Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medicinsk afdeling Kolding sygehus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medicinsk afdeling Kolding sygehus"— Præsentationens transcript:

1 Medicinsk afdeling Kolding sygehus
AK-behandling Medicinsk afdeling Kolding sygehus

2 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Indeks AK – behandling under indlæggelse og ambulant Lægen: Hvad gør jeg, når jeg i EPJ skal ordinere Marevan eller Marcoumar? Lægen: Hvad gør jeg, når jeg skal dosere Marevan og Marcoumar? Lægen: Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kender doseringen for en patient, der følges i AK–amb? Sygeplejersken: Hvad gør jeg, når jeg skal administrere Marevan og Marcoumar? Lægen: Hvor opbevarer afdelingen AK-skemaerne? Lægen: Hvad gør jeg, når patienten skal udskrives? Sygeplejersken: Hvad gør jeg, når patienten skal udskrives? AK – ambulatoriet: Hvad gør jeg, når patienten udskrives? Lægen: Hvad gør jeg, hvis jeg vil vide noget mere om AK – behandling? Lægen: Hvad gør jeg, hvis jeg vil vide, hvordan vi følger kvaliteten af vores behandling? November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

3 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
AK-behandling under indlæggelse: Doseres og administreres ved brug af AK-papirsskema AK-behandling ambulant: Via AK klinikken Ved brug af AK-database Retur til Indeks November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

4 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Hvad gør jeg, når jeg skal ordinere Marevan eller Marcoumar i EPJ? November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

5 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Inden ordination Inden du sætter patienten i AK-behandling sikrer du dig flg.: At der ikke er kontraindikationer At behandlingen er velindiceret At der er taget KFNT og blodtype. Hvis patienten skal behandles med lavmolekylært heparin, skal der også foreligge et trombocyttal. At du har informeret patienten mundtligt og har udleveret AK-pjecen At patienten har givet sit informerede samtykke Ovenstående dikterer du til journalen November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

6 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
230508 10.27 V 0,01 Når du i EPJ vælger f.eks. ”Marevan” som favorit (indsæt §-tegnet forrest), fremkommer vinduet du ser til venstre. Teksten i instruktionsvinduet er tænkt som en hjælp. For at minde dig om nogle vigtige ting, som det erfaringsmæssigt kan være svært at huske. Du indtaster i felterne ”Seponeringsdato” samme dato og klokkeslæt, som under ”Startdato”. Endelig klikker du i feltet ”Kontrol”. Herved fremstår ordinationen som ”?” på uddelingslisten, for at minde sygeplejersken om, at Marevan administreres på AK-papirskema Retur til Indeks November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

7 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Hvad gør jeg, når jeg skal dosere Marevan eller Marcoumar? November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

8 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Skriv tydeligt. Vær opmærksom på, at der kan være et vist kvalitetstab, når vi skal faxe skemaet til AK-klinikken eller til egen læge. 1.5. 2 JBL Morten Hansen, Hovedgaden Kolding Tlf X 08 1,0 5. DOSERING SIGNERING DVT 15.000 2 - 3 Fragmin 056455 5 Husk flg.: Stor patientlabel Diagnose Terapeutisk interval Varighed Hvem kontrollerer pt. efter udskrivelsen Sygepl. bestiller KFNT Hvis der er tvivl om varighed: Begrund dette. November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

9 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Der findes et tilsvarende skema for Marcoumar Hvis atrieflimren er indikation for AK – behandling, skal du huske at udfylde CHADS2/CHA2DS2-VASc og HASBLED score herunder. November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

10 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
På bagsiden af Marevan – og Marcoumar skemaet finder du beskrivelse af tiltag i forbindelse med overdosering og blødningskomplikationer, samt telefonnumre for AK-ambulatorierne i Sygehus Lillebælt Retur til Indeks November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

11 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kender AK-doseringen for en patient, som følges i vores AK-ambulatorium? November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

