Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Randers Kommune. 2 Stabene i Randers Kommune - 2 Møde gruppen af stabsledere 2.3.07 13.00 – 13.30 Velkommen v. Klaus Christiansen - Introduktion til arbejdsprocessen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Randers Kommune. 2 Stabene i Randers Kommune - 2 Møde gruppen af stabsledere 2.3.07 13.00 – 13.30 Velkommen v. Klaus Christiansen - Introduktion til arbejdsprocessen."— Præsentationens transcript:

1 Randers Kommune

2 2 Stabene i Randers Kommune - 2 Møde gruppen af stabsledere 2.3.07 13.00 – 13.30 Velkommen v. Klaus Christiansen - Introduktion til arbejdsprocessen om stabenes ledergruppe - De overordnede forventninger til resultatet af dette arbejde 13.30 – 14.00 Et kort blik på de indledende samtaler v. Jette Lindhard 14.00 – 16.00 Perspektiver på Stabenes fremtidige rolle i Randers Kommune. -Indledende oplæg v. Klaus Christiansen -Bearbejdning, debat og perspektivering fra gruppen 16.00 – 17.00 Et blik på seminaret d. 14. – 15.3.07 - Introduktion til forberedelsesarbejde inden d. 14.3.07

3 3 Stabene i Randers Kommune - 3 Hvad vil vi i Randers med stabene? Understøtte Randers modellen med vægt på Central styring og decentral ledelse og fortsætte udviklingen af modellen Understøtte at der skabes helhed og sammenhæng Understøtte at vi vil være en moderne og udviklingsorienteret storkommune Understøtte ledelsen på alle niveauer – få ”den interne maskine” til at køre

4 4 Stabene i Randers Kommune - 4 Stabenes dilemmaer Decentral eller central Konsulent eller kontrollant Proaktiv eller reaktiv Helhed eller sektor Myndighedsudøver eller serviceleverandør Faglighed eller ”SID’er” Betaling eller gratis Drift eller udvikling Både-og! Og hvad betyder det for vores måde at lede på?

5 5 Stabene i Randers Kommune - 5 Stabenes mange roller CentralDecentral Proaktiv Reaktiv Centralbureaukraterne/ ”Rygraden” Sikkerhedsnettet/ ”Afventende gribbe” Hjælp på bestilling /”Tjenende ånder” ”Babysittere”/ Serviceudbyderne Opgaven bestemmer rollen

6 6 Stabene i Randers Kommune - 6 Den nye rolle Regler, redskaber, skabeloner Kultur, værdier og dialog Økonomi, Personale, IT, Sekretariat Faglighed Stabschefens gamle rolle Stabschefens nye rolle – hvor vi møder fagfolkene

7 7 Stabene i Randers Kommune - 7 Hvad er opgaven – kundens behov? Ansvarsområde Interesseområde Hele interesseområdet er ”mit bord”

8 8 Stabene i Randers Kommune - 8 Værdier Vi rådgiver om hele problemet Vi sætter os i brugerens sted Vi tager ansvar – vi tør og vi gør Vi kommer med løsninger og har koordineret internt Vi udfordrer vores organisation og stiller de frække spørgsmål Vi opsøger kunderne/brugerne og er i konstant dialog Hvad giver det af udfordringer? For ledelsen? For medarbejderne?

9 9 Stabene i Randers Kommune - 9 Fokuspunkter - opgaverne At få Randers modellen til at ”spille” og fortsat udvikle den Interne snitflader – koordinering med sekretariater i forvaltningerne Administrativ decentralisering – er der lagt for mange administrative opgaver ud til (nogle af ) de decentrale ledere ?

10 10 Stabene i Randers Kommune - 10 Fokuspunkter – organisering og ledelse At fremme helhedstænkning og samarbejde på tværs At effektivisere og skære opgaver væk – flytte resurser fra drift til strategi & udvikling At holde fokus på kerneopgaver – evt. ”slippe” af med periferiopgaver At fremme en mere projektorienteret arbejdsform og nedbryde hierakier på tværs af forvaltninger At have ledelseskræfter nok – niveau 3?

11 11 Stabene i Randers Kommune - 11 Fokuspunkter - kompetencer At få vore medarbejdere med: at give dem lyst til at arbejde mere på tværs (mere ”vi” og mindre ”de andre”) at tegne det fælles billede af stabenes rolle og opgaver at stille tydelige og realistiske krav at give (mere) feed-back og involvere (mere) at afdække centrale kompetencer (og evt. mangler)

12 12 Stabene i Randers Kommune - 12 Den enkelte chefs forberedelse til seminaret d. 14.3.07 Forbered et oplæg på 10-15 minutter: Med tanke på de perspektiver der er drøftet d. 2.3.07 om Stabenes fremtidige rolle; Hvad kræver disse perspektiver af mig som chef: I forhold til samarbejdet i chefgruppen: -Hvordan vil jeg gerne have at denne chefgruppe skal fungere fremadrettet – -hvad er det vi har til fælles som vi skal samarbejde om? -Hvad skal jeg gøre i det fremtidige samarbejde i chefgruppen? -Hvordan kan chefkollegaerne bedst støtte mig i det arbejde? -Hvilken form for hjælp, udfordring, opbakning el. feed-back vil være godt? I forhold til min afdeling: -Hvad skal min afdeling gøre (mere af / mindre af) i det fremtidige arbejde? -Hvad vil opnås herved? -Hvad vil det kræve af mig som chef? -Hvilke ledelsesmæssige indsatser/ændringer skal der til? -Hvad vil det kræve af medarbejderne? -Hvordan står medarbejderne stærkt / svagt i forhold til den udvikling som Stabene står overfor? -Hvilke fælles udfordringer ser jeg på tværs af stabsafdelingerne?

13 13 Stabene i Randers Kommune - 13 Seminaret d. 14. – 15.3.2007 DAG 1: d. 14.3.2007 DAG 2: 15.3.2007 Præsentationsrunde Stabenes fremtidige rolle: Hvad kræver dette af Stabsledelsen som gruppe og af de enkelte chefer. Forventningsafstemning og gensidig feed-back. Det konkrete samarbejde i stabsledelsen: Afklaring af ramme og indhold for samarbejdet i chefgruppen. Skitse til ”forårsprogram” for arbejdet med stabenes rolle og opgaver


Download ppt "Randers Kommune. 2 Stabene i Randers Kommune - 2 Møde gruppen af stabsledere 2.3.07 13.00 – 13.30 Velkommen v. Klaus Christiansen - Introduktion til arbejdsprocessen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google