Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IS/LM Y Rente LM IS Modellen viser hvorledes ligevægten på henholdsvis varemarkedet og pengemarkedet kan illustreres i én model. Hvor IS og LM skærer hinanden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IS/LM Y Rente LM IS Modellen viser hvorledes ligevægten på henholdsvis varemarkedet og pengemarkedet kan illustreres i én model. Hvor IS og LM skærer hinanden."— Præsentationens transcript:

1 IS/LM Y Rente LM IS Modellen viser hvorledes ligevægten på henholdsvis varemarkedet og pengemarkedet kan illustreres i én model. Hvor IS og LM skærer hinanden gælder, at der er samtidig ligevægt på begge markeder.

2 IS-kurven IS = forskellige kombinationsmuligheder af nationalindkomst og rente der repræsenterer ligevægt på varemarkedet. Når den planlagte efterspørgsel = BNP, så eksisterer der ligevægt. I den simple lukkede økonomi uden offentlig sektor gælder, at I = S I en åben økonomi med offentlig sektor gælder, at (S+T+IM) = (I+G+X) Jo højere rente, jo lavere investering, jo lavere samlet efterspørgsel IS kurvens hældning er afhængig af bl.a. investeringernes renteelasticitet samt multiplikatorens størrelse Beliggenheden af IS kurven afgøres af den eksogene del af den samlede efterspørgsel

3 LM-kurven LM = forskellige kombinationsmuligheder af nationalindkomst og rente der repræsenterer ligevægt på pengemarkedet Jo højere indkomst, jo større pengeefterspørgsel for at gennemføre flere transaktioner Hældningen på LM-kurven er bestemt af pengeefterspørgslens renteelasticitet Beliggenheden afgøres af pengeudbuddet. Ændres pengeudbuddet forskydes LM-kurven

4 Forskydninger i IS/LM modellen

5 Perfekt kapitalmobilitet
Global handel med obligationer og aktier uden hindringer via moderne IT Alle nyheder og al information er tilgængelig for alle world wide på samme tid Ingen arbitrage muligheder Succesfuld intervention er svær at opnå landene er derfor hver især pristagere på de finansielle markeder

6 Pengepolitik i IS/LM modellen med fast valutakurs og perfekt kapitalmobilitet
Pengepolitikken er virkningsløst under faste valutakurser Fx vil et rentefald sende kapital ud af landet. Derved svækkes valutaen hvorefter nationalbanken er nødt til at støtteopkøbe. Denne pengeefterspørgsel presser atter renten og dermed LM kurven tilbage.

7 Finanspolitik i IS/LM modellen med fast valutakurs og perfekt kapitalmobilitet
Øget off. forbrug presser IS kurven til højre hvorved renten stiger. En højere renter trækker kapital til landet hvorved valutaen styrkes. Nationalbanken er nødt til at sælge valutaen for at holde denne nede. Dette forøgede pengeudbud presser LM kurven til højre. Kurverne flytter sig dermed samtidig. Resultatet bliver et midlertidigt boom som åbner op for et inflationært gap. På sigt vil den forringede konkurrenceevne presse handelsbalancen og dermed økonomien tilbage til LRAS Finanspolitik har dermed virkning

8 Reaktioner ved fast valutakurs

9 Pengepolitik i IS/LM modellen med flydende valutakurs og perfekt kapitalmobilitet
En lempelig pengepolitik vil føre til et kortvarigt boom, idet LM flytter sig til højere. Kapital søger ud af landet hvorved valutaen svækkes. Konkurrenceevnen forstærkes hvorved eksporten stiger. Den samlede eterspørgsel stiger fra AD0 til AD1. Pengeefterspørgslen stiger hvorved LM kurven flytter til venstre. Den langsigtede effekt er prisstigninger

10 Finanspolitik i IS/LM modellen med flydende valutakurs og perfekt kapitalmobilitet
IS kurven flytter sig til højere p.g.a. øget efterspørgsel. Dermed presses renten op hvilket tiltrækker udenlandsk kapital. Valutaen styrkes hvilket presser eksporten tilbage. Ved fast pengemængde har finanspolitik ved flydende kurser kun begrænset efekt Hvis pengemængden øges

11 Reaktioner ved flydende valutakurser

12 Opsamling Ekspansiv pengepolitik er virkningsløst ved fast valutakurs. Nødvendige støtteopkøb presser renten tilbage igen. Ved fast valutakurs genererer ekspansiv finanspolitik et kortvarigt boom med stigende priser og reduceret nettoeksport. Virkningsfuld Ved flydende valutakurs resulterer ekspansiv pengepolitik i et boom med stigende priser samt en svækket valuta. Virkningsfuld Ved flydende valutakurs har ekspansiv finanspolitik kun begrænset effekt. Stigende rente trækker kapital til hvorved valutaen styrkes. Nettoeksporten reduceres hvorved aktiviteten atter falder tilbage. Virkningsfuld

13 Er makroøkonomisk politik ligegyldigt?
NEJ, både penge- og finanspolitik er glimrende redskaber i bestræbelserne på at holde økonomien omkring den potentielle vækstrate. Det kræver dog ekstrem stor timingsevne samt accept af, at de globale konjunkturer mere eller mindre dikterer de enkelte lande som pristagere på de finansielle markeder.


Download ppt "IS/LM Y Rente LM IS Modellen viser hvorledes ligevægten på henholdsvis varemarkedet og pengemarkedet kan illustreres i én model. Hvor IS og LM skærer hinanden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google