Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ekstraordinær Generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden 1.Valg af dirigent og referent (Mikael) 2.Orientering om Fonden ”Den selvejende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ekstraordinær Generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden 1.Valg af dirigent og referent (Mikael) 2.Orientering om Fonden ”Den selvejende."— Præsentationens transcript:

1 Ekstraordinær Generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden 1.Valg af dirigent og referent (Mikael) 2.Orientering om Fonden ”Den selvejende institution KULTURSTEDET LINDEGAARDEN (Mikael) 3.Orientering om Interim bestyrelsen for Fonden og den fremtidige organisation (Marianne og Thomas) 4.Orientering om forhandlingerne med LTK (Mikael) 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer 6.Gennemgang af bestyrelsens forventninger til mål og visioner for Kulturstedet Lindegaarden (Jytte og Stein) 7.Debat om medlemmernes ønsker og idéer til aktiviteter og brug af Kulturstedet Lindegaarden (Carsten) 8.Evt. Mandag den 4.marts 2013 kl. 19.30 på Lindegaarden 1

2 Ekstraordinær Generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden 1.Valg af dirigent og referent (Mikael) 2.Orientering om Fonden ”Den selvejende institution KULTURSTEDET LINDEGAARDEN (Mikael) 3.Orientering om Interim bestyrelsen for Fonden og den fremtidige organisation (Marianne og Thomas) 4.Orientering om forhandlingerne med LTK (Mikael) 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer 6.Gennemgang af bestyrelsens forventninger til mål og visioner for Kulturstedet Lindegaarden (Jytte og Stein) 7.Debat om medlemmernes ønsker og idéer til aktiviteter og brug af Kulturstedet Lindegaarden (Carsten) 8.Evt. Mandag den 4.marts 2013 kl. 19.30 på Lindegaarden 2

3 Orientering om fonden November 2012: Fonden godkendt af Civilstyrelsen med få ændringer til vedtægter. 2 Bestyrelsesmøder Interim fondsbestyrelse, 5-7 medlemmer Mikael Vest - formand (SF) Niels Friderichsen – sekretær (BBL) Carsten Spangsberg – kasser (SF) Marianne Hilton (SF) Hans Boye Nielsen (BBL) 3

4 Ekstraordinær Generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden 1.Valg af dirigent og referent (Mikael) 2.Orientering om Fonden ”Den selvejende institution KULTURSTEDET LINDEGAARDEN (Mikael) 3.Orientering om Interim bestyrelsen for Fonden og den fremtidige organisation (Marianne og Thomas) 4.Orientering om forhandlingerne med LTK (Mikael) 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer 6.Gennemgang af bestyrelsens forventninger til mål og visioner for Kulturstedet Lindegaarden (Jytte og Stein) 7.Debat om medlemmernes ønsker og idéer til aktiviteter og brug af Kulturstedet Lindegaarden (Carsten) 8.Evt. Mandag den 4.marts 2013 kl. 19.30 på Lindegaarden 4

5 Fondsbestyrelse Fremtidige organisering Forretningsudvalg Pedel Brugergrupper Kultur - Foreninger Enkeltpersoner Arbejdsgrupper Virksomheder Kommunikation - Fundraising - Byggeri - Støtteforening Økonomi Byggeri Kulturaktiviteter Kommunikation

6 Ekstraordinær Generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden 1.Valg af dirigent og referent (Mikael) 2.Orientering om Fonden ”Den selvejende institution KULTURSTEDET LINDEGAARDEN (Mikael) 3.Orientering om Interim bestyrelsen for Fonden og den fremtidige organisation (Marianne og Thomas) 4.Orientering om forhandlingerne med LTK (Mikael) 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer 6.Gennemgang af bestyrelsens forventninger til mål og visioner for Kulturstedet Lindegaarden (Jytte og Stein) 7.Debat om medlemmernes ønsker og idéer til aktiviteter og brug af Kulturstedet Lindegaarden (Carsten) 8.Evt. Mandag den 4.marts 2013 kl. 19.30 på Lindegaarden 6

7 Forhandlingerne med LTK 7 Punkter vedr. overdragelsesaftale Kulturstedet foreslår en ordning hvor der udarbejdes en lejekontrakt vedr. Kommunens brug af lokalerne. Denne skal indeholde priser og afregnings model. Yderligere skal den indeholde aftale vedr. selve lokale administrationen, som forventes foretaget af kommunens center for Kultur- og Fritid som hidtil - dog nu i samarbejde med kulturstedet, således at kulturstedet i rimelige intervaller skaffes overblik over hvor meget og hvornår salen er booket og benyttes til Kommunens aktiviteter. Kulturstedet ønsker en lokaleleje, forudsat en årlig benyttelse af salen i 250 dage, til 350.000 kr. med dertil kommende forbrugsudgifter og driftsomkostninger på ca. 609.500 kr. Ved en gennemgang af bygningerne sammen med Plan og Byg afdelingen, er det kommet frem at brandsikringen som den er i dag, ikke er i overensstemmelse med gældende regler, hvis der skal være andre aktiviteter på gården på samme tid som foreningslivet i salen. Dette betyder at Kulturstedet skal påregne omkostninger til ajourføring af gældende krav til brandsikring af salen så tilstødende arealer kan tages i anvendelse. Status for den nuværende lejlighed skal ændres fra beboelse til erhverv. Det har været diskuteret med Plan og Byg og burde som sådan være en formssag.

