Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Særligt tilrettelagte

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Særligt tilrettelagte"— Præsentationens transcript:

1 Særligt tilrettelagte
10. skoleår Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Andet Folkeskole med brobygning Privatskole Efterskole Mesterlære Teknisk Skole Handelsskolens grunduddannelse Social- & sundheds- uddannelserne Landbrugsskole Andre HHX - Handelsgymnasiet HTX - Teknisk Gymnasium STX - Alment Gymnasium HF - Efter 10. klasse EGU Produktions- skole Traineeforløb Særligt tilrettelagte forløb 9. klasse

2 10. Klasse med brobygning Et skoleforløb, der skal gøre den unge klar til at starte på en ungdomsuddannelse Personlig udvikling Faglig udvikling Social udvikling Brobygning til ungdomsuddannelserne, der skal være med til at afklare den unge Mulighed for praktikforløb Vejledning Vær opmærksom på prøveaflæggelse

3 Efterskole Et skoleår med mange forskellige linier og fag
Personlig og social udvikling Økonomi Vær opmærksom på prøveaflæggelse i forhold til gymnasial uddannelse

4 Erhvervsuddannelserne
Teknisk Skole Handelsskolens Grundforløb ( HG ) Social- & Sundheds- uddannelserne Landbrugsskolen Andre Adgangskrav og barrierer Opfylde undervisnings- pligten Fag og niveauer på de enkelte uddannelser Praktikpladssituationen Afstigningsmuligheder Mesterlære

5 Teknisk Skole De 6 indgange Teknologi og kommunikation Grundforløb
Fra 9. eller 10. kl. uden uddan- nelsesaftale Fra 9. eller 10. kl. med uddan- nelsesaftale Ny mesterlære De 6 indgange Teknologi og kommunikation Grundforløb 10 – 60 uger Grundfag, fx dansk, matematik, engelsk, samfundsfag mfl. Områdefag Bygge og anlæg Håndværk og teknik Bestå fag i grundforløbet og/eller vurderes egnet Indgå en uddannelsesaftale Suppleringsfag for at skifte grundforløb Suppleringsforløb i karensperioden for at kunne skifte til fx SOSU eller landbrugsuddannelsen Hvilke skoler udbyder hovedforløbet? Mekanik, transport og logistik Fra jord til bord Hovedforløb Skoleforløb med områdefag Praktikforløb i virksomheden Evt. svendeprøve Service

6 Teknologi og kommunikation
Grundforløbet Hovedforløbet Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddann.* Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddann. Industrioperatør Plastmager* Procesoperatør* Frontline radio-tv-supporter Frontline PC-supporter Elektronikoperatør Forsyningsoperatør Familier Grundfag: Arbejdsmiljø Førstehjælp og brandbekæmpelse Informations- teknologi (F) Matematik (F) Valgfag Strøm og proces Diagramforståelse El-lære Montageteknik Styring S Æ R L I G E O M Å D F A Kreative medieud- dannelser Kommunikation Digital billedbehandling Digital media* Film- og tv-produktionsuddannelsen* Fotograf Mediegrafiker* Teknisk designer Web-integrator Uddannelser i Kursiv = Korte erhvervsuddannelser *= Trin og afstigningsmuligheder Teknisk grafisk Kommunikation Maskinbetjening og værktøjsforståelse Grafisk trykker Serigraf Enkeltstående udd. Særlige områdefag Bogbinder Skiltemaler

7 Bygge og Anlæg Grundforløbet Hovedforløbet Familier Grundfag:
Arbejdsmiljø Førstehjælp og brandbekæmpelse Informations- teknologi Matematik Valgfag Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ejendomsservicetekniker* Murer Stenhugger Stukkatør Vvs-uddannelsen* Anlæg, byggeri og Installation Arbejdspladsens ind- retning Konstruktion & installation Montage og tildannelse Måleteknik og afsætning Stillads S Æ R L I G E O M Å D F A Boligmonterinsuddannelsen Maskinsnedker, trædrejer og Produktionsassistent* Snedkeruddannelsen* Teater- og udstillingstekniker* Træfagenes byggeuddannelse Byggemontagetekniker* Træ Dokumentation Konstruktion og fremstil- ling Værktøjs- og maskinlære Kursiv = Korte erhvervsuddannelser * = Trin og afstigningsmuligheder Bygningsmaler Glarmester Skorstensfejer Tagdækker Teknisk isolatør Enkeltstående udd. Særlige områdefag

