Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lars Olsen, journalist og forfatter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lars Olsen, journalist og forfatter"— Præsentationens transcript:

1 Lars Olsen, journalist og forfatter
En skole for de mange Lars Olsen, journalist og forfatter

2 Disposition: En fortælling fra Nordjylland
Fra videnssamfund til videns- og produktionssamfund Sociale klasser og skole/uddannelse - uddannelseskulturens rolle Folkeskolereform – store potentialer, men også risici

3 Videnssamfund? Ja, tja, bum, bum, bum…
Større krav om omstillingsevne + højere fagligt / bogligt niveau i mange job Overskud af ufaglærte, men mangel på både videreuddannede og faglærte Skifte i erhvervspolitikken: Danmark er både videnssamfund og produktionsland Vigtigt at forene teori og praksis – og samarbejde ml teoretikere og praktikere

4 Overklassen – 1 % Højere middelklasse – 9 % Middelklassen – 24 % Arbejderklassen – 47 % Underklassen – 20 %

5 Den klassedelte skole Karakterer i dansk ved Folkeskolens Afgangsprøve 2009/10 Kilde: ”Det danske klassesamfund”

6 Unge uden uddannelse Andel der ikke har/er i gang med en ungdomsuddannelse som årige Kilde: ”Det danske klassesamfund”

7 Folkeskolereform – mål og principper
”Danmark er både et videns- og produktionssamfund” Mål: Alle elever skal udfordres + social baggrunds betydning skal mindskes Alle skoler skal tilbyde lektiehjælp – aktivitetstimer ny ramme Skolen ændres gennem daglig praksis: Udrykningshold. Ny Nordisk Skole. Aktivitetstimer – leg og læring, praktiske projekter, foreninger og virksomheder

8 Den stærkeste sociale arv
Andel der har/er i gang med en akademisk uddannelse som årige Kilde: ”Det danske klassesamfund”

9 Unge uden uddannelse Andel 25-årige der ikke har en ungdomsuddannelse og heller ikke er i gang, 2009 % Ufaglærte forældre Faglærte forældre Forældre med ml.udd. Akademiker forældre Drenge Piger Kilde: AE-Rådet / Danmarks Statistik

10 Skolekulturer og ulighed
Karaktergennemsnit ved studentereksamen Alment gymnasium Htx 6,1 6,1 % % Ufaglærte / faglærte Mellemlang vid. uddannelse Kun gymnasium / kort vid.uddannelse Lang vid. uddannelse / ph.d. Kilde: Undervisningsministeriets database

11 Skolens sociale pyramide
Forskerudd. Lang vid.udd. Mellemlang vid.udd. Kort vid.udd. Kun gymnasium Faglært Ufaglært % Gennemsnitskarakterer i mundtlig dansk 2010 Kilde: Undervisningsministeriet


Download ppt "Lars Olsen, journalist og forfatter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google