Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN Hvordan skal itSMF udvikle sig fremadrettet Michael Imhoff Nielsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN Hvordan skal itSMF udvikle sig fremadrettet Michael Imhoff Nielsen"— Præsentationens transcript:

1 STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN Hvordan skal itSMF udvikle sig fremadrettet Michael Imhoff Nielsen michael.imhoff@itsmf.dk michael.imhoff@itsmf.dk

2 STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN IT Service Management Forum Vision itSMF Danmark er den førende interesseorganisation indenfor IT Service Management i Danmark.

3 STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN itSMF Danmark Mission itSMF Danmarks overordnede formål er at udbrede kendskabet til IT Service Management best practices og standarder itSMF Danmark har til formål at fremme optimeringen af it-understøttelsen og omstillingsevnen i organisationer

4 STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN itSMF Danmark Værdier Grundlæggende værdier der er styrende for itSMF Danmark i alle tiltag og initiativer Synlighed og troværdighed Værdiskabelse og fastholdelse Professionelt indtryk

5 STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN Formål med denne seance Åben diskussion om foreningens fremtid, hvor den skal bevæge sig hen og hvordan vi får sat gang i denne udvikling med de begrænsede midler vi har (både økonomiske og menneskelige ressourcer). Skal bl.a. tjene som oplæg til den efterfølgende generalforsamling, som bliver første skridt på rejsen.

6 STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN Vi er kun os selv Husk der er ikke nogen jer og I. Der er kun os og vi. Hvis der er noget der ikke fungerer optimalt er det vores alles opgave at få det rettet.

7 STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN Nuværende tilstand Antal medlemmer 937 per 18/9. LinkedIn medlemmer 806 per 24/9. Kun ca. 200 medlemmer begge steder. Hvor mange på konferencen er medlemmer af vores LinkedIn gruppe? Håndsoprækning. Ca. 35 frivillige fordelt på bestyrelse og diverse udvalg (næste slide) Svært at få medlemmerne aktiveret.

8 STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN itSMF DK organisation Formand Niels Sejer Petersen Forsvaret Suppleant Claus Bartholin PFA Bestyrelses- medlem Heidi Hyre- Fenneberg Næstformand Michael Imhoff IBM Kasserer Aage Svanholm Københavns Kommune Bestyrelses- medlem Jørgen Eriksen KU Økonomi Konella Administration Marketing Claus Rosengaard IBM Publikations- udvalg Christina Kruse BRF Erfagrupper Nyhedsbrev Suppleant Niels Dam Devoteam Kompetenceud- viklingsudvalg Michael Imhoff IBM Event udvalg Jens Nüchel IBM Ansvarshaven- de redaktør Jens Nüchel IBM

9 STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN Økonomi (mere på generalforsamlingen) Budget på ca. 1,3 MDKK Primært medlemskontingenter. Meget få sponsorer (faldet fra ca. 20 i de glade dage til ca. 5) Udgifter til – Konferencer (p.t. gratis) – Nyhedsbrev (journalist) – Mødeaktiviteter i internationalt arbejde (publications, standardisering, AGM) – Administration (medlemshåndtering, web m.m.).

10 STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN Medlemstilbud Årlig konference ERFA møder Kontaktliste for de fleste medlemsvirksomheder (ambassadørlisten) Bogshop Deltagelse i itSMF UK konferencen (nyt tiltag i 2012) Nyhedsbrev (dansk) Adgang til International og andre chapters nyhedsbreve Diskussionsforum på LinkedIn

11 STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN Udfordringer Antallet af medlemmer har stået i stampe i gennem flere år. Vi mangler sponsorer Antal deltager på konferencen (133 i år) langt under ambitionsniveauet på trods af gratis deltagelse Mange deltagere på ERFA møderne, men vi vil gerne have flere møder Vi vil gerne have endnu flere til at læse nyhedsbrevet, også uden for itSMF Få diskussioner på LinkedIn Endnu flere skal engageres i det frivillige arbejde Alt dette for at få højere aktivitetsniveau, større omsætning og forbedret resultat og i sidste ende skabe mere værdi af medlemskabet.

12 STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN Spørgsmål vi hele tiden bør stille Hvem er vi en forening for, findes der en eller flere profiler? Hvordan sikrer vi os at vi adresserer de behov vores medlemmer har? Hvilke ydelser med hvilket indhold skal vi tilbyde? Hvordan sikrer vi at der hele tiden er frivillige nok? Hvordan kan vores administrative ressourcer bakke op? Hvor skal vi bevæge os hen, hvor skal vi være om 5 og 10 år?

13 STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN Konkrete actions Kan vi blive konkrete og sætte nogle mål og aktiviteter op får det næste år? 1. 2. 3. 4. 5. osv.

14 STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN Spørgsmål?


Download ppt "STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN Hvordan skal itSMF udvikle sig fremadrettet Michael Imhoff Nielsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google