Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

6th Danish Emergency Medicine Conference 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "6th Danish Emergency Medicine Conference 2014"— Præsentationens transcript:

1 6th Danish Emergency Medicine Conference 2014
Den bariatriske patient ­ 160 kg, 156 cm høj - fra alarmopkald til udskrivelse 6th Danish Emergency Medicine Conference 2014 En stor udfordring der kan blive mindre ... Ved Bodil Sestoft & Karin Bundgaard

2 Bariatri Udfordringer relateret til områderne Historien om Mette
Hvad er bariatri? Fysiske rammer Grænseværdier Forflytning Behandling og pleje Udfordringer relateret til områderne Respiration og cirkulation Hud Ernæring Medicinering Professionel holdning og adfærd Etik og fordomme

3 Mette

4 Studiebesøg hos Falck Hinnerup, RM
RUTH LEE Træningsdukke 180 kg Falck Region Midt har tre træningsdukker

5 EVACUATION HOVER JACK Kan tage 317 kg ned ad trapper og 544 kg i vertikal forflytning. Bruges til at hæve liggende patient fra gulv til bårehøjde samt evakuering ned ad trapper (hvis plads!).

6 HOVERMATT Kan tage max 544 kg. – Bruges til at forflytte fra gulv til Hover Jack, fra Hover Jack til båre samt fra båre til leje/seng på sygehus.

7 Ferno Power Traxx El-stol
CAMEL løftepude Kan tage max 320 kg. – Bruges til at hæve patienter fra gulv til siddende. Ferno Power Traxx El-stol Kan tage 227 kg både op og ned ad trapper.

8 Bariatri Baros er græsk og betyder tyngde
Bariatri er det medicinske felt omhandlende svær overvægt Årsager Grundlæggende energiubalance mellem kalorieindtag og kalorieforbrug Øget indtag af energirige fødevarer Nedsat fysisk aktivitet Uforklarede forhold - adipositas gåder

9 Body Mass Index - BMI 400.000 tusinde danskere (14%) har BMI ≥30

10 Bariatri Relaterede sygdomme
Komplikationer til BMI >30 kg/m2 i forhold til risikoen for normalvægtige (normalvægt = 1) Type 2-diabetes: > 5 Hjerte-kar-sygdom: 2-4 Hypertension: 3-6 Leversygdom: 2-5 Cancer: Søvnapnø: > 5 Slidgigt: 1.5-3 (Lander Svendsen, Astrup og Hansen 2012:63)

11 Den bariatriske patient
Hvornår kan man kategoriseres som bariatrisk patient ? BMI med fedmerelateret sygdom BMI ≥40

12 Fysiske rammer Et patientforløb, fra alarmopkald
til udskrivelse, med en bariatrisk patient stiller særlige krav til transportmidler, samt lejrings-, undersøgelses- og behandlingsudstyr Sundhedspersonalet skal i den aktuelle situation kunne vurdere, om det er muligt at varetage pleje, forflytning, undersøgelse, behandling og genoptræning inden for de eksisterende fysiske rammer og med det udstyr, der er til rådighed

13 Fysiske rammer Ambulancestørrelse
Alm. ambulance: Brugervægt op til 225 kg, bårebredde 55 cm/ Stollenwerk båre max 250 kg. XL-ambulance: Brugervægt op til 300 kg, bårebredde 100 cm. Sikkerhedsmæssig vægtgrænse for løft for en sygeplejerske er 16 kg. Benet på en patient, der vejer 90 kg, vejer i gennemsnit 14.5 kg. Lateral forflytning med easy slide: minimum 4-6 personer Forflytninger i sengen: minimum 4 personer Løft og placering i liftsegl: minimum 3-4 personer (NHS 2012)

14 Fysiske rammer Sikkerhed og grænseværdier for hospitalsudstyr
Alm. hospitalsseng: Brugervægt op til 140 kg. Bariatrisk seng: Brugervægt op til 400 kg. Væghængt toilet: Bæreevne max 150 kg. Alm. bækkenstol: Bæreevne max 120 kg. Speciel bækkenstol: Bæreevne max 250 kg. Røntgenleje: Bæreevne op til 200 kg. CT-scanner: Brugervægt op til 200 kg med en gantry diameter på 70 cm. MR-scanner: Brugervægt op til 130 kg med en gantry diameter på 60 cm.

15 Fysiske rammer Er hjælpemidler tilgængelige?
Hovermatt, Camel løftepude, loftvægt, easy slide... Er der arbejdsrum omkring patienten? Er der tilstrækkeligt med personale? Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer – en vejledning Socialstyrelsen

16 Respiration Lungefunktion er altid kompromitteret hos den bariatriske patient Fordelingen af fedtvævet har betydning for, hvor påvirket lungefunktionen er

17 Lungerne

18 Respiration Svært overvægtige har allerede i stående stilling nedsat lungevolumen Stillingsændringer ændrer lungefunktionen markant i negativ retning

19 Respiration O2 reserver O2 forbrug eftergivelighed atelektasedannelse
Funktionel residualkapacitet det rumfang luft der er i lungerne efter en udånding Residualvolumen det rumfang luft der er tilbage i lungerne efter en maksimal udånding Closing capacity det rumfang luft der er i lungerne, når alveolerne klapper sammen

