Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

RLTN. OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på RLTN- området den 20. februar 2015 Der er indgået aftale om Den regionale kompetencefond.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "RLTN. OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på RLTN- området den 20. februar 2015 Der er indgået aftale om Den regionale kompetencefond."— Præsentationens transcript:

1 RLTN

2 OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på RLTN- området den 20. februar 2015 Der er indgået aftale om Den regionale kompetencefond den 24. februar 2015 DS har indgået forlig med RLTN den 27. februar 2015

3 De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overens- komstperioden at være 4,77 %

4 Generelle lønstigninger Generelle aftalte lønstigninger i 2015 1,31% Generelle aftalte lønstigninger i 2016 1,50 % Generelle aftalte lønstigninger i 2017 2,00 %

5 Økonomisk oversigt over forliget 201520162017I alt Generelle lønstigninger 1,31 %1,50 %2,00 %4,81 % Regulerings- ordning og privatlønsværn 0,24 %-0,34 %0,58 % Andet0,03 %0,02 %0,00 %0,05 % I alt1,58 %1,52 %2,34 %5,44 %

6 Oversigt over udmøntningen 1.4.151.10.151.1.161.10.161.1.171.10.17 0,96 % 0,59 %0,50 %1,00 %1,20 %1,14 %

7 Forhøjelse af ATP-satser Pr. 1. januar 2016 forhøjes alle ATP- satser med 168 kr. årligt Det betyder fx, at de grupper, som har den højeste ATP-indbetaling, opnår en årlig ATP-opsparing på 3.408 kr.

8 Udvidelse af forældreorlov til faderen og øget frihed ved børns hospitalsindlæggelse Ret til 7 ugers øremærket forældreorlov til faderen med fuld løn, som ikke påvirker moderens ret til orlov Den nuværende ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse udvides med 5 dage, så den ansatte har ret til frihed med løn i op til 10 dage pr. år

9 Arbejdspladsrettet indsats om psykisk arbejdsmiljø Opfordring til lokal dialog, hvis der er udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø Ekspertrådgivning etableres ultimo 2015 Der gennemføres et forskningsprojekt for at give de centrale parter mere og fælles viden om psykisk arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser

10 MED/TR – samarbejde i regionerne MED-projekt om fælles viden om rammer, praksis og forventninger til samarbejde mellem ledelse og medarbejdere Politisk dialog om samarbejde i regionerne Justering af forhandlingsorganets og hovedudvalgets kompetence ved genforhandling af lokal MED-aftale Kortere opsigelsesvarsel (9 måneder) af lokal MED-aftale AKUT reguleres svarende til aftaleresultatet

11 Ret til frihed ved afskedigelse Medarbejderen har ved afskedigelse begrundet i virksomhedsforhold ret til frihed med løn i op til 2 timer til at søge vejledning i a-kasse/fagforening

12 Socialt kapitel og social dumping Aftale om fleksjob for ansatte i regionerne (ny fleksjobordning) Formidlingsindsats om anvendelse af jobrotationsordningen Vejledning til Rammeaftale om det sociale kapitel På anmodning fra TR skal regionen informere om, hvilke overenskomster, lokalaftaler og kutymer regionen har oplyst skal overholdes, for de arbejdsfunktioner vikarer fra vikarbureauer udfører i regionen

13 Øvrigt Der gennemføres i perioden en formidlingsindsats, der understøtter parternes målsætning om at skabe mere fuldtidsbeskæftigelse Ændring af Aftale om statistikgrundlag for de lokale løn- forhandlinger svarende til § 5a i Lov om ligeløn til mænd og kvinder Undersøge på hvilke områder og hvordan arbejdsgivere og faglige organisationer, herunder tillidsrepræsentanter effektivt kan sam- arbejde gennem øget digitalisering, hvor det er relevant Tilpasning af overenskomstens/overenskomsternes opsigelsesbestemmelser til Lov om Offentlig Digital Post Afklaring i perioden om muligheder for at aftale en omlægning til et nyt grundbeløbsniveau Politisk dialog om udvikling af aftalesystemet Sammenskrivning i perioden af henholdsvis Sundhedskartellets og KTO’s generelle aftaler med RLTN

14 DS’ eget forlig RLTN

15 Organisationsmidler Ved de generelle forlig er det aftalt, at der skal være 0,40 % af lønsummen til organisationernes egne forhandlinger.

16 DS’ forlig med RLTN ATP og pension Kompetencefond Lokal løndannelse Særydelser Projekter

17 ATP ATP-satsen rykker fra sats F til sats A

18 Pensionsforbedringer 31.3.20161.4.2016 G 31+, G37 og G 41+ 14, 50 %14,80 % G 42 + (ledere)15,00 %16,10 % G 46 +17,70 %18,00 % G 47 + (ledere)17,70 %18,00 %

19 Kompetencefonden Der er etableret en kompetencefond pr. 1.4.2016 Fonden er for indeværende OK- periode Varige midler 0,22 mio. kr. Engangsmidler 0,13 mio. kr.

20 Lokal løndannelse På RLTN er der aftalt et projekt i perioden

21 Arbejdstid Særydelser for arbejde 17-06 og andre ubekvemme tider blev forhøjet så de nu er på niveau med øvrige organisationers særydelser

22 Projekter Stort projekt om lokal løndannelse Sygehusprojektet

23 Fordeling af midlerne DS havde 1,12 mio. kr. i varige midler og 0,05 mio. kr. i engangs- midler. Pensionsforhøjelser 0,749 mio. kr. ATP 0,160 mio. kr. Særydelser 0,020 mio. kr. Kompetencefond 0,223 mio. kr.

24 Urafstemning Medlemmerne får kode og link til afstemningen 16. marts via mail samt med brev Afstemningen slutter den 26. marts kl. 24.00 Resultatet offentliggøres den 27. marts Husk at stemme


Download ppt "RLTN. OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på RLTN- området den 20. februar 2015 Der er indgået aftale om Den regionale kompetencefond."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google