8 Mekanik, transport og logistik
Grundforløbet Hovedforløbet Familier Grundfag: Arbejdsmiljø Dansk (F) Naturfag (F) Valgfag Fælles områdefag: Førstehjælp/brand Informationsteknologi Intro til færdselslære Køretøjets vedlige- holdelse samt motor- lære Auto- og autoelektrouddannelsen* Chauffør* Buschauffør* Lufthavnsoperatør* Postoperatør* Cykel- og motorcykeluddannelsen* Entreprenør- og landbrugsmaskin- uddannelsen* Karrosserismed Mekaniker (+ tek/kom )* Lageruddannelsen* Lastvognsmekaniker Redder Togklargører Flymekaniker Vognmaler Mekanik Benzin og motor Undervogn Elektriske systemer Karrosseri Cykelteknik S Æ R L I G E O M Å D F A Transport og logistik Chauffør Lager Redder Andre transportområder *=trin- og afstigningsmuligheder

9 Håndværk og Teknik Grundforløbet Hovedforløbet Familier Teknik
Aluminiumsoperatør Beslagsmed Finmekanikeruddannelsen Former Industrioperatør Industriteknikeruddannelsen* Køleteknikeruddannelsen* Metalsmed Vindmølletekniker Montageoperatør Overfladebehandler Plastmager* Skibsbygger Skibsmekaniker Skibsmontør* Smed* Værktøjsmager Cnc-teknikeruddannelsen* Låseassistent Værktøjssliber Industriel operatør Oliefyrstekniker Plastsvejser Industrisvejser NDT-tekniker Ædelmetalstøber Familier Grundfag: Arbejdsmiljø Informationsteknologi Materialeforståelse Stil, form og farve Fælles områdefag: Førstehjælp/brand Arbejdsorganisering, produktionsplan- lægning og frem- stilling Teknik Automation Bearbejdningsteknik Montage- og installations- teknik Måleteknik Sammenføjningsteknik Tegningsforståelse og dokumentation S Æ R L I G E O M Å D F A Træ- og plast Fremstilling og bearbejd- ning Maskin- og værktøjslære Materialelære Teknisk dokumentation Kursiv= Korte uddannelser * = Trin og afstigningsmuligheder Boligmonteringsuddannelsen Bådeserviceassistent Maritime håndværksfag Modelsnedker Ortopædist Design Designkendskab Håndværksbaserede fremstillingsprocesser Materialekendskab Tegning og konstruktion Porcelænsmaler* Pottemager Ædelsmed Ædelstensfatter

10 Fra Jord til Bord Grundforløbet Hovedforløbet Familier Grundfag:
Førstehjælp og brand Informations- teknologi Miljø Samfundsfag Sundhed Valgfag Bager, konditor og chokolade- og konfektureasssistent* Detailslagter* Gastronom* Hotel- og fritidsassistent Ernæringsassistent Receptionist Tjener* Ferskvareassistent ( + merkantil ) Køkken, hotel og levnedsmiddel Engelsk (F) Hygiejne Madkultur Produktionsteknik Salg, gæste og kunde- betjening Varekendskab S Æ R L I G E O M Å D F A Anlægsgartner* Dyrepasser* Landbrugsuddannelsen Produktionsgartner Skov- og naturtekniker* Væksthusgartner* Greenkeeperassistent Jordbrug Biologi (F) Fagmetodik Jord, vand og næring Kulturetablering og -vedligeholdelse Maskiner, redskaber og Teknik Plantekendskab Kursiv = Korte uddannelser * = Trin og afstigningsmuligheder Industrislagter* Mejerist* Tarmrenser* Veterinærsygeplejerske Enkeltstående udd. Særlige områdefag

11 Service Grundforløbet Hovedforløbet Familier Grundfag:
Førstehjælp/brand Informationsteknologi (F) Psykologi Samfundsfag (F) Valgfag Fælles områdefag: Arbejdsmiljø Materialeforståelse Produktudvikling, produktion og service S Æ R L I G E O M Å D F A Stil og design Produktion, service og Kvalitet Stil, form, farve og design Tegning og konstruktion Beklædningshåndværker* Frisør Kosmetiker Skomager* Hospitalteknisk assistent Laboratorietandtekniker* Optometrist Serviceassistent Sikkerhedsvagt Tandklinikassistent Urmager Teknik, sundhed og service Anatomi/fysiologi Metodik og kvalitets- sikring Kursiv = Korte uddannelser * = Trin og afstigningsmuligheder

