementering Juni - oktober 2009 FASE 4 Evaluering November - december 2009

7 Fra Ideer til konkrete forslag og…… 300 ideer fra personale samt 80 gode eksempler fra ledere dannede baggrund for valg af indsatser På 5 tilrettelagte workshops udpegede ambassadører og ledere indsatser for centre / afdelinger

8

9 Tilbagemelding på 47 igangsatte indsatser i centre og afdelinger…f.eks. Opgaveflytning / opgavedeling / arbejdsfællesskab - S ygeplejersker ordinerer pt.vanlig medicin v. indlæggelse - Indførelse af akutte patientjournaler Teamorganisering / fælles ansvar - Fælles tværfaglig forberedelse og planlægning af operationspatienter - Pleje, behandling og arbejdstilrettelæggelse i teams Kompetenceudvikling - Anerkendende kommunikation - Trivsel og velvære kobles med forflytnings – og ryg –teknikker Styrkelse af sociale relationer på tværs af centre og afdelinger - Center Café - For – Olympiske lege

10 Processen - målinger Idégenerering og Implementering Input Idéer til mulige indsatser Proces Workshop -dage Output Min. ét initiativ pr. center / afd. Forbedret rekruttering og fastholdelse, kompetence- udvikling herunder arbejdsdeling Outcome Valgte idé indføres på det enkelte center/afd. Aktiviteter der under- bygger den valgte idé Medarbejder-, ambassadør- og leder- deltagelse i aktiviteterne Konkrete aktiviteter, der benyttes i hverdagen i center/afd.

11 Engagement der har virket - Initiativet har givet mening !

12

13 Fastholdelse af initiativet Fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse Opgavedeling / arbejdsfællesskab / effektiv arbejdstilrettelæggelse Tiltrædelsesforløb / mentorordninger Fælles arrangementer Velfærdstilbud

14 Tak for opmærksomheden Besøg Region Nordjyllands Messestand nr. 46 www.mitarbejdeaas.rn.dk


Download ppt "”De bedste arbejdspladser” kan rekruttere, fastholde og kompetenceudvikle tilfredse medarbejdere – men hvordan? Personalepolitisk Messe 2010 – Bella Center."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google