Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaringer og gode råd i forhold til implementering Vand i Byer Stormøde 21. januar 2015 2.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaringer og gode råd i forhold til implementering Vand i Byer Stormøde 21. januar 2015 2."— Præsentationens transcript:

1 Erfaringer og gode råd i forhold til implementering Vand i Byer Stormøde 21. januar 2015 2

2 De næste 45 minutter Samling af gode råd fra kommuner til implementering Greenspotkortlægning Implementering set fra forsyningen Diskussion og afstemning 2 2

3 Gode råd og tips Lav en overordnet klimatilpasningsstrategi med fælles rammer og visioner. Så har man noget at holde projekterne op imod Kick off - bred budskabet ud til hele forvaltningen/afdelinger, der ikke normalt tænker på klimatilpasning – evt. workshop Afklar ressourceforbrug med projektdeltagere – der er reelt ressourceforbrug ved at deltage i projekterne 2 3

4 Gode råd og tips Lav tværfaglig gruppe, plan, miljø, natur, vej, park, spildevand, ejendomme, GIS (forsyning nogle gange). Screeningsværktøj, der viser hvilke fagområder/afdelinger, der skal med i projektet Delt projektledelse med forsyning, opleves som smidigt Formaliseret projektorganisering og regler for kommunikation i projektet 2 4

5 Gode råd og tips Start med en kreativ proces inden projektet bliver for konkret. De ”bløde” værdier risikerer at blive nedprioriteret (borgerinddragelse, det rekreative) Bliv enige om ambitionsniveau kommune og forsyning imellem Projekter bliver (meget) dyrere end først estimeret 2 5

6 Gode råd og tips Koordiner med igangværende/planlagte anlægsprojekter i kommunen Kom tidligst muligt i dialog med arealejere Kommunikér åbent om hvorfor man gør som man gør 2 6

7 Gode råd og tips Udflugt/besigtigelse i området med borgerne inden borgermøde Vær beredt, test beredskabsplanen – det giver goodwill, når stormfloden kommer Få verificeret modelforudsigelser ved at snakke med borgerne/driften om virkeligheden er som du tror 2 7

8 Tværkommunalt Vigtigt med fælles beslutninger på højt organisatorisk niveau. Kontrakt for borgmestre, enighed i byrådene. Beslut hvilket organisatorisk niveau, der deltager i projektet. Helst det samme fra hver kommune. Forankring af projektet, hvor der er beslutningskompetence og dermed kort til fremdrift Vær fleksible og acceptér, at ikke alt går lige op 2 8


Download ppt "Erfaringer og gode råd i forhold til implementering Vand i Byer Stormøde 21. januar 2015 2."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google