12 Handelsskolens Grunduddannelse – HG
Detail: salgsassistent (butik), blomsterdekoratør Kontor: administration, økonomi, revisor, spedition, lægesekretær, advokatsekretær, rejseliv Handel: salg, indkøb, service, logistik 2 år Praktikvirksomhed 2 år Salg & service IT Erhvervsøkonomi Samfundslære Dansk Engelsk Valgfag 2. fremmedsprog Gældende for 3. og 4. Semester Områdefag: Reklame, finansiering, indkøb, guide og internationalisering. Profiler : Salg, administration, handel og iværksætter 4. sem Salg & service IT Erhvervsøkonomi Samfundslære Dansk Engelsk Valgfag 2. fremmedsprog Kundekontakt- centeruddannelsen Praktikvirksomhed 1 år 3. sem Salg & service IT Erhvervsøkonomi Samfundslære Dansk Engelsk Valgfag 2. fremmedsprog Butiksmedhjælper Kontorservice Praktikvirksomhed 1 år 2. sem Praktikvirksomhed 2 år Ferskvareassistent Salg & service IT Erhvervsøkonomi Samfundslære Dansk Engelsk Valgfag 2. fremmedsprog 1. sem Sundhedssekretær 45 ugers Skoleforløb

13 Social- og Sundhedsskolen
20 uger Med mulig forlængelse 1 år & 2 mdr. 1 år & 8 mdr. Grund- forløb Områdefag: Sundhedsfag Social- og Samfundsfag Pæd. med Psykologi Aktivitetsfag Grundfag: Dansk (F) Naturfag (F) Engelsk (F) Social- og sundhedshjælper Områdefag: Sundhedsfag Social- og samfundsfag Pædagogik med psykologi Aktivitets- og praktisk fag Grundfag: Dansk (D) Naturfag (E) Engelsk (E) Social- og sundhedsassistent Områdefag: Sundheds- og sygepleje fag Medicinske fag Social- og samfundsfag Pædagogik med psykologi Kultur og aktivitetsfag Grundfag: Dansk (C) Naturfag (C) Engelsk (D) Videregående uddannelse Ergoterapeut Farmakonom Fysioterapeut Jordemoder Pædagog Radiograf Socialrådgiver Sygeplejerske Tandplejer Bioanalytiker Til flere af uddan- nelserne skal man have supplerende fag fx matematik B og kemi C 1 år & 7 ½ mdr. Pædagogisk Grunduddannelse Kolding pædagogsem. + Gedved Statssem + Sosu i Odense

14 Landbrugsuddannelsen
Videregående uddannelse Veksler mellem skoleophold og praktik 5 områder i uddannelsen: Husdyr, planter, teknik, økonomi og almene fag Uddannelsesaftale Grønt bevis og grønt diplom Uddannelse i udlandet Mulighed for videre uddannelse Kostskole Faglært landmand 6 mdr. faglig/teknisk skole 17-19 måneders praktik 5 måneders grundskole 10 – 12 måneders praktik 1- 4 måneders grundskole

15 Gymnasiale uddannelser
HHX – HTX - STX Højere Forberedelseseksamen (HF) S T U D I E R N G 1 S T U D I E R N G 2 S T U D I E R N G 3 S T U D I E R N G 4 S T U D I E R N G 5 år 2. år ca. 785 timer 2 år 1. år ca. 840 timer Grundforløb Mulighed for skift mellem de 3årige uddannelser Endeligt valg af studieretning pr. 1. december år 4 ugers introduktionsforløb

16 Et samlet gymnasialt system
HHX, HTX, STX og HF er: Et samlet gymnasialt system, som er studieforberedende og almendannende, og som giver grundlag for videregående uddannelse Målrettet unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion og sigter primært mod videregående uddannelse

