Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Teori om overgangsriter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Teori om overgangsriter"— Præsentationens transcript:

1 Teori om overgangsriter
Fællestræk i alle overgangsritualer Van Gennep: 1909 Les rites de passage. Næsten alle ritualer på tværs af religioner falder i tre faser Denne struktur bruges som analysemodel i religionsfaget, når vi beskæftiger os med dokumentarisk materiale om overgangsritualer

2 Første fase: Udskillelse
1. Udskillelsesfasen – man forlader sit gamle liv. Aflægger sin gamle mana og renser sig for rester fra denne. Man adskilles fra det omgivende samfund for at beskytte den mod det kommende. Tegn på status (socialt ståsted) og identitet fjernes. I denne fase kan der optræde riter, der symboliserer død, da man symbolsk dør fra sin gamle tilværelse.

3 Anden fase: Isolation/liminalfasen
2. Isolation eller grænsefasen – (også kaldet limialfasen, da ordets første del betyder grænse og kommer af det samme ord som det engelske - limit). Her annulleres den involveredes status og mana, så man befinder sig i en farlig ikke-tilstand af identitet. Og man er meget modtagelig for mana. Man taler undertiden om en anti-struktur eller kaos i denne fase; f.eks kan mænd gå i dametøj eller deltagerne kan opføre sig uhyrligt. I denne fase er alt på spil. Og man er socialt set – død.

4 Anden fase: Isolation/liminalfasen
Man opnår ny mana Man opnår dybere indsigt i det helliges væsen Man lærer nye myter og ritualer Man lærer om nye roller og nye forpligtelser Man finder måske sit totemdyr Man får visioner og åbenbaringer Man lærer shamanens/medicinmands hemmeligheder Man mærkes fysisk med kendetegn på at man er trådt ind i den ny fase: f.eks. tatoveringer, subincissioner, cicumcissioner, brækkede tænder, halsringe m.v.

5 Tredje fase: Indlemmelsesfasen
3. Indlemmelsesfase – hvor den involverede skal klargøres til at blive genoptaget i samfundet med den nye normalstatus og mana. Her kan forekomme riter, der symboliserer genfødsel. Den psykiske spænding efter kommunikationen med det hellige kan evt. få udløsning gennem en afsluttende fest, hvor hele fællesskabet er samlet. (Eid-festen fx)

6 Overgangsritualernes biologiske forløb
Menneskets biologis-ke udvikling Social og/eller religiøs overgang Andre ’sociale’ events Fødsel Navngivning og medlemskab af fællesskabet. Dåb Den første tand De første skridt Pubertet Voksenrettigheder. Konfirmation Erhvervelse af kørekort Man flytter hjemmefra Seksuelt og socialt samliv; evt. formering Bofællesskab. Pardannelse. Giftemål. Fødsel Forlovelse Den første lejlighed Det første barn Død Begravelse/bisættelse Enkestand Specialisering Leder: Én bliver høvding, manager, præsident Religiøs specialist. Kultleder Én bliver shaman/vølv, præst/ imam, kateket, afholder kurser mv. Religiøs udvikling/karriere Fra én indsigt til ny højere indsigt eller karrieretrin Initieringsritual Konvertering fra en religion til ny


Download ppt "Teori om overgangsriter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google