Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyt planværktøj for kommuner, biogasanlæg og rådgivere Implement Biogaskonference Stavanger, 4.-5. november 2014 Nyt planværktøj for kommuner, biogasanlæg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyt planværktøj for kommuner, biogasanlæg og rådgivere Implement Biogaskonference Stavanger, 4.-5. november 2014 Nyt planværktøj for kommuner, biogasanlæg."— Præsentationens transcript:

1 Nyt planværktøj for kommuner, biogasanlæg og rådgivere Implement Biogaskonference Stavanger, 4.-5. november 2014 Nyt planværktøj for kommuner, biogasanlæg og rådgivere v.Miljøingeniør Simon Nielsen, Lemvig Kommune

2 Disposition 1.Formål 2.Datagrundlag 3.Data  vurdering 4.Det nye webværktøj 5.Diskussion og perspektiver Foto: www.lemvigbiogas.com

3 Formål At gøre planlægningen for nye biogasanlæg mere enkel. At gøre myndighedernes arbejde med biogasanlæg ensartet. Fokusområdet er anvendelsen af afgasset biomasse til jordbrugsformål. At skabe en fælles indgang for ansøger og myndighed  forbedret dialog Foto: Lemvig Kommune

4 Samarbejdspartnere: –ConTerra (rådgiver med speciale i landbrugsregistre) –NIRAS (rådgivende ingeniørvirksomhed) –PlanEnergi (rådgiver med speciale i vedvarende energi) –Århus Universitet, Institut for Agroøkologi –Skive, Samsø og Lemvig kommuner Foto: Lemvig Kommune

5 Datagrundlag : landmanden skal indberette afgrøder og gødningsmængder for alle dyrkede marker. Foto: Lemvig Kommune Oplysningerne er offentligt tilgængelige.

6 Datagrundlag Husdyrgødning Handelsgødning Afgrøder

7 Data  vurdering Modeller for næringsstofkredsløb (N og P) Udvaskning af N og P til miljøet (søer/fjorde og grundvand)

8 Data  vurdering Miljøpåvirkning før biogasMiljøpåvirkning efter biogas Miljøpåvirkningen kan beregnes på den enkelte mark – og for større områder (kommuner, grundvandsområder, kystvandsoplande m.v.)

9 Webværktøjet Foto: Lemvig Kommune www.CTZoom.dk

10 Demo af webværktøjet findes på www.implement.nu Under Biogas & Miljø http://implement.nu/biogas-naering/regneark-data/regneark-links/ Foto: Lemvig Kommune

11 Diskussion Har vi samme behov? Stor husdyrtæthed 50 % biogas i 2020... Biogas til el og varme, opgraderes til naturgasnet Foto: Lemvig Kommune kan et lignende værktøj udvikles? Har vi samme miljøkrav? National lovgivning Habitatvurdering

12 Perspektiver Et fælles skandinavisk webværktøj: –Lokalt: konsekvens af nye biogasanlæg –Interregionalt: Webværktøjet som et samlingspunkt på tværs af landeskel, hvor viden og erfaring udveksles mellem myndigheder, rådgivere og borgere. Foto: Lemvig Kommune

13 Foto: www.lemvigbiogas.com Tak for opmærksomheden


Download ppt "Nyt planværktøj for kommuner, biogasanlæg og rådgivere Implement Biogaskonference Stavanger, 4.-5. november 2014 Nyt planværktøj for kommuner, biogasanlæg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google