17 De 3årige gymnasiale uddannelser - profiler og obligatoriske fag
HHX HTX STX Dansk A Engelsk A Matematik C Samfundsfag C Samtidshistorie B Virksomhedsøkonomi B Afsætning B International økonomi B Erhvervsret C 2. fremmedsprog B/A Studieområdeforløb Dansk A Engelsk B Matematik B Samfundsfag C Teknologihistorie C Biologi C Fysik B Kemi B Kommunikation/IT C Teknikfag A Teknologi B Studieområdeforløb Dansk A Engelsk B Matematik C Samfundsfag C Historie A Fysik C Idræt C Oldtidskundskab C 2. fremmedsprog B/A Religion C Kunstnerisk fag C 2 af fagene: Kemi, biologi og naturgeografi C Ét naturvidenskabeligt fag på B (Fy, bi, ke, nat-geo) Almen studieforberedelse Bred almen uddannelse indenfor: Økonomi og afsætning Fremmedsprog, interna- tionale forhold og kultur Bred almen uddannelse indenfor: Naturvidenskab Teknologi Kommunikation Bred almen uddannelse indenfor: Naturvidenskab Sprog Humanistiske fag Samfundsvidenskab Kunstneriske fag

18 Optagelse på HHX, HTX eller STX
Have modtaget undervisning og aflagt prøve i: Dansk ( 9. eller 10. klasses prøven ) Engelsk ( 9. eller 10. klasses prøven ) Matematik ( 9. eller 10. klasses prøven ) Hvis man ikke har været til eksamen i tysk og fysik/kemi i 9. klasse, skal man modtage undervisning og aflægge prøve heri i 10. Kl. Ikke være indstillet til optagelsesprøve af den afgivende skole eller af UU Have angivet foreløbigt valg af studieretning Have udarbejdet en uddannelsesplan Have aflagt prøve i: Dansk ( mundtligt og skriftligt ) Matematik ( mundtligt og skriftligt ) Tysk/fransk ( mundtligt ) Engelsk ( mundtligt ) Fysik/kemi/biologi Ikke være indstillet til optagelsesprøve af den afgivende skole eller af UU Have angivet foreløbigt valg af studieretning Have udarbejdet en uddannelsesplan Fra 9. klasse Fra 10. klasse

19 Optagelse på HF Dansk ( 10.-klasseprøven )
Matematik ( 10.-klasseprøven ) Engelsk ( 10.-klasseprøven ) Tysk/fransk ( 9. eller 10.-klasseprøven ) Fysik/kemi ( 9. eller 10.-klasseprøven ) Ikke være indstillet til optagelsesprøve af den afgivende skole eller UU Have udarbejdet en uddannelsesplan Hvis man ikke ansøger direkte efter 10. klasse, kan man optages efter en vurdering af rektor på det HF-kursus, man ansøger 10. klasse

20 HF-forløbet 2.År Ca. 785 timer Værksted Pro- jekt Da A Eng B Kultur og
Sam-fund (hi,sa, re) Stor skr. Op- gave 2 – 4 valgfag 1.År ca. 840 timer Mu-sisk fag Idræt Natur-viden- skab (bi,ke, ge) Mat C Introduktionsforløb ca. 4 uger

21 Blå HF Et samarbejde mellem VUC og Maskinmesterskolen. HF-fagene læses på VUC, mens de Søtekniske fag tages på maskinmesterskolen. 1. år 2. år 3. år HF Dansk A Engelsk C Fysik/kemi Matematik C Søtekniske fag Sejlads bro/maskin Maskinteknisk VVS Praktisk sømandskab/sejlads Skibsteknik Maskinlære El-teknik Søsikkerhed Sundhedslære/førstehjælp HF Dansk A Engelsk B Kemi C Matematik B Fysik B Søtekniske fag Sejlads bro/maskin Maskinteknisk VVS Vagttjeneste Navigation Brandbekæmpelse Arbejdssikkerhed/miljø HF Geografi C Historie B Samfundsfag C Religion C Tysk C Efter 3 år Giver adgang til de samme uddannelser som en almin- delig HF – målrette de korte og mellemlange videregående uddannelser Efter 2 år Maskinmesteruddannelsen Skibsofficeruddannelsen Erhvervsuddannelse - merit

