Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Offentlige ledere i paradigmeskifter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Offentlige ledere i paradigmeskifter"— Præsentationens transcript:

1 Offentlige ledere i paradigmeskifter
BCF årsmøde 2015 Next Chapter - kapitler til en 2020 strategi Offentlige ledere i paradigmeskifter Vi kender fortiden, men hvad med fremtiden? Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, og gennem mange år leder af Master of Public Management (MPM) og den Fleksible Master i Offentlig Ledelse (FMOL) ved Syddansk Universitet

2 2001 Bogen Insisterer på, at den offentlige sektorkontekst er særegen
Udvikler bl.a. forestillingen om relationen mellem det lille og det store fællesskab Det er helt åbenbart, at bibliotekerne i de nye kommuner indgår i nye store fællesskaber, og at I der har det ledelsesmæssige ansvar må være med til at udvikle forestillinger om fremtiden og sætte dagsordener der kan bære igennem politisk og administrativt, ligesom I løbende må sætte jer i spidsen for at gentænke og genopfinde biblioteket …. Forestillede rum Fremtiden skal forestilles, skabes, erobres

3 Tre bøger om strategisk ledelse: 1996, 2004 og 2014
I) Introducerer forestillingen om bagvedliggende rationaler, logikker og organisatoriske ordningsformer Krysepres og dilemmaer udløst af stat, marked og civilt samfund illustreret gennem normative vektorer II) Udvikler teorien om strategiske arenaer III) Stiller de eksistentielle spørgsmål: hvem er vi, hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? Fokuserer på at strategisk ledelse drejer sig om fremtid: fremskrive, forudse, forestille. Besvarer frække spørgsmål fx vedr. strategi og følelser. Strategisk ledelse som det langsigtede projekt, det lange seje træk, hvor man bliver nødt til at stille sig og besvare de eksistentielle spørgsmål. Hvad truer vores eksistens og lægger barrierer i vejen for at vi kan indløse vores mission og visioner.

4 Jeg har testet teorien om strategiske arenaer af i to forskningsprojekter rapporteret i 2009 og 2012

5 Paradigmeskift? Skal det være i Kuhnsk forstand?
Er New Public Management et reformparadigme? Ja, og et hegemonisk reformregime stadigvæk Er New Public Governance et reformparadigme? Ja, men ikke et hegemonisk reformregime (endnu) Men måske et (nyt) ledelsesideal Eller blot at forhold, vi plejer at tage for givne, anfægtes? At grundlæggende antagelser, f.eks. aktørantagelser ændres? I sundhedsvæsenet f.eks. helbredelse til at lære at leve med sin sygdom, selvmonitering m.m. I ældreomsorgen fra aldring som et problem det offentlige skal tage sig af til hjælp til selvhjælp Melander og Jørgensens teori om den suveræne, den autonome, den forhandlende og den responsive stat er lavet af samme stof. Min teori om strategiske arenaer drejer sig ligeledes om paradigmatisk forskellige rationaler, der kan ligge til grund for beslutningstagning (det er den tankegang Leon Lerborg har stjålet efter at have modtaget mine detaljerede forelæsningsnoter).

6 Paradigmeskift hos Jer
Paradigmeskift hos Jer? I har i al fald genopfundet og genskabt biblioteksvæsenet – radikal velfærdsinnovation! Stadig det samme formål: ” Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet…” Men nu: Det åbne bibliotek Fra bog til information og bibliotekarer til formidlere Fra bibliotek til videns- og kulturcenter Fra autonomi til gensidig afhængighed, samarbejde og partnerskaber – det store lokale fællesskab Med og efter strukturreformen: større kommuner, færre og større biblioteker, et nyt bibliotekskoncept Læringsrum, inspirationsrum, møderum, skabelsesrum, digitalt rum – arena for arkitektur og æstetik I kommunen, i byrummet

7 Hvad bliver det næste (paradigmeskifte)?
Hvorvidt vi kan sige noget begavet om det, vil afhænge af om vi kan se ind i fremtiden … og ”narre” / afhverve skæbnen! MEN vi kan jo som bekendt ikke se ind i fremtiden og forudse noget – når det drejer sig om samfundsvidenskab (human- og socialvidenskab) OG det vil frem for alt afhænge af de initiativer andre (eksempelvis politikerne) tager Men det kan også afhænge af, hvad I/vi selv foretager os Og så skulle vi måske genoverveje, hvorvidt vi alligevel kan sige noget begavet om fremtiden.

8 Værktøjer til at se ind i fremtiden med: de tre F’er
Fremskrive (og tilpasse) Oplæg baseret på tilgængeligt materiale typisk i form af interessent, netværks, SWOT, PEST, portfolio, værdikæde / værdiprofiler, arena og five-forces analyser Forudse (og reagere) Hvad kan I forudse vedr. det der kan/vil ske (politisk cyklus, aktørreaktioner, barrierer eller lignende) Forestille (og skabe) Hvilke visioner, hvilke innovative tiltag, radikal eller inkrementel innovation? Strategi-innovation-entreprenørskab! Fremtidsværksted, Scenarier, blå oceaner, the grid, Teori U m.m. ?


Download ppt "Offentlige ledere i paradigmeskifter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google