Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan udarbejdes en indsatsplan?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan udarbejdes en indsatsplan?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan udarbejdes en indsatsplan?
TM 10 – Kæmpebjørneklo. Indsatsplan. Hvordan udarbejdes en indsatsplan? Hvad SKAL med? Hvad giver god mening i planen? Teknik & Miljø

2 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Indsatsplan.
Indhold i planen: Teknik & Miljø

3 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Indsatsplan.
Indsatsplanen er FORUDSÆTNINGEN for at kunne bede private lodsejere om at bekæmpe: Bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpebjørneklo § 1. Kommunen kan i henhold til en endeligt vedtaget og offentliggjort indsatsplan pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten. Stk. 2. Har kommunen offentliggjort en endeligt vedtaget indsatsplan, har ejere eller brugere af de i stk. 1 nævnte arealer pligt til at bekæmpe planten effektivt i overensstemmelse med indsatsplanen. Stk. 3. Pligten til at bekæmpe planten i overensstemmelse med indsatsplanen gælder også for offentlige myndigheder. Teknik & Miljø

4 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Indsatsplan.
§ 2. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante inden for indsatsområdet dør. Bekæmpelsen skal endvidere udføres på en sådan måde, at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden reproducerer sig selv. Stk. 2. Indsatsplanen, jf. § 1, skal indeholde angivelse af indsatsområdet og en eller flere frister, inden for hvilke bekæmpelse hvert år skal have fundet sted, samt vejledning i hvilke bekæmpelsesmetoder, der hensigtsmæssigt kan anvendes. Teknik & Miljø

5 Indsatsområdet TM 10 – Kæmpebjørneklo. Indsatsplan. Teknik & Miljø
Har vi i Vejen delt op i 5 områder, som passer med vandløb. Teknik & Miljø

6 en eller flere frister TM 10 – Kæmpebjørneklo. Indsatsplan.
Teknik & Miljø

7 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Indsatsplan.
Tekst og illustrationer Teknik & Miljø

8 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Indsatsplan.
Indhold i planen: Teknik & Miljø

9 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Indsatsplan.
KORTLÆGNING! HVOR = EJERE = EGNE/PRIVATE KOLONISTØRRELSE Teknik & Miljø

10 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Indsatsplan.
Kolonistørrelse er vigtigt! Teknik & Miljø

11 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Indsatsplan.
Indsatsplanen skal i offentlig høring i mindst 8 uger Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet er klageberettiget. Efter høringen kan planen vedtages og offentliggøres endeligt Og så starter sagsbehandlingen! Teknik & Miljø

12 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Indsatsplan.
Tekst og illustrationer Teknik & Miljø

13 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Indsatsplan.
Meget vigtigt samarbejde! Teknik & Miljø

14 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Årshjul.
Annonce og venligt brev til ALLE Tilsyn Partshøring og varsling af påbud – min. 14 dages frist 2. Tilsyn Påbud – min. 14 dages frist 3. Tilsyn + evt. bekæmpelse Politianmeldelse Teknik & Miljø

15 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Indsatsplan.
Tekst og illustrationer Teknik & Miljø

16 Kortlægning og indsatsområder TM 10 – Kæmpebjørneklo. Årshjul.
Teknik & Miljø

17 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Årshjul.
Ud af GIS trækkes alle data: matrikelnumre, ejeres navne og adresser. Dette danner grundlag for sagsbehandlingen. I regnearket registreres, sagsnummer, dato for tilsyn og breve Teknik & Miljø

18 Annonce i 3 uger i avisen og på hjemmesiden
TM 10 – Kæmpebjørneklo. Årshjul. Annonce i 3 uger i avisen og på hjemmesiden Teknik & Miljø

19 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Årshjul.
Venligt brev og indsatsplan til ALLE Teknik & Miljø

20 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Årshjul.
Tilsynsskema og kort til tilsynsmedarbejder Teknik & Miljø

21 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Årshjul.
Partshøring og varsling af påbud Kort Kopi af 1. tilsynsskema Teknik & Miljø

22 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Årshjul.
Tilsynsskema og kort til tilsynsmedarbejder Nu har sagen et sagsnummer og der står 2. tilsyn på skemaet. Teknik & Miljø

23 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Årshjul.
Påbud Kort Kopi af 2. tilsynsskema Teknik & Miljø

24 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Årshjul.
Tilsynsskema og kort til tilsynsmedarbejder Nu har sagen et sagsnummer og der står 3. tilsyn på skemaet. OBS billeder og evt. kommunal bekæmpelse!! Teknik & Miljø

25 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Årshjul.
POLITIANMELDELSE 8 bilag + Følgebrev til lodsejer Teknik & Miljø

26 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Årshjul.
DN i Vejen har oprettet en Bjørneklo-bande! Teknik & Miljø

27 Eksempler på omfanget: 2013: 66 partshøringer og varsling af påbud
TM 10 – Kæmpebjørneklo. Årshjul. Eksempler på omfanget: 2013: 66 partshøringer og varsling af påbud 23 påbud 4 politianmeldt 2014: 94 partshøringer og varslinger af påbud 37 påbud 2 politianmeldt Alle har betalt bøden eller er blevet dømt. 1 er anket til landsretten. Teknik & Miljø

28 Det virker! Koloni størrelse 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
TM 10 – Kæmpebjørneklo. Årshjul. Det virker! Koloni størrelse 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 over 100 11 27 31 35 55 til 99 5 30 36 38 44 25 til 49 8 34 10 til 24 16 49 60 63 57 1 til 9 468 463 413 408 307 I alt 508 603 578 580 470 Teknik & Miljø

29 TM 10 – Kæmpebjørneklo. Årshjul.
God kamp  Teknik & Miljø


Download ppt "Hvordan udarbejdes en indsatsplan?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google