22 HHX-forløbet på IBC-Fredericia-Middelfart
Grundforløb 6 måneder Studieretninger – 2 ½ år Økonomisk orienteret retning: Dansk Engelsk Matematik 2. fremmedsprog Særfaglig og tematisk undervis- ning indenfor virksomhedsøk., samfundsøk. og kulturelle temaer Endeligt valg af studieretning Virksomhedsøkonomi Matematik Fag 3 Markedsorienterede retninger: Afsætning Virksomhedsøkonomi Fag 3 Afsætning Virksomhedsøkonomi Fag 3 Internationalt orienteret retning: International Økonomi Afsætning Fag 3 Obligatoriske fag i HHX-forløbet Dansk (A) Engelsk (A) Matematik (C) Samfundsfag (C) Samtidshistorie (B) Virksomhedsøk.(B) Afsætning (B) International økonomi (B) Erhvervsret (C) 2. Fremmedsprog (A/B) Studieområdeforløb

23 HTX-forløbet på Fredericia Middelfart Tekniske Skole
Grundforløb 6 måneder Studieretninger – 2 ½ år Naturvidenskabelig retning: Dansk Engelsk Matematik Særfaglig og tværfaglig under- visning indenfor naturvidenskabelige og samfundsviden- skabelige områder IT, innovation, det sproglige og kommunikative indgår Endeligt valg af studieretning Matematik Fysik Fag 3 Teknologisk retning: Matematik Biologi Fag 3 Kommunikationsteknisk retning: Kommunikation/IT Engelsk Fag 3 Obligatoriske fag i HTX-forløbet Dansk (A) Engelsk (B) Matematik (B) Samfundsfag (C) Teknologihistorie (C) Biologi (C) Fysik (B) Kemi (B) Kommunikation/IT (C) Teknikfag (A) Teknologi (B) Studieområdeforløb

24 STX-forløbet (Middelfart)
Studieretninger – 2 ½ år Grundforløb 6 måneder Obligatoriske fag i STX-forløbet Naturvidenskabelige retninger: Matematik Fysik Kemi Dansk Engelsk Historie Matematik Idræt Samfundsfag Et kunstnerisk fag Et naturviden- skabeligt fag Evt. 2. Fremmed- sprog 3 tværgående forløb: Naturvidenskabe- ligt grundforløb Almen sprogfor- ståelse Almen studiefor- beredelse Endeligt valg af studieretning Biologi Matematik Fag 3 Dansk (A) Engelsk (B) Matematik (C) Samfundsfag (C) Historie (A) Fysik (C) Idræt (C) Oldtidskundskab (C) 2. fremmedspr.(A/B) Religion (C) Kunstnerisk fag (C) 2 af fagene: Kemi, naturgeografi eller biologi (C) Èt natuviden- skabeligt fag (B) Almen studiefor- beredelse Samfundsvidenskabelige retninger: Engelsk Samfundsfag Fag 3 Samfundsfag Matematik Fag 3 Sproglige retninger: Engelsk Tysk fortsæt. Fag 3 Engelsk Fransk fortsæt. Fag 3 Engelsk Spansk Beg. Tysk fortsæt. Engelsk Fransk Beg. Tysk fortsæt. Kunstneriske retninger: Musik Engelsk Fag 3 Musik Matematik Fag 3

25 STX-forløbet ( Fredericia )
Grundforløb 6 måneder Studieretninger – 2 ½ år Obligatoriske fag i STX-forløbet Naturvidenskabelige retninger: Dansk Engelsk Historie Matematik Idræt Samfundsfag Et kunstnerisk fag Et naturviden- skabeligt fag Evt. 2. Fremmed- sprog 3 tværgående forløb: Naturvidenskabe- ligt grundforløb Almen sprogfor- ståelse Almen studiefor- beredelse Endeligt valg af studieretning Matematik Fysik Kemi Dansk (A) Engelsk (B) Matematik (C) Samfundsfag (C) Historie (A) Fysik (C) Idræt (C) Oldtidskundskab (C) 2. fremmedspr.(A/B) Religion (C) Kunstnerisk fag (C) 2 af fagene: Kemi, naturgeografi eller biologi (C) Èt natuviden- skabeligt fag (B) Almen studiefor- beredelse Fysik Matematik Fag 3 Kemi Matematik Fag 3 Biologi Matematik Fag 3 Biologi Idræt Fag 3 Samfundsvidenskabelige retninger: Samfundsfag Engelsk Fag 3 Samfundsfag Matematik Fag 3 Sproglige retninger: Engelsk Fransk/spansk Tysk fortsætter Tysk Engelsk Fag 3 Fransk/spansk Engelsk Fag 3 Kunstnerisk retning: Engelsk Musik Fag 3

