Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orienteringsmøde - TORsdag den 18. DECEMBER 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orienteringsmøde - TORsdag den 18. DECEMBER 2014"— Præsentationens transcript:

1 Orienteringsmøde - TORsdag den 18. DECEMBER 2014
Køge Bugt Motorvejen SOLRØD S – KØGE vej og broer, 2. etape – sydlige strækning Orienteringsmøde - TORsdag den 18. DECEMBER 2014

2 Dagsorden Velkomst Historik
Oversigt over E004 og grænseflader til Banedanmark Typisk tværsnit motorvej og skærende vej Konstruktioner UF for Banedanmark, OF af Lyngvej og udvidelse af stiunderføringer Stilladsberegninger ITS Anlægslogistik og trafikafvikling Spørgsmål

3 Anlægslov, Finanslov & Aktstykke
HISTORIK Anlægslov, Finanslov & Aktstykke Anlægslov december 2010 1. etape: Greve S – Solrød S 2. etape: Solrød S – Køge Finanslov Greve S – Solrød S TSA Egedesvej Aktstykke nr. 83 – 17. april 2013 Solrød S – Køge

4 oversigt E004 – Grænseflader BDK

5 tværsnit v. COWI Motorvej

6 tværsnit v. COWI Ramper

7 tværsnit v. COWI Skærende veje

8 Konstruktioner v. COWI Bro Nedrivning af eksist. OF af Ølsemaglevej Bro Etablering af ny UF for sidespor til Køge station Bro Udvidelse og omisolering af eksist. UF af bane Bro – Etablering af ny OF af Lyngvej Bro Nedrivning af eksist. OF af Lyngvej Bro Sideudvidelse af eksist. stitunnel under Lyngvej Bro Udvidelse og forstærkning af eksist. stitunnel, Bellingstien Bro Hævning af eksist. OF af Ølbyvej, samt udskiftning af kantbjælker Bro Forstærkning af eksist. stitunnel, Pilegårdsvej Ca km ny støjskærm langs nordgående motorvejsspor

9 Konstruktioner v. COWI Arkitektur Slægtskab med øvrige strækninger.
Fløjvægge gennemgående element.

10 Konstruktioner v. COWI Bro 079.80, UF af Bane sidespor Køge st.
Top down udførelse med spuns og sekantpælevæg Brodækket støbes på jorden med udgravning efterfølgende. Broen udføres i 2 etaper. Motorvejstrafik opretholdes i hele anlægsperioden. Grænseflade til TP45

11 Konstruktioner v. cowi Bro 079.80, UF af Bane sidespor Køge st.
3D model af broen

12 Konstruktioner v. COWI Bro 080.00, UF af Bane Roskilde-Køge-Næstved
Rammekonstruktion Banetrafik opretholdes under udførelsen. Støbes med OT elementer. Omisolering udføres i flere etaper. Store interimsvægge langs M10 Interimsvægge langs bane udføres i sporspærring

13 Konstruktioner v. COWI Bro , UF af Bane Roskilde-Køge-Næsteved

14 Konstruktioner v. cowi Bro 081.90, OF af Ny Lyngvej
Støbes i hævet position (min. 6 m. over motorvej) med efterfølgende nedsænkning af brodæk. Nedrivning af eksisterende bro i 2 etaper, med trafikomlægning. Forskallingsmønster på vægge.

15 Konstruktioner v. COWI Bro 084.00, UF af stitunnel, Bellingstien
Eksisterende tunnel sideudvides i begge sider. Gang/cykeltrafik opretholdes i hele byggeperioden. Forstærkning udføres i etape med motorvejtrafik.

16 Entreprenørens stilladsdokumentation v. COWI
Særlig fokus på entreprenørens stilladsdokumentation og udførelse Tilsynshåndbog for Støbestilladser – Organisation Tilsynshåndbog for Støbestilladser - Projekt

17 Entreprenørens stilladsdokumentation v. COWI
Forberedende møde vedr. Støbestilladser – SAB Stilladskoordinatoren indkalder stilladstilsyn og evaluator til forberedende møde, før beregninger mv. påbegyndes. I mødet deltager ligeledes entreprenørens beregner, rådgiver mv., såfremt denne ikke er stilladskoordinatoren. På dette møde aftales forløbet, for udarbejdelsen af dokumentationen jf. Tilsynshåndbog for støbestilladser, og som resultat af mødet, skal i fællesskab udarbejdes skema B og B3. Mødet afholdes senest 15 arbejdsdage efter kontraktindgåelsen. Stilladstilsynet indkalder til mødet. Stilladstilsynet udarbejder referat fra mødet, som bilag til referatet fra mødet bilægges skema B og B3

18 Entreprenørens stilladsdokumentation v. COWI
Stilladstilsynets kontrolniveau: "Godkendelse med granskning og kontrol" Der skal afsættes mindst 60 arbejdsdage for bro 81.90, mindst 20 arbejdsdage til bro og og mindst 40 dage til øvrige broer til godkendelsesprocedurer for stilladsdokumentation. Entreprenøren skal påregne minimum 2 kommenteringsrunder af den fulde projektdokumentation

19 Entreprenørens stilladsdokumentation v. COWI
Projekt for broløft af bro udføres efter samme kontrolniveau som projekt for nedsænkning af bro Skærpet krav til dokumentation af sidestyr i forbindelse med broløft/brosænkning Vejdirektoratet udsteder ikke ROV (Råden over vejareal) tilladelser førend en godkendelse af stilladsprojektet i henhold til Tilsynshåndbog for støbestilladser, skema E og F, foreligger.

20 Midlertidige ITS, udstyr
Hastighedstavler Informationstavler Detektering og video-overvågning

21

22 ITS – organisation Vejdirektoratet Fagprojektleder Raza Muhammed ÅFHH
Tilsynsingeniør Preben Rolighed Anlægs-entreprenør

23 ITS og anlægsEntreprenør
Hvem ? Hvor ? Hvornår ? Dialog og benyt de opstillede hastighedstavler

24 Det permanente ITS-anlæg
Kommunikation mellem trafikanter og T.I.C. Med: Info-tavler på galgemaster Kameraer på master Vejspoler under slidlag Nødtelefoner på standere Radar-detektorer på master

25 Det permanente ITS-anlæg
Anlægsentreprenøren etablerer: Mastefundamenter Trækrør i jord (Kabelrør og spulerør i trækrørsgrav) Underboringer Kabelbrønde Føringsvej med stag (for omlægning af det midlertidige) Spoler under slidlag (afsluttes i kabelskab)

26 Anlægslogistik / trafikafvikling
SB ad §2 stk. 3 og ad §25 stk. 2 Anlægstidsplan SAB Arbejdsplads pkt SAB Styring og samarbejde pkt. 3.1 (at’er) Principskitse. Symmetrisk udvidelse Broers faseplaner eks. Tegn Trafikafviklingsplaner Asfaltbelægninger – anvist udførelsesmåned tegn /91/92 Interimsbelægninger - udførelsesperiode

27 Anlægstidsplan (1/3)

28 Anlægstidsplan (2/3)

29 Anlægstidsplan (3/3)

30 Principskitse. Symmetrisk udvidelse

31 Broers faseplaner eks. Tegn 1052-081.90-141

32 Asfaltbelægninger – anvist udførelsesmåned tegn. 1052-39490

33 Asfaltbelægninger – anvist udførelsesmåned tegn. 1052-39491

34 Asfaltbelægninger – anvist udførelsesmåned tegn. 1052-39492

35 Interimsbelægninger - udførelsesperiode


Download ppt "Orienteringsmøde - TORsdag den 18. DECEMBER 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google