Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsesstøtteforvaltningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsesstøtteforvaltningen"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsesstøtteforvaltningen
Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte

2 Punkter til fremlæggelse
Frirejser Godstransport Bekræftelseslister, herunder Stipendium, børnetillæg, lærlingetilskud, uddannelsesklip, huslejefritagelser osv. §17 i bekendtgørelsen §23 i Inatsisartutloven

3 Rejser Der kan ydes rejser ved:
Studiestart, afbrydelse, orlov, ferie, afslutning, sygdom og dødsfald Hvem kan få? Ved startrejser er det den studerende og ægtefælle hvis de har børn, og uddannelsen varer mere end 10 mdr. Vejlederen kan give godkendelse til børn hvis skoleopholdet varer under 10 mdr. i Grønland Ved hjemrejser er det den studerende samt børn og ægtefælle, hvis der ikke er børn, kan ægtefælle ikke få en rejse. Ved frirejser er det kun den studerende samt dennes børn under 18 år. (skoleår = 1. august – 31. juli) Hvis børnene medtages og ikke ægtefællen, kan der ydes en tur/returrejse til ægtefællens faste bopæl i Grønland ved juleferie. Ved alvorlig sygdom eller dødsfald kan den studerende og børn få en rejse.

4 Godstransport Hvornår kan man få godstransport?
Ved uddannelsesstart , afbrydelse eller afslutning når der er bevilget frirejse. Hvis den studerende skal på skole- eller praktikophold i mere end 6 måneder, når der er bevilget en rejse til børnene. Hvis par/ægtefælle der rejser sammen, når den normerede studietid er mere end 20 måneder, for en af de to. I forbindelse med hjemrejse efter samlet studietid af 20 måneders varighed, dog ikke ved midlertidig afbrydelse.

5 Børnetillæg Hvem kan få børnetillæg?
Det er kun den studerende som har forsørgelsespligten over sine børn der kan få børnetillæg. Børnetillæg kan ydes fra fødselstidspunktet hvis der søges inden 2 måneder efter fødslen.

6 Lærlingetilskud 1. år udbetales der 4.370 kr.
Efter 1. år bliver satsen ændret afhængig af hvilken uddannelse man går på. Praktikpladsen skal bekræfte sine lærlinge kvartalsvis.

7 Huslejefritagelse Hvornår kan man få huslejefritagelse:
Hvis man bor i egen lejlighed og betaler husleje og har lejekontrakt eller skøde på hus. Man kan kun få op til 6 måneder ad gangen. Lærlingen ansøger til sin brancheskole, men kan aflevere ansøgningen til Piareersarfik, som sender den videre til brancheskolen.

8 §17 erhvervsuddannelser
Der kan godt tages en erhvervsuddannelse selvom man har taget en videregående uddannelse.

9 §23 stk. 3 Naalakkersuisut kan kræve udbetalt uddannelsesstøtte tilbagebetalt, hvis den uddannelsessøgendes uddannelsesophold har været af sådan en varighed, at uddannelsen reelt ikke er påbegyndt og afbrydelsen ikke er rimelig begrundet.


Download ppt "Uddannelsesstøtteforvaltningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google