20 Obstruktiv søvnapnø (OSA)
Mange har OSA, men få ved det selv Fysisk blokering i luftvejene (’pladsmangel’) Symptomer dagtræthed koncentrationsbesvær hukommelsesbesvær Pickwick syndrom

21 Respiration og lejring
Opretholdelse af maksimal lungefunktion den bariatriske patient skal have overkroppen eleveret 30° (Bein 2011, Pelosi 2010)

22 Hospitalsseng • ’Beach chair’

23 Cirkulation Den bariatriske patient har udover store fedtdepoter også
en stor mængde bindevæv en stor muskelmasse Det betyder en øget mængde blod og dermed en øget mekanisk belastning af hjertet forhøjet blodtryk (seks gange hyppigere) åreforkalkning

24 Huden Overvægt påvirker hudens barrierefunktion
Overvægt øger sved- og talgproduktion Overvægt ændrer bindevævsstrukturen Overvægt nedsætter cirkulation og lymfeafløb

25 Hudpåvirkning Tryksår Candidiasis Lymfødem Staseeksem
Vær særlig omhyggelig hos den bariatriske patient Han/hun fortæller måske ikke, at han/hun er inkontinent Hudfolder Rør og slanger

26 Ernæring Den bariatriske patient har særlig risiko for komplikationer og forlænget rekonvalescens ved mangelfuld ernæring Ernæringsscreening (DDKM ) Den bariatriske patient er i lige så stor risiko som den underernærede patient Beregninger korrigeres for patienter med BMI ≥ 30

27 Medicinering En specifik udfordring at dosere lægemidler
Absorbering, fordeling og eliminering af lægemidler Den hyppigst forekommende risiko er underdosering Der findes kun sparsom viden om og evidens for optimal dosering af lægemidler til bariatriske patienter

28 Etik Hvilken retorik anvendes om den bariatriske patient ?
Det har stor betydning for ens adfærd din fede idiot

29 En bariatrisk patient Jeg havde været indlagt for nogle bylder. Næste dag skulle forbindingen skiftes og det gør afsindigt ondt. Derfor skulle jeg i narkose. Så kommer sygeplejersken ind. Jeg siger så: ’Jeg skal jo i narkose, fordi jeg skal skiftes’. Så kigger hun op og ned ad mig, og så siger hun: ’Du skal ikke i narkose, men du kan bare fortsætte med at faste, for du trænger til det’. Jeg var fuldstændig rystet. Så jeg tudede. Det var så hårdt og nedværdigende.

30 En enestående oplevelse?
Nogle sundhedsprofessionelle har negativ attitude Folkesundhedsrapporten 2007 (dansk) Brown 2007 (engelsk) Malterud 2010 (norsk)

31 Negativ attitude – hvorfor ?
Udfordringer forbundet med plejen Overvældende Patienten har bragt sig selv - og nu også den sundhedsprofessionelle - i en belastende situation Følelse af utilstrækkelighed magtesløshed irritation

32 Stigmatisering & viden
Man er selv ansvarlig for sin vægt – ansvarlig borger i en velfærdsstat Bliver man svært overvægtig, må man være uansvarlig Men – nok skyldes svær overvægt energiubalance, men beror også på mange uafklarede forhold: adipositas’ gåder

33 Skam og skyld Walking around with an abundance of fat on your body, primarily being seen as big and fat, is perceived as carrying the responsibility of the whole nation’s increased prevalence of diabetes 2, high blood pressure, stroke, and myocadial infarction, even though you are fat and fit. Aftenposten 7. maj 2007

34 Etik og mobilisering Hvornår fungerer det ikke så godt?
Når patienten ligger der, og ser så meget større ud. Det er vel lidt ligesom at have været ansat i Zoologisk Have og have været vant til at passe gorillaer – og så kommer ind til elefanterne.

35 Etik og mobilisering Hvornår fungerer det ikke så godt?
Når jeg tænker: Sådan en dér har siddet og spist helt vildt derhjemme, så skal jeg have ødelagt min ryg af det. Det vil jeg bare ikke.

36 Etik og mobilisering Hvornår fungerer det ikke så godt?
Når jeg tænker, og det er lidt egoistisk. Jeg har det sådan lidt, at jeg tænker: Du skulle nok lige have tænkt dig om, før du kom op på så mange kilo ... Jeg tror ikke jeg er den eneste der har det sådan.

37 Etik og mobilisering Hvornår fungerer det ikke så godt?
Det er jo ligesom med alkoholikerne. De første år man er ansat på afdelingen, var det jo også sådan, at alle alkoholikere er ens. Det tager lidt tid indenfor sygeplejen; det gør det også med de bariatriske patienter – at se hvor forskellige de er. Ligesom vi andre er det. De er ikke bare FEDE!

38 Etisk dilemma ? For en sundhedsprofessionel må idealet være, at alle patienter mødes med respekt og anses som ligeværdige mennesker

39 Forslag ”Den sundhedsprofessionelle skal arbejde for, at patienten bevarer sin værdighed og integritet.” (De Sygeplejeetiske Retningslinjer 2004) At forstå, tolerere og acceptere svær overvægt er en forudsætning for at kunne indgå i en værdig dialog med patienten Den bariatriske patient er et menneske med en lidelse

40 Et menneske med en lidelse
hvad ser du? en stor krop med et yndigt ansigt og små fine hænder med et stort hylster En stor udfordring kan blive mindre ...


Download ppt "6th Danish Emergency Medicine Conference 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google