Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MÅL - at sætte rammerne for vores arbejde ! Hvad er det vi vil opnå? Hvor gode skal resultaterne være? Hvornår bliver vi glade ? Hvad er vores succeskriterie.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MÅL - at sætte rammerne for vores arbejde ! Hvad er det vi vil opnå? Hvor gode skal resultaterne være? Hvornår bliver vi glade ? Hvad er vores succeskriterie."— Præsentationens transcript:

1 MÅL - at sætte rammerne for vores arbejde ! Hvad er det vi vil opnå? Hvor gode skal resultaterne være? Hvornår bliver vi glade ? Hvad er vores succeskriterie ?

2 Uden mål – så prøver vi at undgå ! Med mål – så prøver vi at opnå ! Hvorfor MÅL?

3 Mål & udefra kommende påvirkninger : Der vil altid være udsving – de skal bare gå den rigtigt vej !

4 Specifikke? Evaluerede? Accepterede/Ambitiøse? Indbyrdes forenelige? Tidsbestemte? Målbare? Synlige? Relevante? SMARTies MÅL

5 Opklarings % øget med X % Antallet af spor sikret på gerningsstedet øget med X antal Antallet af personer uddannet i sporsikring øget med % Nedbringelse af indbrud med X antal. Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4 Overordnet mål -Indsats mål Indsats målIndsats mål Effekt mål& Middel& Middel & Middel Mål & middel hierarkiet

6 Strategikort Indbrud i beboelse 1. 1.1 Vi vil holde fokus på området og anerkende gode resultater. 1.3 Vi vil lede på tværs i politi- kredsen for at optimere resultaterne. 1.4 Ledelsen vil prioritere opgaverne og melde klart ud. 5. 5.1 – 5.3 Handleplanen : Optimere sagsgangene. Forbedre anmeldelsesfasen hurtigere udryk- ning til G stedet, Optimere sporsikringen. Forbedre vejledningen til forurettede. Øge antallet af forhøringer. Øge antallet af genbesøg. Fokus på Top 20 indbrudstyve. 9. 9.1 Vi vil nedsætte antallet af indbrud i beboelse med 10 %. 90% af sagerne skal være afgjort inden 5 måneder fra anmeldelse Vi vil søge at være på G stedet inden for 1 time i 90 % af anmeldelserne. Øge antallet af sikrede spor med 10% %. Vi vil øge antallet af forhøringer med 5 %. Vi vil øge antallet af genbesøg med 10 %. Vi vil måle på antallet af timer vi arbejder med Top 20 indbrudstyve mhp. målfastsættelse næste år. 2. 2.1 - 2.2 Vi vil involvere medarbejderne i udfærdigelsen af handleplanen for indbrud i beboelse. 2.3 Udvikle en Kompetence- udviklingsstrategi, der understøtter fokusområdet. 2.4 Udvikle POA metoden 3. 3.2 Uddanne medarbejderne i : POA metoden Sporsikring POLSAS – datakvalitet IT analyse 4. 4.1 – 4.3 Samarbejde med lokal-samfundet, andre myndigheder, politikredse og NEC. 4.4 Anvende IT analyse 6. 6.1 Vi vil kontinuerlig måle på borgernes tilfredshed med sagsbehandlingen og vejledningen gennem brugerundersøgelse i oktober måned. 7. 7.1 Vi vil måle på medarbejdernes tilfredshed med fokus på forholdet mellem strategi, mål og handleplan. 8.

7 at fastholde antallet af anmeldte indbrud i X købing på samme lave niveau som i år 2003 og om mulig at nedbring antallet yderligere, at sagsbehandlingstiden fra identifikation af gerningsmanden til sagens fremsendelse til retten ikke overstiger 30 dage for 75 % af sagernes vedkommende, at tildele alle besiddere af euforiserende stoffer, der træffes i restaurations- virksomhederne, forbud efter restaurationslovens § 31, stk. 2, at borgerne kan færdes trygt og risikofrit i trafikken, at nedsætte den gennemsnitlige hastighed for at mindske antallet af færdselsuheld med deraf følgende skader på personer og materiel, Eksempler på ”mål ” (fra diverse planer) Er de alle SMARTE ?

8


Download ppt "MÅL - at sætte rammerne for vores arbejde ! Hvad er det vi vil opnå? Hvor gode skal resultaterne være? Hvornår bliver vi glade ? Hvad er vores succeskriterie."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google