Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medicinafstemning og Medicinsupervision

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medicinafstemning og Medicinsupervision"— Præsentationens transcript:

1 Medicinafstemning og Medicinsupervision

2 Læringsmål Dette modul skal give dig:
kendskab til medicinafstemning og botilbuddets instruks for medicinafstemning kendskab til medicinsupervision mulighed for at gennemføre en medicinafstemning, kommunikere resultatet af medicinafstemning til lægen og følge op på resultatet af dialogen med lægen mulighed for at bidrage til at udvikle botilbuddets arbejde med medicinafstemning forudsætninger for at udnytte Medicinsupervision December 2014 Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på botilbud • okt 2013

3 Hvad skal vi tale om Medicinafstemning:
Hvordan og hvornår gør vi det i hverdagen? Hvilke udfordringer har vi? Hvordan kan vi gøre det mere effektivt? Afprøvning Medicinsupervision: Hvem, hvad, hvorfor og hvordan? Vi gennemgår en beboers medicin Botilbuddets spørgsmål om medicin generelt December 2014 Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på botilbud • okt 2013

4 Forventninger Hvilke forventninger har du til undervisningen i dag?
På en skala fra 1 til 10: Hvor meget viden og erfaring har du indenfor emnet? Hvad er særlig vigtigt for dig at lære noget om? Hvordan skal du bruge det, du lærer i dag, fremover? Hvis du har konkrete spørgsmål til dagens emne, kan du skrive dem ned. Så tager vi det op undervejs December 2014

5 De forskellige begreber
Hvad forstår vi ved nedenstående begreber: Medicinanamnese Medicinafstemning Medicingennemgang December 2014 Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på botilbud • okt 2013

6 Medicinafstemning December 2014 6

7 Medicinafstemning i hverdagen
I hvilke situationer foretages Medicinafstemning? Hvordan gøres det? Hvilke udfordringer giver det? Hvilke konsekvenser kan der være, hvis medicinlisten ikke bliver afstemt? December 2014 Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på botilbud • okt 2013

8 Eksempler på konsekvenser af ikke-afstemte medicinlister
Beboeren får dobbelt medicin – både ny og oprindelig Beboeren får ikke oprindelig medicin, fordi den midlertidigt har været stoppet under indlæggelse Beboeren får anden styrke eller andet antal tabletter, og der er usikkerhed om, hvad der er det rigtige Beboeren skal fortsætte med p.n.-medicin, men den figurerer ikke på listen Beboeren flytter ind med andre lægemidler end dem, der står på den medbragte liste, og får derfor muligvis forkert medicin December 2014 Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på botilbud • okt 2013

9 Medicinafstemning - eksempel på tjekliste
Medicinafstemning sker på baggrund af mindst 2 kilder De to medicinlister sammenholdes, og uoverensstemmelser noteres Der noteres uoverensstemmelser med hensyn til de ordinerede præparater og ordinerede styrker og doser ISBAR udfyldes Uoverensstemmelser opklares ved kontakt til den ordinerende læge Beboerens medicinliste opdateres ud fra de dokumenterede ændringer Den opdaterede medicinliste sendes til beboerens læge Ændringer dokumenteres i journalsystemet December 2014

10 ISBAR ISBAR er et værktøj til at sikre, at man har alle de nødvendige oplysninger, inden man kontakter behandleren Brug af ISBAR er med til at sikre god mundtlig kommunikation mellem botilbud og læge ISBAR står for: Identifikation Situation Baggrund Analyse Råd December 2014 Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på botilbud • okt 2013

11 ISBAR-tjekliste Forbered dig, inden du ringer:
vurder beboerens situation Overvej, hvem det er relevant at kontakte læs de nyeste notater i journalen/omsorgssystemet hav relevante oplysninger klar som fx: temperatur, vejrtrækning, puls, blodtryk bevidsthedsniveau medicinliste nuværende pleje og bistand December 2014

12 ISBAR-tjekliste (blok)
Identifikation: Dit navn, funktion, institution/afdeling Situation: Jeg ringer, fordi – beskriv. Jeg har observeret følgende ændringer i funktionsniveau eller helbredstilstand (temperatur, vejrtrækning, puls osv.) Baggrund: Kort præsentation af beboerens situation (tiltag indtil nu, sygdomshistorie) Analyse: Giv din vurdering af problemet. (evt. usikkerhed om, hvad problemet er. Beboerens situation er ændret, vi må gøre noget) Råd: Giv eller bed om råd. Hvad skal vi gøre? Hvad vil du foreslå? Hvad skal jeg observere og vurdere? Hvem gør hvad? Hvornår tales vi ved igen? December 2014

