Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Plan & Miljø Brug af GIS – sårbarhedvurdering Kvælstof.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Plan & Miljø Brug af GIS – sårbarhedvurdering Kvælstof."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Plan & Miljø Brug af GIS – sårbarhedvurdering Kvælstof

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Plan & Miljø Brug af GIS – sårbarhedvurdering Kvælstof

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Plan & Miljø Brug af GIS – sårbarhedvurdering Kvælstof

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Plan & Miljø Metoden er grundlæggende ikke brugbar, hvis man ønsker målrettet indsats ! Da metoden altid vil beregne gennemsnittet af sårbare og robuste arealer Brug af GIS – sårbarhedvurdering Kvælstof

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Brug af GIS – sårbarhedvurdering Fosfor

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Brug af GIS – sårbarhedvurdering Fosfor

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Brug af GIS – sårbarhedvurdering Fosfor Fosfat i vandløb – betydning af oplandsfaktorer. Wiggers et al., Vand & Jord nr. 3 2006

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Plan & Miljø Brug af GIS – sårbarhedvurdering Relevante GIS temaer Grundvand: Drikkevandsintresse Nitratfølsomme indvinding Overfladevand: Nitratreduktions kort (DMU) Vandløb (DMU) Vandløbsoplande (DMU) Eng Mose Grøfter (Top10dk) Lavbund (DJF) Jordklassificering (DJF) Underjord (DJF) Orthofoto (cowi) Pumpeområder Dræning (lokal viden) Højdekurver

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Plan & Miljø Uddybende viden: Vandbeskyttelse – Grundlæggende oplandsforståelse 25. februar 2009 Koldkærgård Konferencecenter


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Plan & Miljø Brug af GIS – sårbarhedvurdering Kvælstof."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google