Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelse for udviklingshæmmede

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelse for udviklingshæmmede"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelse for udviklingshæmmede
Oplæg til STU-træf den 25. februar 2015

2 Jette Tastesen 30 år Fra Esbjerg Formand for Ulf-ungdom
Til daglig arbejder jeg i en butik, som jeg vil fortælle om i dette oplæg. Arbejder 16 timer om ugen. I skånejob

3 Hvad laver jeg i butikken
Rengøring. Pakker varer ud. Pudser spejle. Med til at passe vores gårdhave, hvor vi har blomster.

4 Sådan fik jeg jobbet. Kontaktede jobkonsulent.
Har selv været med til at vælge at det var her jeg gerne ville arbejde Jeg forslog selv at jeg kunne komme derind, fordi butikken fandt min interesse

5 Mit drømmejob Føler det er et sted jeg hører hjemme.
Her er plads til alle. Hyggeligt samvær

6 Hvis jeg skulle have en Uddannelse
Vil gerne have en butik uddannelse, hvis jeg havde mulig for det, her tænker jeg på en dele uddannelse, eksempelvis hjælpe kunderne, indretningen, kassen

7 Frivilligt arbejde Formand for ULF Ungdom Brugervejleder/holder oplæg:
Selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse At være forældre ULF Ungdom Og flere andre emner

8 STU’en Flere steder gode uddannelser
Fokus på erhverv for dem, hvor det er relevant Praktikker som foregår på arbejdsmarkedet, ikke bare de beskyttede værksteder Mere ensartethed fra kommune til kommune

9 STU’en Flere steder får man beviser efter uddannelsen
Ønsker den skal være kompetencegivende Vigtigt med uddannelsesbeviser Vigtigt for arbejdsgiverne

10 STU’en Problem at STU’en skal stå alene - ønske om uddannelse efter STU’en STU’en skal være med til at forberede til enten videre uddannelse eller arbejde Godt at man lærer personlige kompetencer, fx kommunikation, samarbejde, ”regler” fx overholde aftaler Hjælpe med afklaringsforløb – hvilken arbejde/uddannelse bagefter, hvilke evner har man og hvordan lærer man

11 Ønske om videreuddannelse efter STU’en
Deluddannelser Praktiske uddannelser Hel uddannelse eller efteruddannelse Eksempler på uddannelser: Butik Pædagog Kontor Køkken Ingen aldersbegrænsning

12 Hvor skal uddannelsen foregå
”Almindelige skoler” Fx AMU-kurser, uddannelser på teknisk skole og lign.

13 Uddannelser tilpasset målgruppen
Varighed Timer pr. dag Strække sig over længere tid Repetition / gentage undervisningen Undervisning Billeder Praksis øvelser Undgå alt for meget fagsprog

14 Brugervejleder Undervisning: Hvad giver det mig at være brugervejleder
Hvordan man holder oplæg Måden man skal tale på Bruge egne erfaringer Hvad giver det mig at være brugervejleder

15 Projekt: Det jeg kan, gør jeg selv
Juli 2012 – juni 2016 Samarbejde mellem ULF og Fredericia Kommune Foregår på bosteder og beskæftigelsestilbud Finansiering: Satspuljemidler fra Social- og Integrationsministeriet

16 Formål At give udviklingshæmmede øget mulighed for: at udvikle sig
blive så selvstændige som mulig opbygge ressourcer til at få et aktivt liv med størst mulig indflydelse på eget liv

17 En positiv tilgang - se muligheder frem for begrænsninger
Brugerinddragelse Borger – borger relation

18 Motivation hos borgerne
”Stolthedsprojektet” Skabe stolthed Brugerinddragelse/egne mål Synliggørelse af mål

19 Brugervejledere To opgaver Undervisning Netværksmøder
Oplæg: fortælle om deres stolthed/inspirere Samtaleinterviews: hjælpe andre med at finde stolthedsmål Undervisning Netværksmøder

20 Samtaleinterviews Hjælpe andre med at finde stolthedsmål
Bruge egne erfaringer Ligeværdig samtale

21 Hvad giver det at være med i projektet Citater fra brugervejledere
”Personligt har det rykket en” ”Man får mere selvtillid og bliver mere selvstændig” ”Gået fra at være nervøs til bare at gøre det” ”Tør sige noget mere” ”Bedre vilkår til de svage” ”Nøglemedarbejder og brugervejleder føler sig på bølgelængde” (ligeværdighed)

22


Download ppt "Uddannelse for udviklingshæmmede"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google