Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage."— Præsentationens transcript:

1 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Konference om differentiering i tysk 30.1.2015 Bente Hansen Differentiering i tysk - 30.1.2015

2 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Studiefællesskaber og differentiering i praksis Bente Hansen Differentiering i tysk - 30.1.2015

3 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Differentiering – et krav i bekendtgørelsen 95%-målsætningen og de gymnasiale uddannelsers popularitet har betydet stor spredning i elevernes faglige niveau. Fra dromedar til kamel? Uddannelsesbekendtgørelserne om differentiering: ”Undervisningen skal tilrettelægges under hensyntagen til elevernes forskellige evner og forudsætninger.” (§ 73 i stx-, §59 i hhx-, §38 i hf-, §55 i htx-bekendtgørelsen) Bente Hansen Differentiering i tysk - 30.1.2015

4 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Vejledningen i tysk Når eleverne kommer til en ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at de høster anerkendelse for de kompetencer, de har med fra folkeskolen, samtidig med at man gør dem opmærksom på de nye og højere krav, som stilles i gymnasiet. Da eleverne erfaringsmæssigt befinder sig på meget forskellige niveauer i tysk efter folkeskolen, foretages en screening af elevernes kundskaber, således at læreren i ungdomsuddannelsen sættes i stand til at differentiere undervisningen efter den enkelte elevs forudsætninger. ( Eks. Vejledningen til Tysk fortsættersprog B, stx, afsnit 3.1.2) Bente Hansen Differentiering i tysk - 30.1.2015

5 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Vejledningen i tysk Ikke alle elever tilegner sig færdigheder på samme måde. Derfor er det vigtigt, at man i tilrettelæggelsen af undervisningen sørger for en høj grad af variation i opgavetyper, således at eleverne i arbejdet med en tekst eller i en kommunikativ øvelse træner flere færdigheder efter hinanden. Det er vigtigt, at eleverne udvikler selvtillid i forbindelse med sprogtilegnelsen, således at de bevarer motivationen og glæden ved at lære sprog. (Eks. Vejledningen til Tysk fortsættersprog B, stx, afsnit 3.1.2) Bente Hansen Differentiering i tysk - 30.1.2015

6 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser Ønske om et generelt kvalitetsløft af de gymnasiale uddannelser Udviklingsprojekterne: mulighed for økonomisk tilskud Rammeforsøg: fri tilmelding Bente Hansen Differentiering i tysk - 30.1.2015

7 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser 3 faser med udviklingsprojekter - bl.a. stort netværksprojekt om fremmedsprogene (anvendelsesorientering + medialisering), udviklingsprojekter om gymnasiefremmede elever, faglige overgange, om innovation og organisering af undervisningen, formativ evaluering, elevernes internationale kompetencer, talentudvikling, progression (gymnasiesprogprojektets hjemmeside: rapporter, oplæg, artikler (http://gymnasiesprogprojekt.squarespace.com/)http://gymnasiesprogprojekt.squarespace.com/ Dertil otte rammeforsøg: øget målstyring og større friheds- grader til fleksible tilrettelæggelser og til fagligt samarbejde. Bente Hansen Differentiering i tysk - 30.1.2015

8 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Forsøg og udvikling Rammeforsøg B: Studiefællesskaber Etablering af både faglige og pædagogiske fællesskaber Organisering af undervisningen på tværs af klasser, årgange og niveau i studiefællesskaber. Bente Hansen Differentiering i tysk - 30.1.2015

9 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Rammeforsøg B Fravigelse fra bekendtgørelseskrav om, at ”den enkelte klasse undervises særskilt og samlet i obligatoriske fag og studieretningsfag…” Den eksisterende mulighed for, ”at undervisningen i visse tilfælde af praktiske eller pædagogiske grunde kan organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og årgange, men ikke på tværs af niveau” udvidet til at omfatte anvendelsen af korterevarende studiefællesskaber, der kan etableres af både faglige og pædagogiske grunde og på tværs af niveau. Anvendelse af op til 20% af uddannelsestiden i det enkelte fag til at etablere studiefællesskaber på tværs af klassedannelsen. Bente Hansen Differentiering i tysk - 30.1.2015

10 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Differentiering Mål: udfordre den enkelte, så hun/han bliver så dygtig som muligt - men hvordan? Bente Hansen Differentiering i tysk - 30.1.2015 En opgave ikke blot for den enkelte lærer, men for faggrupper, teams, ledelse

11 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Differentiering Undervisningsdifferentiering (indre differentiering)  inden for rammerne af en fælles undervisning af en klasse eller et hold: Ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser lægges undervisningen til rette, så den rammer forskellige elever. Elevdifferentiering (ydre differentiering)  organisatorisk differentiering, hvor eleverne opdeles på forskellige hold på baggrund af en eller flere parametre, fx faglige kompetencer. Differentiering på flere akser  differentiering af læringsmål, materialer, stilladseringsgrad, taksonomi mm. Bente Hansen Differentiering i tysk - 30.1.2015

12 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Differentiering – hvordan? Differentieret tilrettelæggelse af undervisningen for det enkelte hold: vha. CL, stationsundervisning, digitale medier, differentierede arbejdsopgaver/arbejdsprocesser Identiske hold i samme skemaposition slås sammen og opdeles på tværs af de eksisterende hold – i perioder Holdinddeling baseret på niveaudeling af eleverne Gymnasieudspillet: Særligt tilrettelagte forløb (fx kursusforløb til styrkelse af centrale faglige kompetencer, talentaktiviteter) Bente Hansen Differentiering i tysk - 30.1.2015

13 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Niveaudeling & holddannelse – fordele og ulemper? FordeleUlemper De svage elever føler sig set og hjulpet Letter den daglige undervisning De stærke elever avancerer Ressourcestærke elever egner sig til krævende udvekslingsrejser Løfter både de svage og de stærke elever bedre De svagere elever føler sig tryggere og kan derved bevare motivationen Stigmatisering af eleverne Stigmatisering af faget Det svagere hold stagnerer Hvilke lærere skal have hvilke hold? Ensretning af emnerne på de enkelte hold, hvis det skal være muligt at skifte Begrænser det tilvalget af tysk A? Mulighed for samspil/toning væk Bente Hansen Differentiering i tysk - 30.1.2015

14 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Differentiering –udfordringer? Udfordringer Vanskeligt at differentiere – ikke mindst med 28 elever på holdene Ikke én samlet teori, men forskellige teori- og forskningsfelter Undervisningsdifferentiering skal ses bredere end niveaudeling Tidskrævende Bente Hansen Differentiering i tysk - 30.1.2015

15 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Wolfgang Klafki ”Hvis undervisning har som mål at fremme og støtte hver enkelt elev optimalt, hvis undervisning har som mål at hjælpe enhver elev frem til den størst mulige grad af selvvirksomhed og selvstændighed samt at forbedre elevernes kontakt- og samarbejdsevne, så må undervisningen gennemtænkes ud fra princippet om indre differentiering.” Bente Hansen Differentiering i tysk - 30.1.2015

16 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Differentiering i praksis Ane Langager Thomsen -underviser i dansk og tysk på Roskilde Gymnasium -læsevejleder Bente Hansen Differentiering i tysk - 30.1.2015


Download ppt "Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google