Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Lemvig Kommune Mogens Jensen, Kontorchef Beskæftigelsesregion Midtjylland 6. marts 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Lemvig Kommune Mogens Jensen, Kontorchef Beskæftigelsesregion Midtjylland 6. marts 2013."— Præsentationens transcript:

1 Udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Lemvig Kommune Mogens Jensen, Kontorchef Beskæftigelsesregion Midtjylland 6. marts 2013

2 Indhold  Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet  Udfordringerne her og nu  Udfordringerne lidt længere frem  Krav til indsatsen

3 Ledigheden i Lemvig har ligget stabilt omkring 460-480 i det seneste år (korrigeret for sæsonudsving)

4 Ledighedsniveauet ligger generelt lidt lavere i Lemvig

5 380 ledige dagpengemodtagere i uge 48 231 har 3 mdr. uafbrudt ledighed (61%) 95 har 1 års uafbrudt ledighed (25%) 49 har 1½ års uafbrudt ledighed (13%) 14 har 2 års uafbrudt ledighed (4%)

6 Udviklingen i ledigheden i pct. af arbejdsstyrken fordelt på køn i Lemvig 2007-2013

7 Udviklingen i ledigheden i pct. af arbejdsstyrken fordelt på alder i Lemvig 2007-2013

8 Ledige i pct. af forsikrede fordelt på a-kasse- grupper i Lemvig i januar 2008 og januar 2013

9 Udviklingen i antal langtidsledige i Lemvig og langtidslediges andel af ledighedsberørte 2007-2012

10 Udviklingen i antal langtidsledige i Lemvig fordelt på alder fra 2007-2012

11 Antal langtidsledige i Lemvig i december 2012 fordelt på a-kasser. Andel langtidsledige fremgår af tal over hver søjle. (A-kasser med under 3 langtidsledige personer er fjernet)

12 Beskæftigelsen i Lemvig har været aftagende siden år 2000 -2.115 beskæftigede (-17%) DK -3,1%

13 Erhvervsstrukturen i Lemvig sammenlignet med regionen og DK (1.1.2012)

14 Status på akutpakke – uge 9/2013  Udsendte breve: 158 (10.898)  98 (62%) er fortsat i målgruppen (63,6%)  Antal akutjob: 30 - heraf 11 i private virksomheder (3.219/28% private)  Andel afmeldte: 38% (heraf 14% i job/uddannelse) (38%/18%)  Kontakt med jobcenter: 84% (89%)  Andel med personlig jobformidler: 37% (41%)  Hvor kommer de udfaldstruede fra: 54% fra 3F, 11% fra Kristelige og 7% fra FOA. (31%, 13% og 6%)  Aldersfordelingen blandt udfaldstruede: 38% er 50 - 59 år og 13% er 20 - 29 år (32%, 11%)

15 Ministermål i 2013/2014 1.Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden en uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse 2.Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres 3.Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige begrænses mest muligt 4.Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen (I 2014 skal der opstilles et kvantitativt niveaumål)

16 Udfordringerne her og nu Akutpakken  Den ekstraordinære indsats fortsætter  Hvordan aktivere den lediges ressourcer mest muligt  Virksomhedskontakten  Den særlige uddannelsesordning  Seniorjob  Indsatsen generelt overfor langtidsledige Måltal 2013: 120; Aktuelt 142 (Dec. 12) HVORDAN

17 Flad beskæftigelse – stor jobomsætning - 81 kommuner har en jobomsætning på 30% +/- 3%-point

18 Flest jobåbninger inden for handels- området, industri og sundhed/social- væsen i Lemvig (2010)

19 Hvordan undgår vi at ledige bliver langtidsledige/akutledige?  Tidlig screening af risikogrupper  Tilpasse indsatsen efter at dagpengeperioden er 2 år – regne baglæns  Udarbejde en organisationsplan for indsatsen, herunder samarbejde med a-kasser, uddannelsesinstitutioner og virksomheder  Økonomisk prioritering  Effektiv og målrettet vidensdeling mellem jobcentre  En målrettet virksomhedsindsats  Fokus på synliggørelse af jobåbninger

20 Hvordan undgår vi at ledige bliver langtidsledige/akutledige?  Styrke jobrotation, voksenlærlinge, 6 ugers selvvalgt og opkvalificeringsjob  De unge skal i ordinær uddannelse/brobygning  Lave konkret jobplan sammen med den ledige, herunder afstemme forventninger til job  Afdække barrierer for at komme i job  Hurtig beslutning om omskoling/ opkvalificering  Understøtte jobsøgning gennem jobformidler  Have strategisk tilgang til 6-ugers selvvalgt uddannelse

21 Flere unge skal have en uddannelse  144 unge 15-29-årige har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse  Ud af de 263 unge op offentlig forsørgelse, er 95 umiddelbart arbejdsmarkedsparate. Mere end hver 5. er på en permanent offentlig ydelse, og 3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere er ikke parat til job.  Andelen af unge på offentlig forsørgelse er på ca. 9% mod ca. 13% i klyngen.  Uddannelsesgrad i 2011: 20%; Mål i 2013: 25% HVORDAN

22 Uddannelsesgraden i Lemvig 2011

23 FØP-/Fleksjobreformen  Færre på førtidspension – især u. 40-årige (Måltal 2013: 28; Aktuelt 49)  Flere fleksjob – også på få timer om ugen  Rehabiliteringsteamet – samarbejde med regionen  Ressourceforløb – samarbejde på tværs  Virksomhedskontakten HVORDAN

24 Virksomhedskontakten Strategi for virksomhedskontakten:  Rekruttering på kort og længere sigt  Synliggørelse af jobåbninger  Afdækning af kompetencebehov  Levering af aktiveringstilbud og generelt indgå i indsatsen for at føre ledige tilbage til arbejdsmarkedet  Aktør i sygedagpenge- og føp-/fleksjobreformen  Jobcentret én indgang for virksomhederne - tværgående samarbejde mellem beskæftigelse, uddannelse og erhverv

25 Virksomhedskontakten (samarbejdsgrad med virksomheder i Lemvig – dagpengemodtagere)

26 Befolkningsprognosen for Lemvig fordelt på aldersgrupper

27 2.306 fuldtidspersoner modtager offentlige ydelser i Lemvig i 4. kvt. 2012 (=22,7% af arbejdsstyrken)

28

29 Hvem er i risikogruppen?

30 Ændring i antal ledige fordelt på a- kasser i Lemvig i det seneste år (januar 2012 til januar 2013)

31 ”De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer”  Flere unge skal have og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse  Mange unge fortsat på offentlig forsørgelse  Forholdsvis mange af de ledige er langtidsledige – den 2-årige dagpengeperiode  Reduktion i tildelingen af førtidspension – ressourceforløb og fleksjob – samarbejde på tværs  Mange står udenfor arbejdsstyrken og er på offentlig forsørgelse  Tættere samarbejde med virksomhederne – synliggørelse af jobåbninger og mulighed for rummelige løsninger  Styrket samarbejde på tværs af sektorerne beskæftigelse/uddannelse/erhverv  Evt. paradoksproblemer


Download ppt "Udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Lemvig Kommune Mogens Jensen, Kontorchef Beskæftigelsesregion Midtjylland 6. marts 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google