Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det nye Socialtilsyn.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det nye Socialtilsyn."— Præsentationens transcript:

1 Det nye Socialtilsyn

2 Tilsynskommune Region Hovedstaden – Frederiksberg Kommune
Opgaven bliver at godkende og føre tilsyn med: Private opholdssteder for børn Døgninstitutioner Generelt godkendte og kommunale plejefamilier Ambulante misbrugsbehandling Midlertidige og længerevarende botilbud for voksne Hjælp og støtte efter serviceloven, der ydes til beboere i boligtyper der kan sidestilles med ovenstående. Kvindekrisecentre Forsorgshjem På Bornholm er det ca. 65 plejefamilier og ca. 20 øvrige tilbud

3 Alle tilbud skal have nye godkendelser – også kommunale tilbud
Det er en betingelse for godkendelse at tilbuddet har den fornødne faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed. Kvalitet vurderes ud fra: Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Økonomi Fysiske rammer Der kommer nærmere regler fra Social- og integrationsministeren

4 Årsrapport Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om kvaliteten af tilbuddet Årsrapporten skal indgå i rammeaftalen som årligt indgås mellem kommunalbestyrelsen i regionen og regionsrådet Whistleblower Der skal i hver region oprettes et telefonnummer og en e-postadresse hvor man kan henvende sig anonymt om bekymrende forhold i tilbud

5 Finansiering af socialtilsynene
Opgaven i forbindelse med godkendelse og tilsyn med generelt godkendte og kommunale plejefamilier, finansieres af kommunerne efter objektive kriterier Opgaven med godkendelse af og tilsyn med tilbud finansieres ved at der opkræves en takst for godkendelse og takster for tilsyn. Taksterne differentieres efter tilbuddets størrelse og behovet for tilsyn.

6 Opgaver som forbliver i kommunerne
Opfølgning på tilsyn Kommunens generelle tilsynsforpligtelse – konkrete anbringelser, dagtilbud, plejehjem med flere. Bør afklares: Videreuddannelse af plejefamilier Indberetning og opfølgning på Tilbudsportalen


Download ppt "Det nye Socialtilsyn."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google