Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhedsteknologi, empowerment og fremtidens sundhedsvæsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhedsteknologi, empowerment og fremtidens sundhedsvæsen."— Præsentationens transcript:

1 Sundhedsteknologi, empowerment og fremtidens sundhedsvæsen.
Jane Clemensen, ph.d., cand.cur., sygeplejerske Lektor og forskningsleder ved CIMT Centerchef for Syddansk Forskningscenter For Klinisk Sygepleje Jane Clemensen

2 Hvorfor Telemedicin og velfærdsteknologi?
Brændende platform Et voksende behov for alternative sundhedstjenester Øget ældrebefolkning med livsstils,- kroniske og aldersrelaterede sygdomme Flere patienter færre ressourcer Patienter/borgere ønsker i tiltagende grad at have indflydelse på egen behandling Teknologier der kan fremme (eller hæmme) empowerment? Nye små sygehuse/fabrikker?

3 Fremtidens SuperSygehuse = Fremtidens SuperSundhedssystem?
Sygehuse med for lav kapacitet og ingen køkkenfaciliteter – det starter godt, eller er vi ude i en wei ji – det kinesiske ord for krise. Sygehus med enestuer, hvorfor? (Phd viser at 18 ud af 20 adspurgte kræftpatienter ønskede fleresengsstuer pga samspillet). Lene Søndergaard Larsen. Accelererede forløb, rindende fontæner og sanserigtige farver – for hvis skyld? Hvor kommer patienten hen? Hvem får ansvaret?

4 Health 2.0 Flere aktive og ansvarlige patienter.
Bruger gerne teknologi til selvmonitorering. Skaber selv ny viden. Flere teknologi kompetente patienter.

5 Health 3.0 Fokus flytter sig mere fra optagethed af kroppen og gadgets der støtter og monitorerer kroppens aktiviteter. Body and mind er dybt forbundet – holistisk tilgang. Mental well being lige så vigtig som fysisk well being. ”Life in balance” måske næste skridt - Patient 4.0?

6 Hvem er Fremtidens Patient? (em)powerment to the people!
Empowerment – det nye hurra-ord, hvad betyder det – pas dig selv for systemet har ikke råd? Er man mere rask, fordi man har været udsat for super- accelererede patientforløb?

7 ”The Power of the future patient”: Patienterne skaber forandringerne i sundhedsvæsenet
Empowerment: ”enabling individuals to take control of their own health, wellbeing and disease management and participate in decisions affecting their health and care” European Network on Patient Empowerment (ENOPE) Patient 3.0 handler om at engagere borgere, patienter (og deres familier) og sundhedsprofessionelle i at undersøge hvilke fordele og betydninger eksempelvis sociale medier, teknologi og åbne databaser kan have for patientens sundhed og behandling.

8

9 Er teknologi svaret eller er teknologi årsag?
Ældre på plejehjem føler sig ensomme, Ældresagen 2009

10 Den nye Patient Patientens egne ressourcer inddrages i sundhedsmæssige forhold. Vidensdeling. Peer to peer coaching/undervisning. Patienter underviser personale Naturlig følelse af ansvar.

11 Facebook og nye patient relationer: Patienter som mentors?

12 Social Mediaer som mødested
FB er en nem måde at mødes på, vi er der allerede. FB er et ideelt sted at dele viden. FB er et sted fri for professionelle.

13 Hvem er Fremtidens Pårørende?
Hvilke opgaver og hvilket ansvar vil ligge hos den pårørende? Hvad med dem der lever alene og ikke har pårørende i nærheden? Bliver de pårørende selv syge af at være pårørende?

14 Hvem er fremtidens sygeplejersker?
Hvilken rolle på sygehuset? Hvilken rolle i kommunen? Er der brug for sygeplejersker? Og hvordan uddanner vi dem? Arbejdsglæde?

15 Lægen i fremtiden? Holistisk tilgang – matcher det? Arbejdsglæde?

16 Change of Mindset skal skabe et Nyt Sundheds Paradigme
Sygdomsfokuseret Patientfokuseret Specialiseret behandling Holistisk behandling (udvidet betydning af sundhed) Industriel struktur Serviceminded struktur Medicinsk dagsorden Personlig dagsorden ”One size fits all” Individuel serviceydelser Patient passivitet Patient ressourcer Monolog Dialog Kvantitativ belønningssystem Wellness drevent belønningssystem Støjende, koldt og stressende Sanser, empati og oplevelse Behandling Forebyggelse Sygdomsorienteret Holistisk løsningsorienteret

17 Nyt ansvar Personale: Mere en service og hjælperfunktion frem for at være en autoritet? Samfund: Hvordan skaber vi individuel og behovstilpasset omsorg (den skrøbelige kontra den stærke patient)? Familie: Er de klar til dette nye ansvar og denne nye rolle? Stress, skaber vi nye patienter? Borgeren: Den nye ekspert: Hvordan overlever vi gennemsnitsindlæggelsen på ca. 0.8 dag på hospitalet? Google, PatientLikeMe, Facebook,: er de sociale medier de nye professionelle?

18 Teknologi: Nyt, Nyttigt, Nyttiggjort
Teknologi er bare et redskab! 80/20 Brugerdreven forskning og innovation Nyt: Ny teknologi eller gammel teknologi anvendt på nye måder. Nyttigt: Skal løse et praktisk problem. Nyttiggjort: Skal kunne implementeres og skabe værdi for såvel praksis som erhvervsliv.