8 Forhandlingerne med LTK 8 Følgende budgetopstilling for et driftår angivet i 2013 priser. Udgifter Ejendomsskatter jf. vurdering fra Skat 113.940 kr. Forbrugsafgifter, vand, renovation 16.123 kr. Forsikring, brandforsikring, hele gården 50.000 kr. Naturgas, 7.700 m3 gas á ca. 8,91 kr. 68.780 kr. El, 20.000 kwh á 1,63 kr. 33.600 kr. Rengøring, mm275.000 kr. Snerydning, gartnerarbejde mm 84.600 kr. Løn til inspektør/pedel på deltid245.000 kr. Administration 50.000 kr. Ialt937.043 kr. Indtægter Udlejning af sal til Kommunen665.500 kr. Dækning af forbrugsudgifter og drift vedr. sal til Kommunen293.500 kr. Indtægter i forbindelse med kulturarrangementer100.000 kr. Indtægter i forbindelse med lokaleudlejning (stuelængen) 75.000 kr. Ialt 1.134.000 kr. Alle poster er eksklusiv moms.

9 Ekstraordinær Generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden 1.Valg af dirigent og referent (Mikael) 2.Orientering om Fonden ”Den selvejende institution KULTURSTEDET LINDEGAARDEN (Mikael) 3.Orientering om Interim bestyrelsen for Fonden og den fremtidige organisation (Marianne og Thomas) 4.Orientering om forhandlingerne med LTK (Mikael) 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer 6.Gennemgang af bestyrelsens forventninger til mål og visioner for Kulturstedet Lindegaarden (Jytte og Stein) 7.Debat om medlemmernes ønsker og idéer til aktiviteter og brug af Kulturstedet Lindegaarden (Carsten) 8.Evt. Mandag den 4.marts 2013 kl. 19.30 på Lindegaarden 9

10 Ekstraordinær Generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden 1.Valg af dirigent og referent (Mikael) 2.Orientering om Fonden ”Den selvejende institution KULTURSTEDET LINDEGAARDEN (Mikael) 3.Orientering om Interim bestyrelsen for Fonden og den fremtidige organisation (Marianne og Thomas) 4.Orientering om forhandlingerne med LTK (Mikael) 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer 6.Gennemgang af bestyrelsens forventninger til mål og visioner for Kulturstedet Lindegaarden (Jytte og Stein) 7.Debat om medlemmernes ønsker og idéer til aktiviteter og brug af Kulturstedet Lindegaarden (Carsten) 8.Evt. Mandag den 4.marts 2013 kl. 19.30 på Lindegaarden 10

11 Ekstraordinær Generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden 1.Valg af dirigent og referent (Mikael) 2.Orientering om Fonden ”Den selvejende institution KULTURSTEDET LINDEGAARDEN (Mikael) 3.Orientering om Interim bestyrelsen for Fonden og den fremtidige organisation (Marianne og Thomas) 4.Orientering om forhandlingerne med LTK (Mikael) 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer 6.Gennemgang af bestyrelsens forventninger til mål og visioner for Kulturstedet Lindegaarden (Jytte og Stein) 7.Debat om medlemmernes ønsker og idéer til aktiviteter og brug af Kulturstedet Lindegaarden (Carsten) 8.Evt. Mandag den 4.marts 2013 kl. 19.30 på Lindegaarden 11

12 Ekstraordinær Generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden 1.Valg af dirigent og referent (Mikael) 2.Orientering om Fonden ”Den selvejende institution KULTURSTEDET LINDEGAARDEN (Mikael) 3.Orientering om Interim bestyrelsen for Fonden og den fremtidige organisation (Marianne og Thomas) 4.Orientering om forhandlingerne med LTK (Mikael) 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer 6.Gennemgang af bestyrelsens forventninger til mål og visioner for Kulturstedet Lindegaarden (Jytte og Stein) 7.Debat om medlemmernes ønsker og idéer til aktiviteter og brug af Kulturstedet Lindegaarden (Carsten) 8.Evt. Mandag den 4.marts 2013 kl. 19.30 på Lindegaarden 12


Download ppt "Ekstraordinær Generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden 1.Valg af dirigent og referent (Mikael) 2.Orientering om Fonden ”Den selvejende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google