13 Vi prøver i fællesskab Find uoverensstemmelserne mellem de to lister
Før dem ind i skemaet til Medicinafstemning Forbered dialog med lægen: Udfyld ISBAR Diskuter, hvad der ville være sket, hvis der ikke var foretaget Medicinafstemning for denne beboer, og med hvilke konsekvenser Hvordan skal Medicinafstemningen dokumenteres? December 2014 Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på botilbud • okt 2013

14 Medicinsupervision December 2014 14

15 Medicinsupervision – HVAD?
Uddannelses-/læringsaktivitet, der anvender supervision, coaching og sparring som metode Gennemgang af 1-2 udvalgte beboeres medicin. Fokus på problemer med medicinen, som både personale og beboer oplever. Forslag til handlinger Diskussion af aktuelle spørgsmål fra personalet om medicin December 2014 Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på botilbud • okt 2013

16 Medicinsupervision – HVORFOR?
Styrke jeres evne til at observere, undre sig, handle og være på forkant med problemer med lægemidler I skal føle jer mere sikre på, hvordan I identificerer eventuelle problemer og handler efterfølgende Afklaring af aktuelle spørgsmål om medicin December 2014 Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på botilbud • okt 2013

17 Medicinsupervision – HVEM?
Apoteksfarmaceut og 2-6 medarbejdere Medarbejderne er kontaktpersoner for de beboere, hvis medicin skal diskuteres samt evt. medicinansvarlig medarbejder December 2014

18 Medicinsupervision – HVORDAN?
2-timers møde på botilbuddet Botilbuddet har udvalgt 2 beboere og gennemført Medicinafstemning og talt med beboerne Opdaterede medicinlister og supplerende oplysninger og fokusområder sendes til farmaceuten Personalet forbereder konkrete spørgsmål om medicin Møderne gennemføres efter en fastlagt dagsorden December 2014

19 Medicinsupervision - Standarddagsorden
Siden sidst (15 min.) Plan for dagens møde Gennemgang af case(s): (60 min. med pause) Personalet giver et kort overblik over de vigtigste problemer Afklarende spørgsmål fra farmaceuten Dialog om handlinger fremadrettet med inddragelse af farmaceutens fund og forslag Prioritering. Mål. ISBAR Konklusion, og hvem gør hvad Spørgsmål fra personalet (30 min.) Evaluering og konklusion Næste møde December 2014 Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på botilbud • okt 2013

20 Case Gennemgang af en beboers medicin
December 2014 Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på botilbud • okt 2013

21 Spørgsmål fra jer om medicin
Skriv jeres spørgsmål – et spørgsmål på hvert kort Læg kortene i en bunke Deltagerne skiftes til at tage et kort og stille spørgsmålet på kortet December 2014 Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på botilbud • okt 2013

22 Refleksion Skriv refleksioner om Medicinafstemning og Medicinsupervision Hvad kan du selv gøre? Hvilken betydning har det for beboerens helbred? Hvilken betydning har det for beboerens livskvalitet? Hvilken betydning har det for dig selv som medarbejder? December 2014

23 Det vigtigste Skriv de to ting ned, du har hørt i dag, som du synes er vigtigst Fortæl det til din sidemand, og begrund, hvorfor det er vigtigt Vi samler jeres tanker på en liste December 2014

24 Forslag til aktiviteter efter undervisningen
Gennemfør Medicinafstemning for en beboer i samarbejde med ordinerende læger Gennemfør forbedringer af processen ved hjælp af forbedrings-modellen Diskuter, hvordan I kunne tænke jer at bruge Medicinsupervision i fremtiden Lav en kasse med spørgsmål om medicin, så der kan samles sammen til Medicinsupervisioner Gennemfør Medicinsupervisioner med apoteket December 2014

25 Tak for i dag!

26 Referencer Medicinpakken Stop medicinfejl. I sikre hænder Skema til medicinafstemning og initial medicingennemgang. IRF. Kom godt i gang med medicingennemgang i almen praksis. IRF. Den gode konsultation. Medicinpædagogik og psykoedukation. Socialstyrelsen. Materialet er udarbejdet for I sikre hænder af Pharmakon December 2014 Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på botilbud • okt 2013


Download ppt "Medicinafstemning og Medicinsupervision"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google