Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 1 CEEH Interessentforum 26. november 2007 Henrik Brønnum-Hansen Et testeksperiment.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 1 CEEH Interessentforum 26. november 2007 Henrik Brønnum-Hansen Et testeksperiment."— Præsentationens transcript:

1 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 1 CEEH Interessentforum 26. november 2007 Henrik Brønnum-Hansen Et testeksperiment med EVA-systemet Tobaksrygning

2 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 2 Health effects - analytical frame Climatic conditions Air pollution Energy sources Other factors - Sex - Age - Genetics - Life style - Living conditions Health status - Morbidity - Mortality Health care Resources Industry Society - Infra structure - Social conditions - Demography - Etc. Population Traffic - Environment Air pollution

3 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 3 Røg er

4 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 4 Røg er røg

5 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 5 Health effects - analytical frame Climatic conditions Air pollution Energy sources Other factors - Sex - Age - Genetics - Life style - Living conditions Health status - Morbidity - Mortality Health care Resources Industry Society - Infra structure - Social conditions - Demography - Etc. Population Traffic - Environment

6 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 6 Health effects - analytical frame Test project EVAluation Climatic conditions Air pollution Energy sources Health status - Morbidity - Mortality Health care Resources Industry Society - Infra structure - Social conditions - Demography - Etc. Population Traffic - Environment Other factors - Sex - Age - Genetics - Smoking - Living conditions Smoking Life style

7 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 7 EVA – External Valuation of Air pollution udviklet på AU/DMU Hvordan kan EVA-systemet anvendes til estimation af effekten af tobaksrygning på befolkningen helbred? Projekt “EVAluering“ Projektets formål er at bidrage til et dybere kendskab til EVA-systemets beregningsmetoder, specielt i relation til beregning af helbredseffekter at medvirke til at videreudvikle og forbedre EVA-systemets formler til behandling af dosis-respons-funktioner og sundhedsøkonomiske beregninger, specielt adskillelse mellem kort- og langtidseffekter Hvordan

8 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 8 3 t 1 Tid hvor risikoen øges t t 3 - t 1 t 42 t 2 Tid hvor overrisikoen reduceres t 4 6 - t = t 5 t 5 t 6 Aldrig ryger Storryger Exryger Tobaksrygning Tid, dosis og effekt

9 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 9 Ændret aldersfordeling Befolkningspyramider Demografi

10 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 10 Ændret aldersfordeling Befolkningspyramider Ikke eksponeredeEksponerede

11 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 11 Ændret aldersfordeling Befolkningspyramider Ikke eksponeredeEksponerede

12 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 12 Ændret aldersfordeling Befolkningspyramider Ikke eksponeredeEksponerede

13 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 13 Ændret aldersfordeling Befolkningspyramider Ikke eksponeredeEksponerede

14 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 14 Ændret aldersfordeling Befolkningspyramider Ikke eksponeredeEksponerede

15 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 15 Ændret aldersfordeling Befolkningspyramider Ikke eksponeredeEksponerede

16 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 16 Befolkningstal Fødselsprognose Total dødelighed og middellevetid Data til projekt “EVAluering“ Årsagsspecifik dødelighed lungecancer KOL (rygerlunger) iskæmisk hjertesygdom (blodprop i hjertet o.a.) apopleksi (blodprop i hjernen og hjerneblødning) Rygeprævalens (opdelt på køn og alder) Relative risici for tobaksrelateret dødelighed lungecancer KOL iskæmisk hjertesygdom apopleksi

17 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 17 Luftforurenings-eksponering fra div. kilder kobles fra og erstattes med mål for eksponering for tobaksrygning Sædvanlige CPR-baserede befolkningstal erstattes med aggregerede befolkningstal og en befolkningsprognose Dødsrater, total og årsagsspecifikke indarbejdes Risikofunktioner (relative risici) indarbejdes Data til Projekt “EVAluering“

18 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 18 Mon EVA genfinder tidligere resultater?

19 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 19 Tidligere resultater - Tab i leveår - Tab i kvalitetsjusterede leveår (QALY)

20 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 20 Rygning, forventet restlevetid 44,8 48,5 45,9 43,1 38,9 0102030405060 50,2 Alle 53,6 Aldrigrygere 51,2 Eksrygere 48,5 Smårygere 44,9 Storrygere Forventet restlevetid (År)Kvalitetsjusterede leveår (QALYs) 25-årige mænd Rygning, forventet restlevetid og kvalitetsjusterede leveår

21 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 21 Rygning, forventet restlevetid og kvalitetsjusterede leveår En dansk undersøgelse (2003) viser, at befolkningen generelt er villig til at betale 88.000 kr. for en QALY

22 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 22 Tidligere resultater med Prevent modellen

23 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 23 PREVENT simulering af “røgfri årgange”

24 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 24 Lungecancer dødelighed

25 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 25 KOL dødelighed

26 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 26 Dødelighed af iskæmisk hjertesygdom

27 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 27 Apopleksi dødelighed

28 Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 28 Tak!


Download ppt "Testeksperiment EVAluering November 2007 | Henrik Brønnum-HansenSide 1 CEEH Interessentforum 26. november 2007 Henrik Brønnum-Hansen Et testeksperiment."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google