Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FORSIDEVARIANT 2 SYGEPLEJERSKERS JURIDISKE RETTIGHEDER VED SELVSTÆNDIGE OPGAVER FAGLIGT SELSKAB FOR GASTROENTEROLOGISKE SYGEPLEJERSKER KOLDING DEN 21.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FORSIDEVARIANT 2 SYGEPLEJERSKERS JURIDISKE RETTIGHEDER VED SELVSTÆNDIGE OPGAVER FAGLIGT SELSKAB FOR GASTROENTEROLOGISKE SYGEPLEJERSKER KOLDING DEN 21."— Præsentationens transcript:

1 FORSIDEVARIANT 2 SYGEPLEJERSKERS JURIDISKE RETTIGHEDER VED SELVSTÆNDIGE OPGAVER FAGLIGT SELSKAB FOR GASTROENTEROLOGISKE SYGEPLEJERSKER KOLDING DEN 21. NOVEMBER 2014

2 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING HVEM ER VI? Susanne Richter Sygeplejefaglig konsulent Medlemsenheden DSR, Kvæsthuset Mette Jacobsen Juridisk konsulent, Juridisk Videncenter DSR, Kvæsthuset 2

3 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING ANTALLET AF PATIENTKLAGER ER STIGENDE 3

4 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING KLAGER FORDELT PÅ FAGGRUPPER 4 PersongruppeAntal i 2010Antal i 2012 Læger36102848 Sygeplejersker338264 Tandlæger9662 Jordemødre4823

5 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING SAGER FORDELT PÅ OMRÅDER 5 StedAntal 2010Antal 2012 Sygehus22512177 Plejehjem2718 Hjemmepleje920 Lægepraksis444460

6 HVID INDHOLDSSIDE MED OVERSKRIFT GEOGRAFISK FORDELING AF KLAGER 6 StedHospitalerPleje- hjem Hjemme- pleje Læge- praksis Region Hovedstaden 78397141 Region Sjælland 3651381 Region Syddanmark 41772105 Region Midtjylland 4031581 Region Nordjylland 1962352

7 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING PATIENTKLAGESYSTEMET Patientombuddet Offentlig administrativ myndighed Oprettet pr. 1. januar 2011 Formål Lettere klageadgang og udvidede klagemuligheder Hurtigere sagsbehandling Læring er i fokus - Dialog 7

8 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING PATIENTKLAGESYSTEMET Patientombuddet Samlet indgang for patienter, der ønsker at klage over behandlingen i sundhedsvæsenet Patientombuddet behandler klager vedrørende: Det samlede behandlingsforløb Manglende overholdelse af patientrettigheder Disciplinærnævnet behandler klager vedrørende Konkrete sundhedspersoners faglige virksomhed 8

9 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING AFGØRELSERNE  Afvisning  Ikke kritik  Kritik  Kritik og indskærpelse af større omhu og samvittighedsfuldhed fremover 9

10 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING ”OMHU OG SAMVITTIGHEDSFULDHED””  Med autorisationen følger pligten til at udvise ”omhu og samvittighedsfuldhed” i sin virksomhed som sygeplejerske Eksempel:  Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser 10

11 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING SYGEPLEJERSKERNES VIRKSOMHEDSOMRÅDE  Beskyttet titel  Autorisationen indebærer ikke et beskyttet (forbeholdt) virksomhedsområde for sygeplejersker.  Alle må i princippet udføre sygeplejerskearbejde 11

12 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING SYGEPLEJERSKERS DELEGEREDE VIRKSOMHED Læger har et ”forbeholdt” virksomhedsområde. Når sygeplejersker udfører opgaver, der er forbeholdt virksomhed for læger, sker det på delegation. 12

13 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Hvad er ”forbeholdt virksomhed”?  Behandling af smitsomme sygdomme (epidemiloven)  Operative indgreb Defineret som: gennembrud af hud og væv og indførelse af visse former for apparatur i de naturlige legemsåbninger  Bedøvelse  Anvendelse receptpligtige lægemidler 13