12 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Hvad gør jeg, når jeg ikke kender AK-doseringen for en patient, som følges i vores AK-ambulatorium? Så kan du slå op i den AK-samlemappe afdelingen har stående. Forrest i mappen finder du en vejledning i hvordan du kan få adgang til AK-databasen. I en kuvert samme sted finder du et brugernavn og en adgangskode til AK- databasen. I samme mappe finder du AK-skemaer for de indlagte patienter, som er i AK-behandling Retur til Indeks November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

13 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Hvad gør jeg, når jeg skal administrere Marevan eller Marcoumar? November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

14 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Vær opmærksom på, at Marevan, hvis det er ordineret korrekt i EPJ, vil være markeret med Det betyder ikke, at Marevan er pauseret eller seponeret. I så fald ville præparatet ikke figurere på uddelingslisten. Det følger blot af, at vi ved ordinationen markerer for kontrol. Således at der ud for uddelingstidspunktet fremkommer et ? – tegn. Hvilket skal minde om, at Marevan ordination og administration foregår på AK-skemaet (se næste side) November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

15 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Retur til Indeks November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

16 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Hvor opbevarer afdelingen Ak-skemaerne? November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

17 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Afdelingen opbevarer AK-skemaerne i en samlemappe Retur til Indeks November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

18 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Hvad gør jeg når patienten skal udskrives? November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

19 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Du fremdoserer Marevan så vidt muligt min. 4-5 dage og angiver dato for næste KFTT kontrol. Kontrol hos egen læge: Undgå onsdag som ofte er sen konsultationsdag og fredag a.h.t. weekenden. Kontrol i vores AK-amb: Primært mandag og torsdag. Undgå fredag. AK-amb. sygeplejerske ringer til pt. samme dag, som pt. får taget KFTT, for at aftale det videre. Hvis pt. ikke svarer, afsender AK-amb. samme dag doseringsbrev. Det vil derfor være tilstrækkeligt, at du fremdoserer til og med dato for KFTT kontrol Du skal være opmærksom på, at henvisning til AK-ambulatoriet ikke medfører, at patienten ses af læge. Hvis patienten f.eks. skal have udført Holter, ekko eller udredes for trombofili, kræver det henvisning til kard.amb. I epikrisen reducerer du teksten for Marevan til f.eks. ”Marevan efter skema”. Se i øvrigt næste dias. Udfyld AK-kortet med dosering og dato for næste KFTT kontrol. 15. November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

20 Frasetekst til brug i epikrisens medicinfelt
Nederst i epikrisens medicinfelt, med dobbelt linieafstand til nederste præparat, indsætter du fraseteksten for Marevan. Det gør du ved enten at taste F8, hvorved frasen fremkommer, eller som i eksemplet her, hvor frasen allerede er vist nederst, ved at dobbeltklikke på den. November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

21 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Frasetekst Her er fraseteksten indsat. Du angiver følgende: Indikation Varighed Terapeutisk niveau Dagens INR værdi Ugedosis mg/uge Dato for næste INR kontrol Hvem kontrollerer behandlingen efter udskrivelsen Hvis nogle af disse oplysninger ikke fremgår af journalen, er det en påmindelse om at få dem indhentet. Og tidspunktet for evt. at ajourføre AK-skemaet. De anførte oplysninger om AK-behandlingen opleves som en stor hjælp for de praktiserende læger. November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

22 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Recept skrivning Du skriver recept på Marevan ude på FMK. Du højreklikker på Marevan, som vist på billedet til venstre. Herved fremkommer en liste, hvor du vælger ”Opret recept”. November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

23 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Recept skrivning Du skriver recept på Marevan ude på FMK. Du højreklikker på Marevan, som vist på billedet til venstre. Herved fremkommer en liste, hvor du vælger ”Opret recept”. Du angiver som minimum pakningsstørrelse og antal pakninger samt afslutter ved at klikke på OK. Retur til Indeks November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

