Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."— Præsentationens transcript:

1 Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Vedboende biller i de kommunale skove Biodiversitet i skov – fokus på arter og processer Hans Peter Ravn hpr@ign.ku.dkhpr@ign.ku.dk Sektion for Skov, Natur og Biomasse ”Kommunale biller” versus andre biller Hvorfor? Hvad er vi oppe imod? Populære biller/upopulære biller! Biller som organismegruppe – De mest diverse! De sjældneste – biller knyttet til gl skov Kan det lade sig gøre i kommunale skove ?! AHA-metoden Dødt ved på mange måder – kun fantasiien sætter grænser!

2

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Coleoptera – den formrigeste organismegruppe! Valsgaard 10. juni 2014

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod ”Kommunale biller” versus andre biller Kommunerne forvalter arealer, der repræsenterer meget forskelligartede naturtyper – ud over skovene: enge, kær, søer, åer, overdrev, vejrabatter, strandoverdrev, klitter, heder –og kulturarealer med mere eller mindre grønt islæt: idrætsanlæg, fælleder, bygnigsomgivelser Der indgår mangesidige hensyn i kommunal naturforvaltning: Rekreative interesser, sport og idræt, kulturhistoriske værdier, lokalt særpræg, biodiversitets hensyn og økonomiske hensyn Valsgaard 10. juni 2014

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Hvorfor biodiversitet? Vi har forpligtet os [Rio 1992, Johannesburg 2004, Nagyoa 2010 og EU’s biodiversitetsstrategi 2011-20] Økonomiske fordele ”The befits that human population derive, directly or indirectly, from ecosystem functions” (Bolund and Hunhammer 1999) Provisioning services – fx føde og ferskvand Regulating services – fx lokal klima, luftkvalitet, kulstofbinding, regnvandstilbageholdelse og bestøvning Habitat or supporting services – fx levesteder for planter og dyr Cultural services – fx rekreation, mental helse, æstetiske oplevelser (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2011) Valsgaard 10. juni 2014

6 Seeds: Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera Diptera Buds and shoot tips: Lepidoptera Coleoptera Sapfeeders. Hemiptera (aphids, feaf-hoppers, plant bugs) Leaf eaters: Lepidoptera Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, Orthoptera Bark: Coleoptera, Hemiptera Roots: Coleoptera, Hemiptera Wood-living: Lepidoptera, Coleoptera Hymenoptera Biomass per areal: Birds: 1-2 kg/ha Large mammals: 2 kg/ha Small mammals: 5 kg/ha Canopy insects: 100kg/ha Soil fauna: 1-2 t/ha The trees: 3-400 t/ha Efficient utilisation of all ressources => diversity

7 Danish red list species distributed on species and forest habitat type RE CR VU NT IN ALL, FOREST Forest edges Old forest Broadleaved Conifers Swamp forest Untouched forest Wood material

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Red list conclusion 2010 ”The largest group og endangered species - every five – are forest species. From this group every third species is either disappeared or endangered” Forest & Landscape Dias 8

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Saproxylic insects (dead wood dependant) Coleoptera – beetles In Sweden: 4.650 – saproxylics: 1.075 Hymenoptera – wasps, ants and bees In Sweden: 8.000 – saproxylics:>1.500 Diptera – flies, midges and craneflies In Sweden: 7.000 – saproxylics: ca 1.000 (from Sörensen 2008)

11 Tree species, native herbivore species Denmark, beetle species Oak conif. Salix Betula Fagus Populus Cherry Ash Elm Tilia Acer Carpinus Sorbus Horse- chestnut

12 Forest & Landscape Dias 12 Tree species, native herbivore insect species Salix Betula Oak Prunus spin. Populus Cratategus Pinus Malus Alnus Picea Ulmus Fagus Coryllus Sorbus Tilia Fraxinus Carpinus SwedenGB