19 Participatory Design

20 Sårbehandling Livskvalitet Ventetid Transport
Amputationer (førpension) Mangel på prestige koordinering special-viden i hjemmeplejen Bedre behandling hjemme? JP, september 2002

21 Telemedicinsk sårvurdering: Fra Ide til Praksis
Two phd. Projects studiet if it was possible to move the consultation from the out-patient clinic at the hospital to the citizens own home. We focused on people with diabetic foot ulcers, because they often get unnecessary amputated because of insufficient treatment (treatment that is not coordinated). Beslutningsstøtte Tilfredshed/tryghed Undgå transport Undgå ventetid Sammenhæng mellem primær og sekundær

22 We invited all stakeholders into the research process: Expert doctors and nurses from the hospital, general practitioners, visiting nurses, foot therapist, patients and relatives. Phase 1: At this time we identified the actual problems discovered by the stakeholders and not the researchers. We invited them into a row of workshops to get as closes as possible to indentifying the challenges in the course of treatment.

23 Phase 2: We came up with technological solutions which we tested in the laboratory

24 Phase 2: We tested the finding in a real setting.

25 Phase 2: We tested the results between home and hospital.

26 Empowerment til alle Telemedicin
Today there are a little or no connection between the expert and the visiting nurse. The citizen becomes the carrier of information. By doing the video consultations a triangle of teamwork did arise. Her og nu samarbejde mellem alle parter Involvering og dialog Vidne Sammensmeltning af kompetencer Kompetenceøgning / Spredning af viden Verbal og non-verbal kommunikation

27 Fra ide til praksis National implementation, alle 98 kommuner og 5 Regioner

28 Mig og min Baby: Udfordringen
Den postnatale periode i Danmark er flyttet fra hospitalet til hjemmet, men ’der er stadig behov for den observation og support af mor og barn, som tidligere foregik på hospitalet, når familien udskrives tidligt” Reference 1 Danish Health and Medicines Authorities 2009 , p.36. The challenge is that the postnatal care has to be rethought. Instead of admission we have to facilitate a postnatal follow up. The policy for the postnatal period imn the region of southern denmark states that the responsibility for the postnatal follow up is in the region, the local hospitals have to develop postnatal follow up for the first seven days.We have to face the changes, we have to come up with a new solution. Baggrunden for mit projekt er en ændring i fødeplanen. Region Syddanmark har som den første region i DK besluttet at alle, dvs. både andengangs- og førstegangsfødende skal føde ambulant. Altså målet er at de skal gå hjem 4 timer efter at de har født. Det er besluttet selvom der er faglig uenighed om konsekvenserne. Der ligger ingen klokkeklar evidens for at ambulant fødsel er at anbefale. Og faktisk heller ikke det modsatte. Fortalere påpeger fordelene for familierne ved ambulant fødsel som en kombination af trygheden ved at føde på en specialafdeling og ved at være hjemme i barselperioden. Modstandere mener, at der er en risiko for at de nybagte familier ikke får den nødvendige vejledning og observation og det har skadelige konsekvenser for familiedannelsen og amning og at det efterlader familierne med en følelse af utryghed. UANSET så betød den nye fødeplan at praksis skulle retænkes.

29 Der har været sagt og skrevet meget i medierne om den tidlige udskrivelse og området har i særdeleshed også haft politikernes interesse. Alt imens afdelingerne har arbejdet for at implementere den nye fødeplan. Det medfødte ændringer i den måde hvorpå det er muligt at yde barselspleje. Der blev sammensat nogle nye tilbud og samtidig med blev vi inspireret af hvad andre specialer gør, når der er forkortelse i indlæggelsestiden.

30 To år senere App i app store: ”Mig og min baby” (Mit forløb, OUH)
Klinisk praksis på to afdelinger

31 Nyt paradigme? Nye supersygehuse er ikke bygget til fremtiden. ”De nye supersygehuse, der kommer til at koste 42 milliarder kr., er ikke tilpasset fremtidens ændrede patientbehov. Det vurderer toneangivende eksperter over for Mandag Morgen. Dermed risikerer den hidtil største modernisering af det danske sundhedsvæsen at være forældet fra begyndelsen. Antallet af danskere med kræft, hjertekarsygdomme og diabetes vokser eksplosivt. Og langt størstedelen af de ældre patienter vil i fremtiden lide af flere sygdomme på en gang. Det sætter spørgsmålstegn ved hele organiseringen af sygehusvæsenet, der har udgangspunkt i de lægefaglige specialer snarere end patientens behov. Det fungerer ikke godt nok, erkender formanden for Danske Regioner, Bent Hansen”. Mandag Morgen, 22.april 2014. Dialogpapirudgivet fra Sundhedsministeriet om øget inddragelse af patienter og pårørende. Sept Mandag Morgen: ”Sundhedsvæsenets rejse ind i Patientens verden, sept Mandag Morgen: ”Danskernes farligste rejse”, okt

32 Forandringer i kulturen
Forandringer i kulturen? ”At flytte en kultur er som at flytte en kirkegård ved hjælp af dem, der ligger under jorden”! ”No one likes change but a wet baby” ”Never ever think outside the box!”

33 3 Budskaber Opmærksomhed på sundhedsvæsenets
grundstruktur/kultur mere end nye teknologier - paradigmeskifte skal lede til et nødvendigt ”Change of Mind-set”. Teknologi er bare et redskab Ting tager tid

34

35 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Sundhedsteknologi, empowerment og fremtidens sundhedsvæsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google