24 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Sygeplejersken: Hvad gør jeg når patienten skal udskrives? Vær opmærksom på, at du skal gå ind på Infonet under ”AK-behandling”, for at få en fyldestgørende beskrivelse af sygeplejerskens opgaver ved udskrivelsen. November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

25 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Hvad gør jeg når patienten skal udskrives? Medgiv patienten et udfyldt AK-kort og en kopi af det færdigudfyldte AK-skema Ring til egen læge og aftal m.h.t. opfølgning, samt hvordan egen læge ønsker AK-skemaet tilsendt. Send en kopi af det færdigudfyldte AK-skema til egen læge eller fax det, alt efter hvad der er aftalt med egen læge AK-kort November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

26 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Hvad gør jeg når patienten skal udskrives? Hvis patienten skal følges af egen læge og hidtil har været kontrolleret i vores AK-ambulatorium: Medgiv patienten et udfyldt AK-kort og en kopi af det færdigudfyldte AK-skema Ring til egen læge og aftal m.h.t. opfølgning, samt hvordan egen læge ønsker AK-skemaet tilsendt. Fax AK-skemaet til kardiologisk ambulatorium – påført bemærkning om at pt. overgår til egen læge AK-kort November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

27 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Hvad gør jeg når patienten skal udskrives? Medgiv patienten et udfyldt AK-kort Fax AK-skemaet til kardiologisk ambulatorium - (763)63085 Hvis AK-behandlingen er nyordineret skal du medgive patienten AK-brev, som du udskriver fra EPJ Hvis patienten skal følges i vores AK-ambulatorium: AK-kort Retur til Indeks November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

28 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Hvad gør jeg når patienten udskrives fra afdelingen? Ambulatoriesygeplejersker og kardiologiske speciallæger Vær opmærksom på, at du skal gå ind på Infonet under ”AK-behandling”, for at få en fyldestgørende beskrivelse af AK-ambulatoriets opgaver ved udskrivelsen. November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

29 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Hvad gør jeg når patienten udskrives? Opret patienten i AK-databasen ud fra AK-skemaet, som er faxet fra afdelingen Bestil KFTT (dato anført på AK-skemaet) Indtast den seneste dosering i AK-databasen (evt. tilbagedoseret) Anfør dato for næste kontrol Sygeplejerske November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

30 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Bestil KFTT (dato anført på AK-skemaet, som er faxet fra afdelingen) Hvad gør jeg når patienten udskrives? Skriv et kort notat om indlæggelsen Indtast den seneste dosering i AK-databasen (evt. tilbagedoseret) Anfør dato for næste kontrol Du behøver ikke udskrive et doseringsbrev, da pt har fået medgivet et AK-kort ved udskrivelsen Sygeplejerske November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

31 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Hvad gør jeg når patienten udskrives? Afslut patienten i AK-databasen (fremgår af AK-skemaet som er faxet fra afdelingen) Sygeplejerske November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

32 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Bestil KFTT til næste kontrol Send doseringsbrevet til patienten Læge/sygeplejerske Via ikonet ”Ubehandlede lab.svar” finder du dagens patienter Dosér og anfør næste kontrol Udskriv doseringsbrev Retur til Indeks November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

33 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
Hvis jeg vil vide mere? Dansk Kardiologisk Selskab (Trombokardiologi, AKS, Lungeemboli og Atrieflimren) Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH) Medicin.dk (Koagulationshæmmende midler) Retur til Indeks November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus

34 Kvaliteten af vores behandling?
Vi følger kvaliteten og sikkerheden af AK-behandlingen dels via utilsigtede hændelser, dels ved audits. November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus Retur til Indeks

35 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus
SLUT! November 2014 AK-behandling, medicinsk afdeling, Kolding sygehus


Download ppt "Medicinsk afdeling Kolding sygehus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google