Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gymnasiet er en bro Studiemetodik Hanne Heimbürger Studiemetodiklærerne, 3/9 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gymnasiet er en bro Studiemetodik Hanne Heimbürger Studiemetodiklærerne, 3/9 2014."— Præsentationens transcript:

1 Gymnasiet er en bro Studiemetodik Hanne Heimbürger Studiemetodiklærerne, 3/9 2014

2 Uddannelsen er en bro Tiden før Grundskole: Fælles mål Almene, sociale, personlige kompetencer Anden uddannelse Arbejdserfaring Livserfaring GUX + Motivation, arbejde m modstand, selvtillid, elevdeltagelse. + Faglige læreprocesser, sprog, basal viden. + Fagmetodisk bevidsthed, taksonomier, faglig læsning og forståelse. + Arbejdsformer. Tiden efter Uddannelsernes og arbejdspladsernes specifikke krav Læse, skrive, lytte Generel studiekomp. Samarbejde Modenhed, vilje Stofbehandling metodisk og analytisk Forventninger 2 Hanne Heimbürger

3 Få alle elever med Skolens mål: Flytte den enkelte elev mest muligt Alle har brug for en succesoplevelse Lære eleverne at give det en chance – de har for korte horisonter Oplevelse af at være FOR langt fra målet – nedbryd til mindre elementer 3Hanne Heimbürger

4 Lærernes viden er vigtig Samtale to og to om jeres erfaringer: Problemer og løsninger. 10.10-11 Samtale 4 og 4. Post-it med det vigtigste 11-11.30 Fremlæggelser af problemer og løsninger Hanne Heimbürger4 Hvad ved jeg helt sikkert Hvad tror jeg, jeg ved - Hvad ved jeg nu

5 Studiemetodik Studiemetodik giver øget faglighed – og øget arbejdsglæde

6 Lærerværdier Dannelse Faglighed Markedsorienteret Loyal udfører

7 Udbytte af studiestrategier Eleverne består og får højere karakterer =sikre at flere og flere unge påbegynder en gymnasial uddannelse Man får skarpere profil på eget fag (indhold og metoder). Større fagligt udbytte. Anvendelse af studierelevante teknikker og arbejdsmetoder, gode arbejdsvaner og studiekompetencer sans.” Helhedsforståelse af fagenes ligheder og forskelle (taksonomier, vidensproduktion, genrekrav) skaber sammenhæng for eleven. Dannelses- orienteret lærer Lærer som loyal udfører Markeds- orienteret lærer Fagligt orienteret lærer 7Hanne Heimbürger

8 Forslag til organisering Team pr klasse med 3 lærere Første halve år 1 gang ugl introduktion af kernestof af studiemetodiklærer Anvendes i mindst to fag Progressionsplan for resten af skoletid Inddel skoleåret i 6 perioder med helt fast pensum, afslut med prøve med faglig forankring (korte horisonter, lærerudskiftning) Hanne Heimbürger8

9 Når alt er nyt Begå sig i nyt miljø: Klassekammerater og lærere og skolehjem Tosprogethed/fremmedsprogethed Anden faglighed Hanne Heimbürger9

10 Forventningsafklaring Tal ved skolestart om elevernes forventninger til gymnasiet, så at forestillingerne lige kan blive justeret ind efter de virkelige forhold skoleværdier og gymnasial kultur: Hvad er gymnasiets forventninger til eleverne? klasserumskultur - så de kan etablere gode studievaner fra start gymnasiale fag og deres taksonomiske niveauer - så eleverne fra starten af er klar over, at de nu står over for en hel del nyt, men også en del kendt introduktion til forskellige læringsstile - for vi lærer alle på hver vores måde. http://www.emu.dk/nyhed/introduktion-til-nye-eleverkursister Hanne Heimbürger10

11 Undervisningen 2014 ”Den gode anderledeshed”? (Thomas Ziehe) Respekt for lærer? Tavleundervisning for krævende? Lektier uoverskuelige? Ordforråd? Almen viden? Læsehastighed? Hvorfor svarer man forkert? 11Hanne Heimbürger CFU UCC

12 12

13 Digital identitet Virkeligheden synes i dag først og fremmest at blive virkelig i medierne, når den formidles og via den subjektive oplevelse. Medieforsker Anne Jerslev i ”Medier i dansk”, 2011 Det digitale liv, som foregår via de interaktive og mobile enheder, er hastigt i gang med at gøre det fysiske liv rangen stridig som det mest virkelige og mest naturlige. Søren Schultz Hansen i ”Årgang 2012” Det (et parforhold) er ikke officielt før det står på Facebook. Og så siger man også at årsdagen er den dag det blev offentliggjort. Elevcitat fra fokusgruppeundersøgelsen ”Unges private og offentlige liv på sociale medier”, november 2013 Hanne Heimbürger, CFU UCC13

14 Ny virkelighed Unge er ydrestyrede Metoder til at modvirke associativ, ustruktureret tænkning Offentlige rum har nye regler Vær tydelig med forventninger, skelne ml privat og personlig i opgaver Vejledning af kamæleoner Opbyg faglig selvtillid, faglig identitet Unge med mange dagsordner Undervise med og ikke mod de nye medier Koncentrationsbesvær, socialt limbo 14Hanne Heimbürger CFU UCC

15 Multitasking duer ikke Distraktioner giver underholdning, men ikke læring Genre og redegørelse i dansk Lad elever selv erfare dette - øvelse ”Hvordan vil du bruge din viden?” = Sætte egne mål + selvevaluering (”Reflektere over egen studiepraksis”) http://www.emu.dk/modul/ multitasking http://www.emu.dk/modul/ multitasking 15Hanne Heimbürger, CFU UCC

16 Sociale medier Identitet i ”persona”. Meget offentlig – stor risiko (mobning, facerape) Det at dele er blevet lige så vigtigt for unge som at opleve. Det at dele er blevet lige så vigtigt for unge som at opleve. ”Likes” giver afhængighed Løsning: Supplere digital identitet med faglig identitet 16Hanne Heimbürger, CFU UCC

17 Giv dem tilhørsforhold Identitet, fællesskabsfølelse giver motivation og mindre frafald Ton alle fag efter SR- profilen: Emner, didaktik Samarbejd og vis profil udadtil 17

18 Fagpakker - tilhørsforhold Hanne Heimbürger18 Flyers lavet af 2. år World Watch Undervisning/formidling “Vis din studieretning” af 3 år for 1 år

19 Kollektiv identitet Hanne Heimbürger19 Lad jer inspirere af hinandens erfaringer, holdninger, begrundelser: Tal med din sidemand om, hvad du gør for at give eleven et tilhørsforhold til sin klasse


Download ppt "Gymnasiet er en bro Studiemetodik Hanne Heimbürger Studiemetodiklærerne, 3/9 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google