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Tree species selection – the most popular Adminitrator choise: Tilia Sorbus Quercus Fraxinus Acer Platanus Fagus Carpinus Bird-Cherry Ulmus Populus Others Horse-Chestnut Betula Conifers Salix (Thomas Randrup) Coleopterists choise: Quercus Fagus Ulmus Sorbus Populus Betulus Fraxinus Salix Pinus Tilia Bird-Cherry Carpinus Acer Picea Horse-chestnut Platanus (Palle Jørum) Macro lepidoptera, specific tree choise: Salix – 87 Betula – 60 Populus – 40 Fagus – 34 Quercus – 22 Alnus – 22 Picea – 16 Pinus - 15 Ulmus – 11 Tilia – 10 Fraxinus – 8 Larix - 4 Acer – 3 Bird-cherry – 3 Horse-Chestnut – 2 Sorbus – 4 Acer pseupl. – 1 (Per Stadel Nielsen)

14 13 tree species estimated relative importance for four groups of organisms Tree species mychorrhiza polypore fungi insects nesting birds Betula Quercus pe Fagus silv Salix sp Alnus sp. Larix sp. Pinus syl. Ulmus gla. Pseudotsu Picea abies Fraxinus Abies sp Acer sp Betula Quercus pe Fagus silv Salix sp Alnus sp. Larix sp. Pinus syl. Ulmus gla. Pseudotsu Picea abies Fraxinus Abies sp Acer sp (Flemming Rune, mycologist)

15 Sessile vers. mobile species (Karsten Laursen, pers. comm.) Birds food ressource on 8 common tree species, Strødam Betula pub. Quercus pend. Alnus r. Sambucus Fraxinus Salix Picea abies Fagus sylv. Drymatter insects – microgram/squaremeter leaf Mobile - sessile

16

17

18 Keep surface natural

19 Old traditional growing practises may increas diversity Coppice (Stævningsdrift) Willow production, bocage

20 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Important messages Save continuity in tree species selection Save continuity in in age distribution and degree of degradation – both standing and horizontal dead wood Save stumps (low and high) both broadleaved and conifers Transitions between closed stands and open land are particular species rich and should have particular attention

21 Brand - betydningen Fire creates a quite particular flora and fauna

22 Fauna succession in deadwood The first short fase (1- 2 years) is dominated by barkliving insects: barkbeetles, weevils and longhorned beetles. Only few red listed species are among these

23 Fauna succession in deadwood 2nd fase is longer dominated by species that lives under the bark and in the sapwood. Fungi abundant. Bark loosen and begin to fall off. More species feeds on the central wood. Some redlisted species.

24 Fauna succession in deadwood 3rd fase. Several decenniums. Bark gone. Many rare and red listed species. Click-beetles, fungivores and predators

25 Fauna succession in deadwood 4th fase. Shelter more than food. Ground living insects, millipedes, slugs and snails

26 Forest & Landscape Dias 26

27 Veteran tree Forest & Landscape An ‘ideal’ veteran tree for wildlife. Dias 27

28 Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Forest & Landscape Dias 28

29 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Valsgaard 10. juni 2014

30 Mikael Sörensens AHA-method Forest & Landscape (Mikael Sörensen 2008) Dias 30 Class I: two A - Highest conservation priority (~100%) Class II: one A or four B -High conservation priority (~50%) Class III: two B - Of some conservation priority (~10%) Class IV: one or no B- Low priority (~0%) Class R: Resource tree - Older, healthy, undamaged trees Stem with cavity: A- large with mould, B- commencing cavity Branch with cavity: A – large with mould or water, B - small Mucorrhea: A> 10 cm long B< 10 cm Epiphytic fungi: A: several B: a few Stem with loose bark: A: > 3 dm2 B: < 3 dm2 A: Decaying high stump >40 cm BHD B: Giant tree > 1m BHD (>314 cm periphery) AHA-Class A method for identification of single tree conservation priority as a function of teir probablity of keeping redlisted saproxylic insect species

31 For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Byt billede: Ny slide og klik på ikon, indsæt billede Valsgaard 10. juni 2014


Download ppt "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google