14 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Eksempler:  Medicingivning  Vaccinationer  Gastro- og endoskopi  Småoperationer  Blodprøvetagning og andre undersøgelser, hvor hud og væv gennembrydes 14

15 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING ANSVARET VED DELEGERET VIRKSOMHED Ledelsen/lægen har ansvar for:  at sikre sig at den udvalgte medhjælp er kompetent til at udføre opgaven  at medhjælpen er instrueret i at udføre opgaven  at medhjælpen er bekendt med, hvornår der skal tilkaldes hjælp  at det fremgår af delegationen, hvor langt den rækker  i ”fornødent omfang” at føre tilsyn med medhjælpen 15

16 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Medhjælpen har ansvar for:  at frasige sig en opgave, som den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt  at følge instruksen i udførelsen af opgaven 16

17 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING FORSKELLIGE FORMER FOR DELEGATION 1.Konkret delegation 2.Rammedelegation i forhold til den enkelte patient 3.Rammedelegation i forhold til en defineret patientgruppe 17

18 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING KONKRET DELEGATION Definition: Lægen delegerer en opgave i et konkret tilfælde. Eksempel:  Tage en blodprøve  Suturere  Behandle med receptpligtig medicin 18

19 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING RAMMEDELEGATION Hvad er en rammedelegation? Delegation af opgaver inden for den forbeholdte virksomhed til en medhjælp, således at medhjælpen selv kan vurdere behovet for behandling og gennemførelse heraf inden for en fastsat ramme. To former for rammedelegation: 1.i forhold til den enkelte patient 2.i forhold til en defineret patientgruppe 19

20 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING RAMMEDELEGATION I FORHOLD TIL DEN ENKELTE PATIENT  Lægen har taget stilling til, at de forbeholdte opgaver kan iværksættes over for den enkelte patient  Patienten er således diagnosticeret på forhånd af lægen, der delegerer opgaven  Lægen skal sikre, at delegation af opgaven er indført i patientens journal 20

21 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Eksempler på rammedelegation i forhold til den enkelte patient:  Foretage nærmere definerede undersøgelser  Give smertebehandling efter en operation  Justere insulinbehandling efter måling af blodsukker  Anlægge veflon og injicere kontrastvæske 21

22 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING RAMMEDELEGATION I FORHOLD TIL EN DEFINERET PATIENTGRUPPE Delegation…  til en bestemt personalegruppe  om at iværksætte behandling  i forhold til veldefinerede sygdomme/tilstande  efter instruks,  og uden at lægen forinden har taget stilling til den enkelte patient 22

23 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Eksempler på rammedelegation i forhold til en defineret patientgruppe: Suturering af mindre flænger Vaccination af en bestemt gruppe patienter 23

24 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING KRAVENE TIL INSTRUKSER Ledelsen/lægen skal sikre sig, at det af en skriftlig instruks fremgår:  Hvilke symptomer/værdier der skal være til stede, inden behandlingen kan iværksættes  Hvornår behandlingen er kontraindiceret  Der skal være en ”konkret og tilstrækkelig” beskrivelse af selve behandlingen 24

25 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING KONSEKVENSER  Kritik fra Patientombuddet  Skærpet tilsyn af Sundhedsstyrelsen  Påbud fra Sundhedsstyrelsen  Virksomhedsindskrænkning fra Sundhedsstyrelsen og domstolene  Autorisationsfratagelse fra Sundhedsstyrelsen og domstolene 25

26 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING HVAD KAN DANSK SYGEPLEJERÅD HJÆLPE MED?  Patientklager  Sager i Sundhedsstyrelsen  Politisager 26


Download ppt "FORSIDEVARIANT 2 SYGEPLEJERSKERS JURIDISKE RETTIGHEDER VED SELVSTÆNDIGE OPGAVER FAGLIGT SELSKAB FOR GASTROENTEROLOGISKE SYGEPLEJERSKER KOLDING DEN 21."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google