26 Produktionsskoleophold
Målgruppevurdering Indhold i forløbet Skoleydelse og mål Ungdommens Uddannelses- Vejledning skal vurdere om en ung er i målgruppen til et Produktionsskoleophold. Den unge skal opfylde følgende betingelser: Være mellem 16 og 25 år Ikke have gennemført en ungdomsuddannelse Ikke umiddelbart være i stand til at påbegynde en ungdoms- uddannelse Der udarbejdes en individuel handleplan, der beskriver indholdet og målet med produktionsskoleforløbet. Arbejde på forskellige værksteder Undervisning i dansk og mate- matik Undervisning i andre fag efter aftale Praktikforløb Brobygning og præsentations- kurset Personlige samtaler EGU Den unge modtager en ugentlig skoleydelse, som i 2005 er: Under 18: 527,- kr. Over 18: 1.265,- kr. Den unge kan gå på en produktionsskole i op til 1 år ( 10%-reglen ) Forløbet skal styrke den unges personlige udvikling og forbedre den unges muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder fleksjob og skånejob Forløbet tilrettelægges med særlig hensyn til at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførsel af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse

27 EGU Erhvervslivets Grunduddannelse
Målgruppe Struktur og indhold Unge, der har svært ved at gennemføre en traditionel ung- domsuddannelse Ofte unge der går på en produktionsskole Et EGU-forløb er en 2årig kompetencegivende uddannelse. Forløbet skal indeholde 6 måneders undervisning Forløbet kræver en praktik- aftale Man modtager et uddannel- sesbevis når forløbet er gennemført Man modtager en ydelse svarende til skoleydelsen på en produktionsskole under skoleforløbet og elevløn i praktikforløbene Fastansættelse i praktikvirksomheden eller en anden virksom- hed. Indmeldelse i en A-kasse Hvordan Et EGU-forløb vil som regel blive igangsat og fulgt op af en produk- tionsskole Et EGU-forløb kan også være igangsat af en kommunal forvaltning eller på foranledning af UU

28 VUC FVU AVU HF Forberedende voksenundervisning. Målrettede kurser for
dem, der har vanske- ligt ved at læse, stave, skrive og regne. Man kan også blive undervist i dansk som andetsprog. Almen voksen- uddannelse. 9. eller 10. Klasse eksamen i almene skolefag, samt forskellige valgfag Højere forberedelses- eksamen. Man kan vælge mellem forskellige fagpakker, der kvalificerer til forskellige korte og mellemlange videre- gående uddannelser.

29 Særligt tilrettelagte forløb på Teknisk Skole
Erhvervsuddannelse eller Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse Forberedende forløb, der skal gøre den unge klar til at påbegynde et grundfor- løb. Der arbejdes i forskellige værksteder 3 dage om ugen. 2 dage om ugen arbejdes der med boglig undervis- ning, der er målrettet elevernes behov. Et alternativ til 10. klasse på en efterskole eller på en folkeskole. Undervisning i følgende fag/valgfag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, naturfag, IT, samfundsfag på 10. klasses niveau. Mulighed for prøveaflæg- gelse, så man evt. kan gå videre i en gymnasial uddannelse – ikke retskrav. Vælge mellem forskellige projekter, der er tilknyttet én af de 3 indgange. Pro-Tek. Studieforberedende forløb

30 Muligheder for støtte På Erhvervsuddannelserne har uddannelsesinstitutionen mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte til den enkelte elev fx ved fysiske handicaps og/eller dysleksi På de gymnasiale uddannelser er der mulighed for at få støtte ved læsevanskeligheder, samt individuel/fælles støtteundervisning i fag, hvor man har vanskeligheder. Lektieværksted

31 Andre muligheder ASV Foreningen ligeværd
Amtets specialundervisning for voksne 3årig ungdomsuddannelse, der er Målrettet elever, der har været undervist efter § 20 stk. 2. I Vejle Amt er uddan- nelsen 2årig. Mulighed for optagelse når man er 17 ½ år gammel. Elevens bolig-, arbejds-, beskæftigelses- og fritidsmuligheder afprøves og afklares, igennem uddannelse, og det tilstræbes at de unge sluses ud til arbejde, beskæftigelse eller anden uddannelse. Efterskoler og højskoler for elever med særlige behov Husholdnings- og håndarbejdsskoler Kommunale og amtskommunale specialskoler Revainstitutioner Produktionsskoler EGU


Download ppt "Særligt tilrettelagte"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google