Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den forstærkede patient - Patientbegreber og empowerment

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den forstærkede patient - Patientbegreber og empowerment"— Præsentationens transcript:

1 Den forstærkede patient - Patientbegreber og empowerment
Finn Olesen Institut for Informations- & Medievidenskab Århus Universitet

2 Plan Den empowerede patient - en byrde eller et løft
Patient 2.0 empowerment Hvad er empowerment? Foucaults patienter

3 Nye sygdomsmønstre Politisk interesse i ‘pervasive healthcare’ og ‘empowerment’ er relateret til ‘nye’ almene sygdomsmønstre: tobak, alkohol, fejlernæring Kronikersygdomme: hjerte, lunger, lever, diabetes, aids Mindre behov for behandling og pleje

4 IT-støttet empowerment
Pervasive healthcare: Anvendelse af ‘pervasive computing’ i behandling og pleje Allestedsnærværende sundhedsydelser og - service Kvalitetsløft i behandlingen Støtter pleje i eget hjem Støtter selv-management og egenomsorg

5 Den empowerede patient
Den empowerede patient er løsningen, hvad er problemet? Uenighed om definition og rolle for empowerment og patient: Så hvad er en patient? Hvad er empowerment?

6 Patient 2.0 empowerment Boes et al. ‘Patient 2.0 empowerment’ 2008:
“Health 2.0 defines the combination of health data and health information with (patient) experience through the use of ICT [Information & Communication Technology], enabling the citizen to become an active and responsible partner in his/her own health and care pathway.” “Patient 2.0 Empowerment is the active participation of the citizen in his or her health and care pathway with the interactive use of Information and Communication Technologies” Uklare sammenblanding af ‘patient’ og ‘borger’

7 Patient 2.0 empowerment

8 Patient i eget hjem Aktuelle bestræbelser på at flytte magt fra sundhedspersonale til patienterne selv Patientskoler er opstået for at styrke empowerment hos kroniske patienter Patienter skal lære at håndtere sygdom ud fra egne værdier og behov Empowerment

9 Empowerment R. Saltman, 1994: Empowerment knytter sig til patientvalg
… the current challenge is to find effective mechanisms that can furnish patients with countervailing power inside the existing publicly operated structure and thus preserve the ability of the health system to meet such objectives.” (Saltman 1994, s. 205) Empowerment kan styrke eller svække patientens forpligtelse på velfærdsstatens målsætninger

10 Patientorganisationers empowerment
Amerikansk empowerment: meget instrumentelt: MOST Important Steps to Patient Empowerment: See a specialist Request a 2nd opinon Get the drug you need Free medical legal advice Men hvem er patienten? Hvad vil det sige at være magtfuld? Hvad er forudsætninger for rationelle valg

11 Empowerment - en illusion
Salmon & Hall (UK) - empowerment: kejserens nye klæder? Reel empowerment er begrænset af organisatoriske, kliniske og økonomiske faktorer Tyndt videnskabeligt grundlag for empowerment

12 Hvad ønsker patienter? Salmon & Hall: Behovet for kontrol svækkes ved sygdom Forskel på at: træffe beslutninger selv opleve at man har et reelt valg Man må skelne imellem: hvordan patienter bliver empowered, og hvordan de faktisk har det med at blive empowered

13 Den forstærkede patient
Empowerment-ideologien fastholder patienterne i den biomedicinske diskurs Patienternes rolle som empowered aktører er iscenesat ud fra en sundhedsfaglig koreografi

14 Foucaults patienter Patienten er underlagt det videnskabelige, - især det medicinske - blik: Udforsker, nedbryder og omarrangerer menneskelige kroppe - biomagtens ene søjle Medicinsk videnskab adskiller kroppen fra sindet, og gør den kontrollabel

15 Empowerment i forretningsverdenen
“At its simplest, empowerment would commonsensically be associated with the redistribution of power, but in practice empowerment is usually seen as a form of employee involvement, designed by managers and intended to generate commitment and enhance employee contributions to the organisation.” (Wilkinson 1998, s. 45)

16 Den fortyndede patient
Den empowerede patient som ‘ulønnet medarbejder’, med ansvar for egen sygdom ‘Brugerdreven komplians’ - den selvdisciplinerende borger-patient sørger selv for at opfylde sundhedsregimernes behov Fortyndet patientbegreb kan medføre svækket offentligt patientansvar: patienten kan og vil jo selv!


Download ppt "Den forstærkede patient - Patientbegreber og empowerment"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google