Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny driftsstrategi for offentlige veje og parker i Københavns Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny driftsstrategi for offentlige veje og parker i Københavns Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Ny driftsstrategi for offentlige veje og parker i Københavns Kommune
1

2 TMF Vi tror på: At vi kan selv At vi er lige så gode som de private
At vi har gode medarbejdere og gode ledere At vi har grund til at være stolte Og på hinanden… Helhedssyn, åbenhed og tillid

3 Situationen i dag Traditionel BUM-model - Bestiller i et direktørområde - Udfører i et direktørområde og kontraktstyret uden myndighedsopgaver 20 % af budgettet kan sendes i udbud Kommunens egen entreprenør giver kontrolbud De 80 % løses af kommunen på baggrund af enhedspriser fra udbudene Fordele Betydelig bedre effektivitet Betydelig mere klarhed over serviceniveau - Politisk/forvaltningsmæssigt Ulemper Ingen fælles mål Ringe fælles ansvarlighed over for fællesopgaven Ringe vidensdeling - udbudsregler/kultur Dyrt dobbeltarbejde 3

4 Situationen i dag - andel opgaver hos private
Driftsbudget for veje og parker: ca. 325 mio. kr. Andel kerneområder på private hænder 2006 I alt på private hænder i 2006 Renholdelse 0 % 15 % Vejvedligeholdelse 10 % 21 % Park og Natur 13 % 27 % Ialt 8 % 4

5 Hvordan er vi nået hertil?
I 1997 blev BUM etableret De følgende år var resultat- og ledelsesmæssigt turbulente for KTK. Kulminerende bl.a. med et underskud på 46 mio. kr. i 2003. I 2003 blev en ny ledelse indsat, og i 2004 blev en effektiviseringsplan for KTK´s genopretning vedtaget i Borgerrepræsentationen. Det førte til stærkt forøget fokus på det økonomiske resultat hos KTK. Det førte til nye udfordringer mellem udføreren og bestilleren. Det følgende år var der et stort fokus på fastlæggelse af serviceniveau, udbud og kontrol hos bestilleren. Relevante historiske oplysninger Antagelser, som ikke længere holder stik 5

6 Vores Valg: Paradigmeskift
Vi tror ikke, at vi kan komme meget videre ad den hidtidige vej. Vi vil imødekomme borgernes/interessenternes behov øge arbejdsglæden styrke den faglige udvikling forbedre effektiviteten Vi vil gøre det ved at gennemføre en ny driftsstrategi, hvor vi styrer på nøgletal for ovennævnte resultatområder benchmarker med os selv og private giver 20 % af vores kerneopgaver til private for at kunne benchmarke troværdigt løser de 80 % selv i en fælles organisation mellem bestillere og udførere skaber en direkte sammenhæng mellem de politiske prioriteringer og målinger 6

7 Beslutningerne: Tre nye fagligt, funderede centre 20/80 - princippet
Kommunen byder ikke på de 20 % af kerneopgaverne Styring på nøgletal/benchmark Ingen afskedigelser/virksomhedsoverdragelser Udbudspolitik på anlægsområdet fraviges Effektiviseringsplanen for KTK ophæves 10 mio. kr. spares årligt Effektiviseringen fortsætter -gæld/serviceniveau Ingen nye udbud i 2007 Start 1. januar 2008 Implementering og udbud af kerneopgaver over 2 år 2 ledelseslag 7

8 Det ny TMF

9 Konsekvenser - privatiseringsprocenter
Driftsbudget for veje og parker: ca. 325 mio. kr. Andel kerneområder på private hænder I alt på private hænder i Renholdelse 0 % % 15 % % Vejvedligeholdelse 10 % % 21 % % Park og Natur 3 % % 27 % % Ialt 8 % % 21 % % 9

10 Hvad gør vi ? Forbedringsmuligheder ved BUM-modellen
Øget nøgletalsstyring og benchmark af Økonomisk effektivitet Borgertilfredshed Faglig kvalitet Medarbejdertilfredshed Nye samarbejdsformer Stærkere vidensdeling 10

11 4 arbejdsgrupper Kultur, kommunikation og ledelse Benchmark Økonomisk styring Organisering

12 Performance – og benchmarkprocessen
Daglig drift 1. Planlægning af driften, 2. Opgavevaretagelse, medarbejderpleje, faglig udvikling, kvalitetsfokus 3. Skabelse af nøgletal Løbende opfølgning og dokumentation på produktivitet og effektivitet 1. Opfølgning på indikatorerne : Borgert-ilfredshed, faglig kvalitet, økonomisk effektivitet, medarbejdertilfredshed 2. Kvalitativ vurdering, her-under sammenligning fra år til år (sammenligning med sig selv) Læreprocessen 1. Benchmarking - sammenligning med andre 2. Læring Strategisk planlægning 1. Politisk mål målsætning og indsatsområder 2. Mål for borgertilfredshed, faglig kvalitet, økonomisk effektivitet, medarbejdertilfredshed ”Årscyklus”: Hvem? Hvad? Hvordan? Hvornår? Hvor meget? 12


Download ppt "Ny driftsstrategi for offentlige veje og parker i Københavns Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google