Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lærersamarbejde Erhvervsfag på htx op til 2004 Erhvervsfag erstattede et EUD-grundforløb til en bestemt EUD- uddannelse Eleverne skulle ved juletid beslutte.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lærersamarbejde Erhvervsfag på htx op til 2004 Erhvervsfag erstattede et EUD-grundforløb til en bestemt EUD- uddannelse Eleverne skulle ved juletid beslutte."— Præsentationens transcript:

1 Lærersamarbejde Erhvervsfag på htx op til 2004 Erhvervsfag erstattede et EUD-grundforløb til en bestemt EUD- uddannelse Eleverne skulle ved juletid beslutte om de ville fortsætte i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse

2 Erhvervsfag ændres i 2001 Erhvervsfag er ikke længere kun adgangsgivende til en EUD uddannelse Erhvervsfag defineres bredere end kun 1 branche og knyttes tættere til teknologifaget Elever der starter på htx forventes at tage en studentereksamen og videreuddanne sig

3 Teknologifaget Teknologi får en tydeligere profil som et gymnasialt fag med fokus på: Løsning af problemer i samfundet som kan løses med en teknisk løsning Projektarbejde Tværfaglighed Produkters indvirkning på miljøet Produkters indvirkning på samfundet Den naturvidenskabelige baggrund for et produkt Innovation – nye ideer, nye produkter BioethanolMaterialefasenProduktionsfasenBrugsfasenBortskaffelseTransport Materiale - Gær - Kartoffelskræller - Gæringsbeholder - Varmekilde - Destillationsapparat - Brændselscelle - Uproblematisk - Uproblematisk Energi - Varmekilde til opvarmning af gæringsprodukt for at aktivere enzymerne - Varmekilde til destillation- Uproblematisk Kemikalier - Enzymer - AMG - Viscozyme - Termamyl - Uproblematisk - Uproblematisk - Uproblematisk Andet----- MEKA-skema

4 2001 - nye tider for teknologi &erhvervsfag Fagene kan ikke længere kun rettes mod en branche Man skal arbejde med både: Værksteder Laboratoriearbejde (forsøgsserier) Service (er senere sløjfet igen)

5 Forandringen for undervisningen Før – 1 klasse, 1 lærer, 1 branche Nu – 1 klasse, 1 lærer, mange brancher – et helt erhvervsliv

6 Hvad gør vi nu ? Bekymringerne blandt de 5 -6 teknologilærere var: Undervisningsopgaver var stor – både el, maskine, service, kemisk produktion, levnedsmidler Uoverskueligt Kvalitet – hvordan skal jeg som kemiingeniør kunne undervise i elektroniske komponenter?

7 Idéen Vi laver et nyt princip: 1 klasse, 1 fag, flere lærere Du underviser min klasse i elektroniske komponenter og jeg underviser dine elever i miljøvurderinger MiljøvurderingAnbefalinger: I grillen er udarbejdet i nyudvundet stål, i stedet vil vi anbefale af anvende genbrugs stål da dette vil være mere miljørigtigt. Da udvinding af stål resultere i højere CO 2 udledning, end det vil gøre ved genbrugsstål. Dette vil medføre mindre tilførsel af CO 2 til drivhuseffekten, Til overfladebehandlingen vil vi anbefale at bruge varmebestandig maling, da det gør det muligt at bruge genbrugsstål, fordi at malingen afskyder varmen. Herved vil varmen på kullet ikke påvirke genbrugsstålet til at blive svækket i hårdhed.

8 Fordelene Der leveres undervisning på et højt niveau Eleverne kender flere lærere med forskellige ”specialer” – det er nemmere at finde hjælp til specifikke problemer Man udvikler redskaber til samarbejde, som kan udnyttes, når fag skal samarbejde Man vænner sig til at tilpasse sin planlægning til diverse projekter Undervisere der udvikler brænder for deres idéer og bliver gladere Det tværfaglige er blevet den akse, som meget drejer sig om

9 Udfordringer ved at arbejde flere lærere om en klasse i samme fag Jeg skal stole på, at mine kollegaer laver lige så god undervisning som mig Vi skal være helt enige om, hvad de forskellige lærere underviser i, hvornår for at kunne skabe sammenhæng for eleverne Teknologi skal ligge på samme tidspunkt i skemaet for en hel årgang, og der skal koordineres mellem årgangene. Skemaet bliver flydende. Det kan være svært for nye kollegaer at komme ind i et fasttømret team Det kan være svært at afprøve nye ideer

10 Udfordringer ved at arbejde flere lærere om en klasse i samme fag Når nye medarbejdere skal ansættes, skal man ikke blot kigge på formelle kompetencer – personen skal også have det rigtige ”speciale” fx være maskiningeniør I fagfordelingen er det et krav, at alle værksteder og laboratorier skal kunne dækkes Elever med diagnoser skal forholde sig til flere lærere i samme fag

11 VTG år 2014 Ledelsen definerer i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, hvilke fag der skal samarbejde hvornår – grundforløb, SO-samarbejdet (AT) Når nye projekter, der omhandler hele årgange fx grundforløbet, skal udvikles, søger man om at deltage i udviklingsarbejdet under ledelse af den pædagogiske leder Der skal til alle samarbejder udarbejdes en FIMME/projektbeskrivelse til eleverne, som er gældende for alle der skal arbejde med projektet. Der bør i alle projekter være en vis frihed for det individuelle, det studieretningstilpassede.

12 Et eksempel – grundforløbet på VTG 2014 Grundforløb og teknologi forløb for 1 htx Uge32 - 3435 - 3738 - 4344 - 4546 - 474849 – 521 - 68 - 15 13 - 21 22 – 24 Introtur Intelligente materialer Alle klasser Maskin Reklamer Tekst kompetence SPIL PAS + Basar PF prøve 22.12.14 Studieretning starter 5 SO moduler ligger fordelt spredtPROCES Den særfaglige undervisning i teknologi starter 53 moduler + 10 til proces + 10 værkstedsmoduler + 6 moduler til projekt (sommer) FAG Teknologi: Tekstil og el Design Teknologi maskin Dansk engelsk kIT fortrinsvis dansk men også matematik, kemi, fysik Dansk, biologi, matematik Teknologi: proces kemi projekt for hele årgangen Teknologi + Andre fag Værksted 10 moduler Uge 12 Projekt Teknologi med nat fag Projekt studieretningsfag Teknologi B for 2 HTX UGE32 - 4950 – 511 - 568 - 111213 - 181920 Teori/projekt Værksted 10 moduler Teori/projektInterne prøverTeori/projekt Teknologi B eksamen starter eksamenTeknologi uge Mandag d. 11. maj afleveres 45 moduler + 10 værkstedsmoduler30 moduler skal placeres her med 15 – 20 i uge 19 Teknologi A 32 - 4344 - 4546 - 111213 - 1415161718 -2022 ValgholdTeori/projekt Værksted 10 moduler VH + 2Y Teori/projekt Værksted 10 moduler 1 htx, 2Y + VH Teori/projektteknikuge De sidste moduler 57 moduler i løbet af skoleåret + 20 værkstedsmoduler 2YTeori/projekt Intern prøveTeori - projektstudieretningsprojekt 49 moduler + 20 værkstedsmoduler + 6 moduler i projekt


Download ppt "Lærersamarbejde Erhvervsfag på htx op til 2004 Erhvervsfag erstattede et EUD-grundforløb til en bestemt EUD- uddannelse Eleverne skulle ved juletid beslutte."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google