Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et kritisk perspektiv på helhedssyn Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et kritisk perspektiv på helhedssyn Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet"— Præsentationens transcript:

1 Et kritisk perspektiv på helhedssyn Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

2 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Indrømmelse nr. 1: Jeg er ikke begejstret for at skulle finde kerner på et område, som er præget af kompleksitet Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

3 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Jeg tror forvirring væder en tørstig omtanke, mens sandheder lader den tørre ud Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

4 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Indrømmelse nr. 2: Jeg har altid tvivlet på fælleselementernes brugbarhed i det sociale arbejde Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

5 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Jeg tager udgangspunkt i forståelsen af det sociale arbejde som relateret til modeller eller perspektiver i socialt arbejde psykodynamiske-, læringsteoretiske-, interaktionistiske-, systemteoretiske- og konfliktteoretiske modeller/perspektiver Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

6 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Helhedssynet ’kommer i vanskeligheder’ i flere af perspektiverne Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

7 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Pointen er, at man som indfaldsvinkel enten har det ene eller det andet perspektiv Perspektiverne er ikke kun sammenhængende, de er også konkurrerende Fokus og interesse skifter fra perspektiv til perspektiv Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

8 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Helhedssynet kan ikke undgå at se forskelligt ud Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

9 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Psykodynamiske perspektiv Man vil ’vægre sig’ mod et helhedssyn, hvor man fokuserer mere på menneskets interaktion end på individets udviklingspotentialer eller hvor man retter fokus mod socialpolitiske problemstillinger og kollektive handlinger. Det vil ganske enkelt forstyrre muligheden for at få øje på og behandle de væsentlige individuelle problemer Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

10 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Læringsteoretisk perspektiv: Åbenhed for indre processer, for forandringer af mere socialpolitisk karakter og for ikke afgrænsede terapeutiske forløb vil modgå flere elementer i et læringsteoretisk perspektiv Socialarbejderen må således begrænse sin problemforståelse og sine handlinger, hvilket vil komme alvorligt i karambolage med forståelsen og udnyttelsen af et helhedssyn Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

11 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Interaktionisisk perspektiv Sociale problemer og løsninger på dem kan i dette perspektiv forstås uden at forholde sig til socialpolitiske og strukturelle forhold og uden at forholde sig til modsætninger og konflikter i samfundet Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

12 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Konfliktteoretisk perspektiv Helhedssynet vil ikke kunne rettes mod individuelle faktorer, men må hele tiden anvendes til at forstå strukturelle og andre overordnede undertrykkende forhold i samfundet Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

13 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Inddragelse af kernen fra de andre positioner vil forstyrre og fordreje fokus i det enkelte perspektiv Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

14 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Systemisk perspektiv Det perspektiv, der bedst lader sig forene med et helhedssyn Anvendelse alene af et systemiske perspektiv, vil samtidig udelade en række andre vigtige vinkler på det sociale arbejde Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

15 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
En forståelse af det sociale arbejde relateret til fem perspektiver giver vanskeligheder ved anvendelse af et helhedssyn Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

16 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Et forsøg på at lægge et fælles helhedssyn ned over alle perspektiverne, vil medføre en så bred definition af begrebet helhedssyn, at det vil forekomme nytteløst Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

17 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Et relativt helhedssyn Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

18 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Komplementære og dialektiske tankegange Perspektivernes forskelligheder bør ikke anskues som mere eller mindre autonome modsætninger, men som brikker i et større puslespil Jens Guldager Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

19 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Omsætningen af helhedssynet omfatter – i denne tilgangs interesse for komplementarisme, dialektik og reduktionisme – en så høj abstraktion, at det er vanskeligt at håndtere og begribe i en daglig praksis Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

20 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Såfremt perspektiverne skal anvendes til kvalificering af det sociale arbejde, indebærer det samtidig en accept af perspektivernes forskelligheder og dermed en accept af, at helhedssynet ser ganske forskelligt ud i de forskellige perspektiver Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

21 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Det er diskussionen og analysen af og omkring helhedssynet, som er det afgørende i en løbende kvalificering af og udvikling i socialt arbejde og ikke indkredsningen af helhedssynet som konkret redskab Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

22 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Derved kan begrebet udgøre et dynamisk element byggende på kollektiv dialog frem for det individuelle ideal, det tyder på at udgøre i det sociale arbejde idag Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

23 Et kritisk perspektiv på helhedssyn
Kan helhedssynet i virkeligheden være et forsøg på at hjælpe socialarbejderen til at takle det sociale arbejde bedre – et håb om et redskab til at navigere i den komplekse verden? Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet


Download ppt "Et kritisk perspektiv på helhedssyn Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google