Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. FORSIDE JOB MED LØNTILSKUD TIL FØRTIDSPENSIONISTER MØDE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. FORSIDE JOB MED LØNTILSKUD TIL FØRTIDSPENSIONISTER MØDE."— Præsentationens transcript:

1 FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. FORSIDE JOB MED LØNTILSKUD TIL FØRTIDSPENSIONISTER MØDE 11. JANUAR NETVÆRK FOR MEDLEMMER MED VARIGE BEGRÆNSNINGER I ARBEJDSEVNEN

2 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING HVAD ER DET? En stilling på særlige vilkår, hvor man aftaler sig frem til lønnen og arbejdsvilkårene Kan oprettes til personer under folkepensionsalderen, som er tilkendt førtidspension af kommunen – tale om et tilbud Dvs. personer som ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet Kommunen yder løntilskud til arbejdsgiveren - kan både ydes ift. fuld tid og på deltid. Udgør aktuelt 25,29 kr. pr. time og i særlige tilfælde 44,27 kr. pr. time (Hed tidligere ”Skånejob med løntilskud”) 2

3 1. NIVEAU: Overskrift Arial Bold 2. NIVEAU: Brødtekst Arial Reg For at skifte fra Bold til Regular; klik på denne knap i topmenuen For at skifte tilbage klik på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED TEKST HVOR KAN JOB MED LØNTILSKUD OPRETTES? Hos private og offentlige arbejdsgivere Ikke i virksomheder eget af ægtefælle, samlever eller registeret partner Krav forinden oprettelsen af løntilskudsjob for førtidspensionister: -Drøftelse på arbejdspladsen forinden -Rimeligt forhold ml. antallet af ansatte i ordinær beskæftigelse og ansatte i løntilskud m.m. -Skal udgøre en nettoudvidelse eller stillingen skal være blevet ledigt som følge af frivillig afgang, afgang pga. alder, frivillig reduktion af arbejdstiden eller afskedigelse pga. forseelse. Foreligge skriftlig tilkendegivelse om ovenstående forinden ansættelsen 3

4 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING BRUG AF REVALIDERING Muligt at søge om revalidering som førtidspensionist 1)mhp. at forbedre sin arbejdsevne og dermed kvalificere sig til f.eks. job med løntilskud 2)Hvis der er tvivl om personen kan honorere de krav som jobbet med løntilskud stiller, eller hvis der er brug for optræning Desuden også mulighed for at søge om hjælp til arbejdsredskaber og andre støtteordninger (bl.a.§56, mentor-ordning) 4

5 Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING LØN OG ARBEJDSVILKÅR ”Løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes i en skriftlig aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte i samarbejde med den forhandlingsberettede organisation” (rammeaftalen om det sociale kapitel) Dvs. kontakt DSR hvis tale om ansættelse indenfor sygeplejen! Perioden for kommunens bevilling skal ligeledes indgå i ansættelseskontrakten/-beviset Ift. opsigelse (fra begge sider) gælder reglerne ift. gældende overenskomster/lovgivning – dvs. funktionærlovens varslingsbestemmelser, når der er tale om ansættelse inden for sygeplejen 5

6 1. NIVEAU: Overskrift Arial Bold 2. NIVEAU: Brødtekst Arial Reg For at skifte fra Bold til Regular; klik på denne knap i topmenuen For at skifte tilbage klik på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED TEKST LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR- FORTSAT Derudover omfatter af love gældende for lønmodtagere (mindre de enkelte love har undtaget denne gruppe) f.eks.: Lov om ansættelsesbeviser Lov om sygedagpenge Lov om ferie Barselsloven Arbejdsskadeloven Funktionærloven – hvis sygepleje - afhænger af jobfunktion 6

7 1. NIVEAU: Overskrift Arial Bold 2. NIVEAU: Brødtekst Arial Reg For at skifte fra Bold til Regular; klik på denne knap i topmenuen For at skifte tilbage klik på denne knap i topmenuen INDHOLDSSIDE MED TEKST LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR - FORTSAT Ikke omfattet af f.eks.: Lov om arbejdsløshedsforsikring Gældende overenskomst og aftaler for området Samtidig med lønnen udbetales førtidspensionen – men evt. med modregning ift. lønindtægt 7


Download ppt "FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. FORSIDE JOB MED LØNTILSKUD TIL FØRTIDSPENSIONISTER MØDE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google