Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Almen studieforberedelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Almen studieforberedelse"— Præsentationens transcript:

1 Almen studieforberedelse
Eksamen 2015

2 Muligheder og begrænsninger
Årets emne KOMMUNIKATION Muligheder og begrænsninger Adgang til opgave, ressourcerum og trailer m.v. Intranettet på  ”Gamle AT eksamensopgaver”

3 Tidsplan 26. januar: Offentliggørelse af ressourcerum og temaramme.
6. februar: Valg af fag (Lectio) februar: Tildeling af vejledere februar: 5 skrivedage 16. marts: Synopsen afleveres Vejledningen slutter. Maj / juni : Mundtlig eksamen.

4 Krav vedr. valg af fag Du skal vælge 2 fag. Metoderne skal være forskellige! Det ene skal være på mindst B-niveau. Det er et krav, at eleven i sin gymnasietid har haft (eller har) undervisning i de fag, han/hun vælger.

5 Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central rolle. I din undersøgelse af sagen skal du belyse samspillet mellem kommunikationens formål, indhold og form samt vurdere kommunikationens muligheder og begrænsninger.  Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 

6 Opgave B Du skal undersøge en sag, der rummer et problem, hvor kommunikation spiller en central rolle. Du skal udarbejde et forslag til en innovativ løsning af problemet. Løsningsforslaget skal begrundes, og dets konsekvenser skal vurderes.  Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 

7 Eksempler på produkter = Løsningsforslag
Plakat Film, tv-spot, reklame Kampagne Planche Brochure Læserbrev, artikel Oplæg Event, arrangement Facebookgruppe Papmache Prototype Skitse Model App Avis (….)

8 Vigtig bemærkning AT-opgaven (B) stiller krav om, at eleven skal udarbejde: - en undersøgelse - et løsningsforslag (f.eks. et produkt) - en vurdering af løsningsforslaget ”eleven prioriterer, hvordan fag og faglige metoder anvendes i de forskellige dele af projektet” (undervisningsministeriets AT konference 2015) Mere herom under evaluering

9 De faglige mål for AT Til eksamen i almen studieforberedelse skal eleven demonstrere, at han/hun kan: tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf perspektivere sagen

10 De faglige mål for AT vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag. demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre dig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag. De faglige mål fremgår af undervisningsministeriets læreplan, som kan findes på

11 FAQ Må man arbejde sammen i grupper?
JA! Hvis vi arbejder sammen i grupper, må vi så aflevere ens synopser? Hvis vi arbejder sammen i grupper, kan vi så komme til eksamen sammen? NEJ!

12 Til lærere, der er vejledere i AT eksamen 2015
Vær opmærksom på så vidt muligt at friholde dine studietimer i uge 9-12 til AT vejledning. Der er vigtigt at du er tilgængelig for eleverne (=let at få en aftale i stand med) i skriveugen (uge 9)

13 Vejledning i Lectio Kontoret skemalægger ikke AT vejledning, det gør den enkelte vejleder selv Du har dog mulighed for at bede kontoret om at gøre det. Eksempel på, hvordan man kan oprette vejledningen i Lectio. Kontoret udsender inden vinterferien en guideline for, hvor mange vejledningstimer man som minimum skal oprette i Lectio (afhængigt af antal elever, man vejleder)

14 Vær opmærksom på…. Skolens synopsisvejledning (ligger under ”AT” på hjemmesiden) AT bogen (vi har licens til alle 3g’ere) Bogen ligger på intranettet. Praktisk vejledning og køreplan Disse kan hjælpe os med at tale et mere ensartet AT-sprog overfor eleverne

15 Samtale i faggrupperne Muligheder i årets emne
Lokale 140: Da, me, ol Lokale 141: Hi, sa Lokale 144: En Lokale 245: Biotek, bi, ke, ng Lokale 152: Id + mu Lokale 155: Sp/Ty/Fr Lokale 123: Fy/Ma


Download ppt "Almen studieforberedelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google